Dokumenty školy

15. září 2009

V této sekci vám nabízíme možnost prohlédnout si důležité dokumenty, týkající se výchovně vzdělávacího procesu ve škole.
Zmíněné dokumenty se nachází na konci této stránky. Máte možnost si je prohlédnout a popřípadě si je stáhnout.

Co by měli vědět žáci i rodiče:

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A CHOVÁNÍ

1.Žáci byli poučeni a seznámeni s únikovými cestami a umístěním hydrantů a hasicích přístrojů v budově školy a se Školním řádem.
2.Žáci jsou povinni ihned hlásit úraz nebo ztátu příslušnému učiteli /uvést svědka/. Na pozdější oznámení nebude brán zřetel.
3.Za věci, které nesouvisí s vyučováním škola nenese žádnou zodpovědnost.
4.Podle Zákona č.561/2004Sb., § 22odst.3d a Školního řádu je nepřítomnost ve škole nutno omluvit nejpozději do 3 dnů (stačí telefonicky do kanceláře školy). V den návratu do školy je žák povinnen předložit omluvenku v žákovské knížce. Na dodatečné omluvenky nebude brán zřetel.
5.Žák I.stupně smí opustit školu v době vyučování s vědomím třídního učitele pouze v doprovodu rodičů.
Žák II.stupně smí opustit školu v době vyučování jen s vědomím třídního učitele v doprovodu rodičů nebo po předložení omluvenky s textem: „Přebírám zodpovědnost za svého syna/dceru......................“
6.V průběhu vyučování je povinnost mít mobilní telefon vypnutý a uschovaný.
 

GDPR - dokumentace --> vstupte

Žádosti ke stažení - zde

Soubor ve formátu application/pdf

Vnitřní řád školní družiny

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 383KB | Počet stažení: 85x

Soubor ve formátu application/pdf

Školní vzdělávací program školní družiny

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 555KB | Počet stažení: 63x

Soubor ve formátu application/pdf

Rozhodnutí o úplatě za kroužky 2018

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 219KB | Počet stažení: 93x

Soubor ve formátu application/pdf

Rozhodnutí o zvýšení úplaty za ŠD

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 97KB | Počet stažení: 762x

Soubor ve formátu application/pdf

Přestup žáka z jiné školy

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 472KB | Počet stažení: 613x

Soubor ve formátu application/pdf

ŠVP od 1.9.2017

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 1.503KB | Počet stažení: 308x

Soubor ve formátu application/pdf

ICT plán 18-20

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 782KB | Počet stažení: 107x

Soubor ve formátu application/pdf

Školní vzdělávací program od 18. 2. 2019

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 1.952KB | Počet stažení: 66x

Soubor ve formátu application/pdf

výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 843KB | Počet stažení: 60x

Soubor ve formátu application/pdf

Výroční zpráva za rok 2017/2018

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 5.556KB | Počet stažení: 136x

Soubor ve formátu application/pdf

Školní řád 2018

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 333KB | Počet stažení: 95x

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 18493x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:      709 339 28
IZO:  102 508 119
Tel.:  596 612 102
Fax:  596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace