Multimediální jazyková učebna

10. února 2018Příprava projektu
Od začátku školního roku 2008/2009 pracoval určený tým na zpracování podkladů pro žádost o finanční dotaci. V říjnu 2008 podalo žádost o dotaci financovanou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Tato žádost byla schválena 22.dubna 2009.

V době od schválení žádosti až do 20. května 2009 probíhalo zpracování podkladů potřebných pro podpis smlouvy. 

Do 29. května 2009 probíhaly přípravné a projektové práce, jejichž součástí bylo vyhlášení výzvy na výběrové řízení na vybavení multimediální jazykové učebny technologickým zařízením a vybavením. Výzva byla zveřejněna na internetových stránkách školy.

Dne 11. června 2009 vybrala hodnotící komise nejvhodnější nabídku pro dodávku technického zařízení a vybavení multimediální jazykové laboratoře.

Dne 29. června 2009 po uplynutí lhůty na odvolání neúspěšných uchazečů došlo k uzavření smluv s dodavateli.

Fotografie dokumentují původní stav učebny a části školní chodby, která byla určena pro květinovou výzdobu. Učebna a chodba byly propojeny a vznikl prostor pro jazykovou učebnu.

Popis projektu Multimediální jazyková učebna

Vedení ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace se rozhodlo vybudovat ve svých prostorách multimediální jazykovou učebnu, která by měla sloužit k výuce cizích jazyků. Učebna se bude skládat ze dvou částí. V první bude umístěna digitální jazyková laboratoř, interaktivní tabule, bílá tabule na horizontálním posuvu, vizualizér, datový projektor a videokonferenční jednotka. Druhá část bude vybavena kobercem, nízkými lavičkami, nástěnnými magnetickými tabulemi a různými metodickými pomůckami pro výuku jazyků.

Vybudováním digitální jazykové laboratoře chceme směřovat ke zvýšení efektivity výuky. Učebna umožní žákům rozvíjet všechny čtyři základní dovednosti – čtení, psaní, poslech a především komunikaci. Studenti budou mít možnost mluvit několikanásobně více než při běžných hodinách bez laboratoře. Učitelům umožní jazyková laboratoř diferenciaci výuky, zadávání rozdílně náročných úkolů a materiálů podle individuálních potřeb žáků s okamžitou možností kontroly a zpětné vazby. Systém pomůže řešit jak zapojení žáků se specifickými poruchami učení, tak zaměstnání žáků nadaných, kteří vyžadují náročnější úkoly.

Zadní část multimediální jazykové učebny, která bude vybavena nízkými lavičkami k sezení žáků, bude sloužit ke kontaktní výuce cizího jazyka. Žáci zde budou moci spolužákům předvádět rozhovory nacvičené prostřednictvím digitální jazykové laboratoře, budou zde moci zpívat, recitovat, provádět dramatizaci textů a pracovat s učebními pomůckami určenými pro výuku cizích jazyků. Pro případné výukové potřeby bude možné tuto část jazykové učebny oddělit od digitální laboratoře posuvnými dveřmi.

Časový harmonogram

- Od začátku školního roku 2008/2009 pracoval určený tým na zpracování podkladů pro žádost o finanční dotaci. V říjnu 2008 podalo žádost o dotaci financovanou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Tato žádost byla schválena 22.dubna 2009.

- V době od schválení žádosti až do 20. května 2009 probíhalo zpracování podkladů potřebných pro podpis smlouvy.

- Do 29. května 2009 probíhaly přípravné a projektové práce, jejichž součástí bylo vyhlášení výzvy na výběrové řízení na vybavení multimediální jazykové učebny technologickým zařízením a vybavením. Výzva byla zveřejněna na internetových stránkách školy.

- Dne 11. června 2009 vybrala hodnotící komise nejvhodnější nabídku pro dodávku technického zařízení a vybavení multimediální jazykové laboratoře.

- Dne 29. června 2009 po uplynutí lhůty na odvolání neúspěšných uchazečů došlo k uzavření smluv s dodavateli.

- Od 1. července 2009 probíhají na naší škole stavební úpravy v místnosti v budově A v 1. nadzemním podlaží v prostorách stávající knihovny, které rozšiřujeme o prostory chodby, jež byla určena pro květinovou výzdobu a výstavu školních trofejí ze sportovních turnajů. Mezi jednotlivými místnostmi dochází k vybourání cihlové příčky ve velikosti dveřního otvoru a prostory chodby s květinovou výzdobou se oddělují od ostatní části chodby nově vyzděnou příčkou. Stavební úpravy zahrnují také instalaci silno a slaboproudu a rozvodů LAN sítě školy, bez které by multimediální jazyková učebna nemohla být provozována.

- Ve dnech 13. až 23. července 2009 se realizuje instalace software a příprava napojení PC do stávající sítě, přidání do domény serveru, zapojení switche pro dalších 26 pc, rovněž probíhá výmalba nové učebny.

- Od 30. července 2009 do 6. srpna 2009 bude v nově vybudovaných prostorách učebny probíhat pokládka kabeláže UTP a budou dodány žákovské a učitelské stoly, výškově nastavitelné židle, lavičky pro sezení žáků v zadní části učebny, posuvné dveře pro oddělení dvou částí učebny od sebe, nástěnné magnetické tabule a bílá tabule s pylony. Žákovské stoly budou rozmístěny po místnosti v tzv. hnízdech (místo určené vždy čtyřem žákům).

- V pondělí 10.8. a v úterý 11.8.2009 bude do žákovských stolů rozvedena kabeláž potřebná pro chod počítačů a celé jazykové laboratoře. Od středy 12.8. do pátku 14.8.2009 bude instalována veškerá audiovizuální technika (26 ks počítačových stanic, interaktivní tabule, dataprojektor, videokonference) a provede se naprogramování jazykové laboratoře Robotel

- V posledním týdnu v srpnu se učitelé zúčastní prvního školení, na kterém se seznámí s funkcemi, ovládáním a způsoby používání jazykové laboratoře ve vyučování. Na školení budou přítomni i zástupci Ostravské univerzity, kteří jsou tomuto projektu partnerem. Druhé školení proběhne v měsíci září.

Fotodokumentace

Fotografie dokumentují původní stav zadní stěny bývalé knihovny a boční stěnu prostoru chodby původně určenou pro květinovou výzdobu. Mezi těmito místnostmi bude probourán dveřní otvor.

Díky nově vzniklému dveřnímu otvoru se rozšířila stávající učebna o prostor, který bude určen ke kontaktní výuce cizích jazyků.

Původní prostor určený pro květinovou výzdobu (1. fotografie) byl od chodby oddělen příčkou. Okenní výplně jsou v příčce zabudovány z důvodu dostatečného množství světla na přilehlé chodbě. 

      
V prvním srpnovém týdnu byl položen rošt pro vedení kabeláže, samotné kabely a následně ještě podlaha. 


      
Takto vypadají žákovská pracoviště vybavená novým nábytkem, který byl do učebny dodán také v prvním srpnovém týdnu. 


      
Lavičky jsou určeny k sezení pro žáky v druhé části učebny. Učitelské pracoviště je speciálně uzpůsobeno potřebám vyučujících. 

      
Dne 17. července byla dokončena výmalba multimediální jazykové učebny. 
Takto vypadá multimediální jazyková učebna po instalaci veškeré audiovizuální techniky připravená pro výuku. 

Realizace projektu
Od 1. července 2009 probíhají na naší škole stavební úpravy v místnosti v budově A v 1. nadzemním podlaží v prostorách stávající knihovny, které rozšiřujeme o prostory chodby, jež byla určena pro květinovou výzdobu a výstavu školních trofejí ze sportovních turnajů. Mezi jednotlivými místnostmi dochází k vybourání cihlové příčky ve velikosti dveřního otvoru a prostory chodby s květinovou výzdobou se oddělují od ostatní části chodby nově vyzděnou příčkou. Stavební úpravy zahrnují také instalaci silno a slaboproudu a rozvodů LAN sítě školy, bez které by multimediální jazyková učebna nemohla být provozována.

- Ve dnech 13. až 23. července 2009 se realizuje instalace software a příprava napojení PC do stávající sítě, přidání do domény serveru, zapojení switche pro dalších 26 pc, rovněž probíhá výmalba nové učebny.

- Od 30. července 2009 do 6. srpna 2009 bude v nově vybudovaných prostorách učebny probíhat pokládka kabeláže UTP a budou dodány žákovské a učitelské stoly, výškově nastavitelné židle, lavičky pro sezení žáků v zadní části učebny, posuvné dveře pro oddělení dvou částí učebny od sebe, nástěnné magnetické tabule a bílá tabule s pylony. Žákovské stoly budou rozmístěny po místnosti v tzv. hnízdech (místo určené vždy čtyřem žákům).

- V pondělí 10.8. a v úterý 11.8.2009 bude do žákovských stolů rozvedena kabeláž potřebná pro chod počítačů a celé jazykové laboratoře. Od středy 12.8. do pátku 14.8.2009 bude instalována veškerá audiovizuální technika (26 ks počítačových stanic, interaktivní tabule, dataprojektor, videokonference) a provede se naprogramování jazykové laboratoře Robotel

- V posledním týdnu v srpnu se učitelé zúčastní prvního školení, na kterém se seznámí s funkcemi, ovládáním a způsoby používání jazykové laboratoře ve vyučování. Na školení budou přítomni i zástupci Ostravské univerzity, kteří jsou tomuto projektu partnerem. Druhé školení proběhne v měsíci září.

Přehled starších článků | Autor: Mgr. Lenka Skýbová | Počet přečtení: 8033x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:      709 339 28
IZO:  102 508 119
Tel.:  596 612 102
Fax:  596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace