Pěvecký sbor Melodie

6. února 2018

I v současné době ve škole pokračují pěvecké aktivity. Pod vedením MgA. Renáty Šternberk, pedagožky z Janáčkovy konzervatoře a Mgr. Dany Ganišinové účinkují na kulturních akcích pořádaných školou. Zpívají i v některých domovech důchodců v Ostravě v rámci spolupráce mezi institucemi ve městě.

Z historie Dětského pěveckého sboru Melodie:

Dětský pěvecký sbor Melodie působil na základní škole od roku 1982 do června roku 2013. Od roku 1992 pořádá každoročně vánoční a jarní koncerty pro širokou veřejnost nebo se účastní vystoupení dle požadavku jiného pořadatele. Představuje se divákům na půdě školy, v kulturních zařízeních, v kostelech, v domovech důchodců, na Hukvaldech, na náměstích aj. Každoročně vystupuje na přehlídce ostravských dětských sborů.
Ve škole pracují tři pěvecké sbory - dva přípravné sbory mladších dětí a hlavní sbor. Sbor několikrát natáčel v Českém rozhlase. Na svém kontě má vydaná 2 CD (v letech 2000 a 2008).


Každoročně pořádáme pro členy sboru několikadenní pěvecká
soustředění v Beskydech s následujícím programem:
- nácvik skladeb pro koncerty aj. vystoupení,
- podle počasí vycházky do okolí,
- sportovní a společenské hry.


Soustředění se uskuteční za finančního přispění sponzorů,
 z aktivit DPS Melodie, popř. z grantu. 
Plán aktivit Dětského pěveckého sboru Melodie ve šk. r. 2012/2013 

Plán aktivit DPS Melodie ve šk.r. 2012/2013 (jaro)
* Zkoušky se konají každé úterý (14- 15,30 hod.)
* Pěvecké soustředění v Beskydech (21.- 24.5.) – Nová Ves
* Jarní koncert v Domově důchodců (29.5. v 10 hod.) – Ostrava-Přívoz
* Jarní koncert pro seniory, Gajdošova ul (29.5. ve 14 hod.)- Ostrava
* Slavnostní koncert (4.června v 17 hod.) – Bílá modlitebna církve bratrské

Srdečně zveme rodiče a celou hudební veřejnost


Jarní akce Dětského pěveckého sboru Melodie 2012
V letošním školním roce sbor oslaví 30 let své existence. Na tyto oslavy se sbor náležitě připravuje. V dubnu pojede hlavní sbor opět na několikadenní pěvecké soustředění do Beskyd. Věří, že je rodiče v plné míře v této činnosti podpoří. Kromě hlavního a přípravného sboru se začali scházet také bývalí členové dětského sboru, dnes už dospělí lidé, kteří si možná na jubilejním koncertě v květnu také rádi zazpívají. Srdečně zveme proto už nyní celou hudební veřejnost na tento slavnostní koncert, který se koná dne 17. května v 18 hodin na Janáčkově konzervatoři. Dále, jako každoročně, sbor čeká několik dalších koncertů na pozvání jiných pořadatelů.

Akce Dětského pěveckého sboru Melodie (prozatím známé termíny):
Pěvecké soustředění 16.- 19. dubna 2012
- Nová Ves u Frýdlantu (nácvik repertoáru na jubilejní koncert a jiné aktivity sboru)
Slavnostní koncert k 30. výročí založení sboru - 17. května 2012 - konzervatoř

Setkání bývalých členů dětského pěveckého sboru naší ZŠ
Sraz bude tentokrát v úterý 14. února v 16,30 hod. před školou a společně odejdeme do hudebny (3.patro). Při pozdním příchodu lze zazvonit na školní družinu (na levé straně hlavních dveří). Věříme, že se nás sejde co nejvíce, abychom se připravili na jubilejní oslavy 30 výročí založení Dětského pěveckého sboru Melodie.

Předvánoční akce Dětského pěveckého sboru Melodie 2011

Pěvecké soustředění
28.listopadu – 1.prosince – Nová Ves (nácvik repertoáru na vánoční koncerty) hlavní sbor 

Přehled koncertů a vystoupení DPS Melodie
Úterý 13. prosince - Vánoční koncert v Bílé modlitebně církve bratrské na ul. 28 října (17,00 hod.) - hlavní i přípravný sbor 
Čtvrtek 15. prosince - Vánoční koncert v kapli Domova důchodců v Ostravě – Přívoze (10,00 hod.) - hlavní sbor 
Čtvrtek 15. prosince - Vánoční koncert pro seniory, Gajdošova ul. – (14,00 hod.) – hlavní sbor
Úterý 20. prosince - Vánoční vystoupení na Masarykově náměstí (15,30 hod.) – hlavní sbor


Jarní akce Dětského pěveckého sboru Melodie 2011
Pěvecké soustředění
4.- 6. dubna – Dolní Lomná (nácvik repertoáru na jarní koncerty) – hlavní sbor 

Přehled koncertů a vystoupení DPS Melodie
Úterý 7. června
- Veřejný koncert v Bílé modlitebně církve bratrské na ul. 28 října
(17,00 hod.) - hlavní i přípravný sbor

Úterý 14. června - Jarní koncert v kapli Domova důchodců, Ostrava – Přívoz
(10,00 hod.) - hlavní sbor

Úterý 14. června - Jarní koncert pro seniory, Gajdošova ul. –
(14,00 hod.) – hlavní sbor

Středa 15. června – Vystoupení k slavnostní příležitosti, Dům knihy Librex
(13,00 hod.) – hlavní sbor 

Předvánoční akce Dětského pěveckého sboru Melodie 2010

Přehled koncertů a vystoupení DPS Melodie:

Pondělí 6. prosince - Vánoční vystoupení na Masarykově náměstí (16,30 hod.) – hlavní sbor
Úterý 14. prosince - Veřejný koncert v Bílé modlitebně církve bratrské na ul. 28 října (17,00 hod.) - hlavní i přípravný sbor
Čtvrtek 16. prosince – Zpěv koled při rozsvícení vánočního stromu – hlavní sbor
Úterý 21. prosince - Vánoční koncert v kapli Domova důchodců v Ostravě – Přívoze (10,00 hod.) - hlavní sbor
Úterý 21. prosince - Vánoční koncert pro seniory, Gajdošova ul. – (14,00 hod.) – hlavní sborPlán aktivit Dětského pěveckého sboru Melodie ve šk. r. 2009/2010

- Nábor nových žáků do všech oddělení (září- říjen 2009)
- Nácvik nového pěveckého programu pro veřejnou činnost
- Pěvecké soustředění v Beskydech (7.– 10.12.2009)
- Vánoční koncert v Bílé modlitebně církve bratrské (15.12.2009 - v 17 hod.)
- Vánoční vystoupení na Masarykově náměstí (16.12.2009 – 15,00 hod.)
- Vánoční koncert v Domově důchodců v Ostravě- Přívoze (17.12.2009 – v 10 hod.)
- Vánoční koncert pro seniory, Gajdošova ul. (17.12.2009 -ve 14 hod.)
- Vánoční vystoupení pro žáky naší školy (datum upřesníme později)
- Účast na přehlídce ostravských dětských pěveckých sborů Veselé zpívání (červen 2009)
- Pěvecké soustředění – jaro 2010
- Jarní koncerty uspořádané DPS Melodie i na pozvání jiného pořadatele (červen 2009)
Naším cílem je nejen zpěv, ale i pěstování dobrého vztahu k okolí, slušné chování v cizím prostředí a stmelení kolektivu samotného.


Jarní akce DPS Melodie 2009 
Pro žáky navštěvující Dětský pěvecký sbor Melodie přinášíme přehled koncertů, vystoupení a pěveckého soustředění. Zároveň uvádíme termíny hudebních soutěží pro žáky naší školy.

Akce Dětského pěveckého sboru Melodie:
Pěvecké soustředění

19. - 22. dubna 2010 - Nová Ves u Frýdlantu (nácvik repertoáru na koncerty a přehlídku dětských pěveckých sborů, v příznivém počasí také hry a turistika) – hlavní sbor 

Přehled koncertů a vystoupení DPS Melodie

Úterý 8. června 2010 - Veřejný koncert v Bílé modlitebně církve bratrské na ul. 28 října (17, 00 hod.) - hlavní i přípravný sbor
Pátek 11. června 2010 – Přehlídka dětských sborů Veselé zpívání (dopoledne) – hlavní i přípravný sbor
Úterý 15. června 2010 – Jarní koncert v kapli Domova důchodců v Ostravě- Přívoze v 10 hodin – hlavní sbor
Úterý 15. června 2010 - Jarní koncert pro seniory, Gajdošova ul. - ve 14 hodin – hlavní sbor


Udělení grantu

Sbor se od r.1996 každoročně přihlašuje do výběrového řízení pro poskytnutí účelové dotace.
Pro rok 2009 sbor obdržel dva granty:
1. Projekt na podporu celoroční činnosti DPS Melodie
(Dotace poskytnutá ÚMObMOaP)
2. Zpěvem k porozumění mezi lidmi
(Dotace poskytnutá statutárním městem Ostrava)

Tyto finanční příspěvky (granty) jsou sboru poskytovány za jeho aktivní činnost pro veřejnost. Sbor z příspěvků hradí notový materiál, přispívá na nájem sálu pro koncerty a částečně na pěvecká soustředění. 

Nakoukněte na naše další aktivity:
http://www.zsgepiky.cz/cs/akce-peveckeho-sboru.html 
http://www.zsgepiky.cz/cs/soustredeni-peveckeho-sboru-melodie.html
http://www.zsgepiky.cz/cs/osm-let-v-peveckem-sboru.html
http://www.zsgepiky.cz/cs/lide-lidem.html
http://www.zsgepiky.cz/cs/louceni-se-skolnim-rokem.html
http://www.zsgepiky.cz/cs/nabor-do-peveckeho-sboru.html
http://www.zsgepiky.cz/cs/nataceni-v-ceskem-rozhlase.html
http://www.zsgepiky.cz/cs/predvanocni-akce-detskeho-peveckeho-sboru-melodie-2008.html
http://www.zsgepiky.cz/cs/soustredeni-peveckeho-sboru-melodie.html
http://www.zsgepiky.cz/cs/vanocni-koncert-peveckeho-sboru-melodie.html
http://www.zsgepiky.cz/cs/zpivame-seniorum.html
http://www.zsgepiky.cz/cs/vanocni-koncert-na-masarykove-namesti.html
http://www.zsgepiky.cz/cs/louceni-se-starym-rokem.html 

A nebo rovnou pojďte s námi do naší fotogalerie:
http://www.zsgepiky.cz/fotogalerie/8_pevecky-sbor-melodie_1.html

Mgr. Dana Boháčová a Lýdie Ščotková

 
Přehled starších článků | Počet přečtení: 13384x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:      709 339 28
IZO:  102 508 119
Tel.:  596 612 102
Fax:  596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace