Vzor odvolání na SŠ

1. září 2019

V Z O R

NÁZEV ŠKOLY
A JEJÍ ADRESA
(odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí vydal)

Odvolání proti nepřijetí ke studiu
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna/dcery JMÉNO a PŘÍJMENÍ ke studiu
oboru vzdělání NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ a případně i KÓD OBORU
(Takto formulované odvolání je zcela postačující. Obvykle bývají uvedeny i důvody, pro které
je odvolání podáváno.)

DATUM

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA

JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA
ADRESA, NA KTEROU MÁ BÝT ZASLÁNO ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 3073x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:      709 339 28
IZO:  102 508 119
Tel.:  596 612 102
Fax:  596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace