Zábavné vdělávání

1. září 2019
Číslo výzvy:                             02_16_022
Název výzvy:                           Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů
                                                   zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro 
                                                   méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP                                      
Číslo a název programu:      02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
                                                   02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
                                                   sekundárnímu vzdělávání
Číslo investiční priority a     02.3.68 Omezování a prevence předčasného
název investiční priority:      ukončování školní docházky a podpory rovného
                                                   přístupu ke kvalitním programům předškolního
                                                   rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem
                                                   formálního  a neformálního vzdělávání
                                                   02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
                                                   kompetencích


Příjemce:                                   Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Název Projektu:                       Zábavné vzdělávání
Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003792
Celková přidělená částka:   1.488.929,-KčŠablony klíčových aktivit:
1. Clill ve výuce
2. Nové metody ve výuce
3. Tandemová výuka
4. Vzájemná spolupráce pedagogů
5. Tematická setkávání a spolupráce s rodiči
6. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
7. Klub zábavné logiky
8. Čtenářský klub
9. DVPP pro sborovnu v rozsahu 16 hodin
10. DVPP v rozsahu 8 hodin
 
 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 1126x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace