Akce

15. října 2018

V této rubrice se můžete seznámit s akcemi, které chystáme pro naše žáky, abychom zkvalitnili jejich výuku a obohatili ji o exkurze, přednášky, projektové dny a jiné aktivity. Rozdělili jsme je do jednotlivých měsíců od října do června školního roku. Přehled akcí bude prezentován na stránkách školy vždy v průběhu měsíce září.

 

Plán akcí 2018/2019

ZÁŘÍ
Nábor dětí do kroužků
OZO Ostrava
Cena mladých přírodovědců
Dopravní výchova
Běh naděje - Komenského sady
Dopravní výchova 4.ročník
Velká cena ZOO - Ostrava - 4., 5. ročník
 

ŘÍJEN

Drakiáda
Divadelní představení dle programové nabídky
Program Rozchodník – středisko ekologické výchovy - dle programové nabídky
Astronomická olympiáda – školní kolo
Školní a obvodní kolo ve florbalu – dívky, chlapci
Návštěva MŠ v prvních třídách - spolupráce s MŠ
Přírodovědná vycházka - městská, sídlištní zeleň
Hravá fyzika
Strašidelné Dýňobraní
SVČ Korunka - Příroda s otazníky
Výuka v ZOO - Les všemi smysly - 6. roč.
Adopce zvířete v ZOO - sbírka
CZ-PL spolupráce projekt "Mezilidské komunikace"
Akademie 24.10.2018
Celoškolní projekt 100 let ČR 9.10.2018
Junior basketball league

LISTOPAD

Světový den Ekoškol
Školní a obvodní kolo ve florbalu – dívky, chlapci
Městská knihovna
Příprava projektu Kouzlo vánoc
Dýňobraní
Čteme spolu – projekt 1. – 9.ročníku
OZO Ostrava
Zdravá pětka- 3. a 6.ročník
Školní kolo dějepisné olympiády
Mobilní planetárium- Vznik Země a života
CZ-PL spolupráce závěrečný den projektu
Nebuď oběť 3. a 6.r
Junior basketball league


PROSINEC
Mikuláš
Vánoční plavání – 1. stupeň
Exkurze Úřad práce
Projekt Kouzlo Vánoce – vánoční jarmark
Vypouštění balonků s dopisy Ježíškovi - akce i s rodiči
Program Rozchodník – středisko ekologické výchovy - dle programové nabídky
Astroolympiáda – korespondenční kolo
Olympiáda v JČ
Návštěva divadelního představení
Mikuláš, lampionový průvod s Mikulášem
Vánoční besídky
Exkurze – Den otevřených dveří SOŠ a SŠ Ahol – 9. Ročník
Koncert sboru -Domov seniorů
Ostravské muzeum př.sbírky 9.ročník
Zábavná věda


LEDEN
Pythagoriáda – 6. a 7. ročník
Olympiáda chemie
Okresní kolo dějepisné olympiády
Školní kolo soutěže v cizojazyčné konverzaci
Program Rozchodník – středisko ekologické výchovy - dle programové nabídky
Recitační soutěž
Den řemesel – soutěž v rámci volby povolání – 9. ročník
Školní a obvodní kolo v košíkové a volejbale
Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Návštěva přírodovědné expozice ostravského muzea
Lyžařský výcvik 3. - 5. ročník - Horní Bečva

ÚNOR
Matematický klokan – 3. - 9. ročník
Recitační soutěž
Školní a obvodní kolo ve volejbale
OZO – třídění odpadu – 1. ročník
Karneval
Zeměpisná olympiáda
Astroolympiáda - krajské kolo

BŘEZEN
Světový Den vody
OZO Ostrava
Knihovna
Matematická olympiáda
Biologická olympiáda
Program Rozchodník – středisko ekologické výchovy - dle programové nabídky
Korunka – „Poznej své okolí“
Den otevřených dveří

DUBEN
Planetárium – 5. ročník
Olympiáda matematika
Den Země
Street hockey – obvodní kolo
Olympiáda fyzika
Vybíjená- Preventan cup - školní a obvodní kola
Dopravní soutěž Mladý cyklista
Minikopaná
McDonald – kopaná
Dopravní výchova
Rej čarodějnic s rodiči

KVĚTEN
Projekt „O zvířatech“ - 1. ročník
Beseda s právníkem – 9. roč.
Keltičkův kahan 
Rozpočítávání – projekt 1., 2. a 9. Ročník
Obvodní kolo v kopané 
Exkurze – Jistebnické rybníky -6.ročník
Den rodiny - odpolední akce i s rodiči
Scénické čtení s herci
Besedy s MP - 1.- 9.ročník
Koncert sboru - Domov seniorů
SVČ Korunka - Příroda s otazníky

ČERVEN
Projekt „Čteme spolu“ ve spolupráci s 1. a 9. ročníky
Den dětí – Sportovní a kulturní akce
Výuka v ZOO
OZO Ostrava
Rozloučení s deváťáky
Školní výlet
Zájezd v rámci soutěže "O KELTIČKůV  KAHAN"
Soutěž SVČ KORUNKA - exkurze Pododří

 BEZ KONKRÉTNÍHO TERMÍNU:
Knihovnické lekce
ŠD – BERUŠKA
Gama
Další sportovní soutěže a turnaje – dle nabídky
Rozchodník ostravské muzeum 
AJAX - prev. program pro 2.ročníky - každý měsíc
Exkurze SVČ Korunka Rozchodník -Ostravské muzeum - dle nabídky
Výchovné koncerty, Workshopy
Výuka v ZOO - cizokrajné ekosystémy 

 

Soubor ve formátu application/msword

Plán akcí 10. - 14.6.2019

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 66KB | Počet stažení: 30x

Soubor ve formátu application/msword

Plán akcí 17. - 21.6.2019

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 62KB | Počet stažení: 43x

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 22526x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:      709 339 28
IZO:  102 508 119
Tel.:  596 612 102
Fax:  596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace