Akce

1. září 2020

V této rubrice se můžete seznámit s akcemi, které chystáme pro naše žáky, abychom zkvalitnili jejich výuku a obohatili ji o exkurze, přednášky, projektové dny a jiné aktivity. Rozdělili jsme je do jednotlivých měsíců od října do června školního roku. Přehled akcí bude prezentován na stránkách školy vždy v průběhu měsíce září.

 

Plán akcí 2020/2021

Akce ve školním roce 2020/2021 budou probíhat podle aktuální epidemiologické situace !!!


ZÁŘÍ
Nábor dětí do kroužků
OZO Ostrava
Cena mladých přírodovědců
Běh naděje - Komenského sady
Velká cena ZOO - Ostrava - 4., 5. ročník

 

ŘÍJEN

Dopravní výchova
Divadelní představení dle programové nabídky
Program Rozchodník – středisko ekologické výchovy - dle programové nabídky
Astronomická olympiáda – školní kolo
Školní a obvodní kolo ve florbalu – dívky, chlapci
Návštěva MŠ v prvních třídách - spolupráce s MŠ
Přírodovědná vycházka - městská, sídlištní zeleň
Dopravní výchova 4.ročník
Hravá fyzika
SVČ Korunka - Příroda s otazníky
Adopce zvířete v ZOO - sbírka
CZ-PL spolupráce projekt "Mezilidské komunikace"
Junior basketball league
Divadlo loutek - Prodaná nevěsta 4., 5., 6. roč.
Přírodovědný klokan

LISTOPAD

Světový den Ekoškol
Školní a obvodní kolo ve florbalu – dívky, chlapci
Městská knihovna
Příprava projektu Kouzlo vánoc
Čteme spolu – projekt 1. – 9.ročníku
OZO Ostrava
Zdravá pětka- 3. a 6.ročník
Školní kolo dějepisné olympiády
Mobilní planetárium- Vznik Země a života
CZ-PL spolupráce závěrečný den projektu
Nebuď oběť 3. a 6.r
Junior basketball league
Projekt - 30. let od Sametové revoluce - 2. st


PROSINEC
Mikuláš
Vánoční plavání – 1. stupeň
Exkurze Úřad práce
Projekt Kouzlo Vánoce – vánoční jarmark
Vypouštění balonků s dopisy Ježíškovi - akce i s rodiči
Program Rozchodník – středisko ekologické výchovy - dle programové nabídky
Astroolympiáda – korespondenční kolo
Olympiáda v JČ
Návštěva divadelního představení
Mikuláš, lampionový průvod s Mikulášem
Vánoční besídky
Exkurze – Den otevřených dveří SOŠ a SŠ Ahol – 9. Ročník
Koncert sboru -Domov seniorů
Ostravské muzeum př.sbírky 9.ročník
Zábavná věda

LEDEN
Pythagoriáda – 6. a 7. ročník
Olympiáda chemie
Školní kolo soutěže v cizojazyčné konverzaci
Program Rozchodník – středisko ekologické výchovy - dle programové nabídky
Recitační soutěž
Den řemesel – soutěž v rámci volby povolání – 9. ročník
Školní a obvodní kolo v košíkové a volejbale
Přírodovědná olympiáda – školní kolo
Návštěva přírodovědné expozice ostravského muzea
Malý lyžáček v Beskydech pro 1.stupeň  (30 žáků)      18.1.2021 – 22.1.2021 ZRUŠENO
Maškarní bál - 1. a 2. ročníky - dopoledne bez rodičů


ÚNOR
Matematický klokan – 3. - 9. ročník
Recitační soutěž
Školní a obvodní kolo ve volejbale
OZO – třídění odpadu – 1. ročník
Astroolympiáda - krajské kolo


BŘEZEN
Světový Den vody
OZO Ostrava
Knihovna
Matematická olympiáda
Biologická olympiáda
Program Rozchodník – středisko ekologické výchovy - dle programové nabídky
Korunka – „Poznej své okolí“
Den otevřených dveří
Vítáme jaro - dílnička, deskové hry s rodiči 
 Ozdravný pobyt přes SMO – lyžák 6. – 9.roč. (40 žáků) Karlov     7.3. 2021 - 19. 3. 2021
Ozdravný pobyt přes SMO pro 4. - 8. roč. (80 žáků)                       březen - duben 2021

DUBEN
Planetárium – 5. ročník
Olympiáda matematika
Den Země
Street hockey – obvodní kolo
Olympiáda fyzika
Vybíjená- Preventan cup - školní a obvodní kola
Dopravní soutěž Mladý cyklista
Minikopaná
McDonald – kopaná
Dopravní výchova
Rej čarodějnic s rodiči

KVĚTEN
Projekt „O zvířatech“ - 1. ročník
Beseda s právníkem – 9. roč.
Rozpočítávání – projekt 1., 2. a 9. Ročník
Obvodní kolo v kopané 
Exkurze – Jistebnické rybníky -6.ročník
Den rodiny - odpolední akce i s rodiči
Scénické čtení s herci
Besedy s MP - 1.- 9.ročník
Koncert sboru - Domov seniorů
SVČ Korunka - Příroda s otazníky

ČERVEN
Projekt „Čteme spolu“ ve spolupráci s 1. a 9. ročníky
Den dětí – Sportovní a kulturní akce
Výuka v ZOO
OZO Ostrava
Rozloučení s deváťáky
Školní výlet
Soutěž SVČ KORUNKA - exkurze Pododří
Chorvatsko
 BEZ KONKRÉTNÍHO TERMÍNU:
Knihovnické lekce
ŠD – BERUŠKA
Gama
Další sportovní soutěže a turnaje – dle nabídky
Rozchodník ostravské muzeum 
AJAX - prev. program pro 2.ročníky - každý měsíc
Exkurze SVČ Korunka Rozchodník -Ostravské muzeum - dle nabídky
Výchovné koncerty, Workshopy
Výuka v ZOO - cizokrajné ekosystémy 

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 30381x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace