Kariérový poradce

5. září 2023

Kariérový poradce - Mgr. Aleš Ovesný


Konzultace VŽDY pouze po předchozí telefonické domluvě (596 612 102).

Mým cílem je pomáhat žákům a jejich rodinám v procesu rozhodování volby zaměstnání a výběru vhodné střední školy, a to prostřednictvím různých kariérových technik, metod, postupů a rozhovoru s žákem a popř. také jeho učiteli, kteří na základě dlouhodobější práce s žákem dokáží zhodnotit jeho schopnosti. Volba vhodného povolání není chvilkovou záležitostí, ale výsledkem dlouhodobého procesu, ve kterém je důležité, aby žáci uměli definovat své slabé i silné stránky osobnosti, formulovat svou představu o budoucím životě a byli vedeni k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní rozhodování o vzdělávání a profesní dráze a byli seznámeni s požadavky současného trhu práce.

Nabízím:

-  individuální konzultace
- besedy a exkurze, během kterých se žáci mohou seznámit se zástupci různých profesí
 - diskuze s žáky na téma životní cíle, sebepoznání (silné a slabé stránky osobnosti), uvědomění si důležitosti vlastní motivace v souvislosti s volbou povolání
- poskytování informací o hlavních typech a druzích středních škol - jejich poslání, možnostech a požadavcích studia na nich a o situaci na současném trhu práce
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 2252x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace