Projekt - Pohyb a výživa

1. října 2014

 

Pohyb a výživa

  Ve školním roce 2014/2015 se naše škola rozhodla zapojit do projektu Pohyb a výživa, který je určen pro žáky 1.stupně ZŠ. Tento projekt byl vyhlášeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Stali jsme se jednou z 33 pilotních škol, na které bude během celého roku probíhat pokusné ověřovaní.
Cesta ke zdravému životnímu stylu by měla být jednoduchá a přirozená. Program Pohyb a výživa chce zlepšit pohybovou a výživovou gramotnost žáků a ovlivnit jejich pohybové a výživové chování. V oblasti pohybu i výživy přitom zdůrazňujeme šest priorit (6 P neboli VI P): pravidelnost, pestrost, přiměřenost, pravidla přípravy, pravdivost informací a pitný režim přiměřený aktuálním potřebám dětí. Uplatnění šesti P v režimu dětí je v reálných možnostech školy i rodiny. Žáci, kteří budou dodržovat pravidla šesti P (VIP), budou označováni jako „VIP školáci“, škola, kde bude vytvořeno podnětné prostředí a budou dodržována pravidla šesti P, bude „VIP škola“.
Škola se bude snažit nabídnout žákům vedle tělesné výchovy další formy pohybových aktivit: tělovýchovné chvilky, učení spojené s pohybem, pohybově rekreační přestávky, vycházky, různé formy výuky v přírodě, pohybové kroužky aj. V oblasti výživy se bude škola snažit vést děti k pochopení podstaty a nezbytnosti optimálního pohybu a stravování. Mimo školu se předpokládá spoluúčast rodičů, místních institucí i celostátních organizací, mezi něž patří např. cílená spolupráce s Českou unií sportu.
V této záložce Vás budeme pravidelně informovat, jak se nám daří dodržovat 6 P a jaké akce spojené s tímto projektem chystáme.
Na přelomu září a října se uskuteční sportovní den „Sportujeme spolu“, kde žáci 1. stupně budou plnit disciplíny Unifittestu 6-60, jedná se o baterie testů sloužící k hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby.

 

Zdravá výživa-informace pro rodiče

Akce PaV

Dámský klub vaří - recepty

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 7576x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace