Projekt - Comenius - Erasmus +

23. října 2018 

Erasmus+ Projekt: PATH
Prevence závislostí skrze emoční výchovu 


Partneři:

  • ČR: -  ZŠ Gen. Píky (Mgr. Jan Veselý, Mgr. Zuzana Kolářová, Mgr. Tereza Krakowczyková, Mgr. Marcela Zončová)

                    - Firma Hertin

  • Itálie
  • ŠpanělskoV listopadu 2018 se ZŠ Gen. Píky zapojila do dvouletého výzkumného programu Erasmus+ projektem PATH (Prevention of Addictions through Emotional Education) – “Prevence závislého chování skrze emoční výchovu”. Cílem tohoto jedinečného projektu, na kterém se vedle pedagogů podílejí psychologové, neurovědci a další odborníci na vzdělávání dospělých ze tří evropských zemí - ČR, Španělska a Itálie, je vytvořit vzdělávací model pro emoční výchovu dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ, a následně tento model otestovat v praxi a vyhodnotit. Emoční výchova a rozvoj emoční inteligence hrají velice důležitou roli při předcházení vzniku různých druhů závislostí u školní mládeže dle nejnovějších výzkumů.
Díky tomuto projektu mají učitelé naší školy možnost přispět k výzkumu mezinárodního rozměru, získat nové zkušenosti a teoretické poznatky opírající se o nejnovější neurovědné bádání, následně je implementovat ve své praxi a systematicky si ověřit jejich přinos. Inspiraci také mohou čerpat z návštěv škol partnerských zemí.
V současné chvíli se věnujeme ověřování tohoto projektu ve spolupráci s MŠ Varenská a Lechowiczova a ZŠ Gajdošova a Zelená. Do výuky žáků budou zahrnuty vybrané metody, jejichž cílem bude zvýšení sebekontroly a sebeuvědomění, identifikace a práce s různými emocemi a rozvoj prosociálního chování. Cílem projektu je vytvořit funkční manuál, jehož aktivity se stanou součástí běžného vzdělávání. 
Erasmus+ na ZŠ Gen. Píky 13A

     Projekt Erasmus+ probíhal na naší škole od září 2015 do srpna 2018. V této době škola uskutečnila mnoho aktivit, jejichž cílem bylo zvýšit efektivitu komunikace nejen mezi žáky, ale také mezi žáky a rodiči, učiteli, rodiči a žáky. Díky tomu došlo k navázání lepšího vztahu ke škole jako instituci obecně. Žáci se v průběhu tohoto období učili, jak vytvářet prezentace a své výtvory prezentovat na veřejnosti, učili se spolupracovat na tvorbě jednotlivých zásadních intelektuálních výstupů, při kterých natáčeli tematická videa se zaměřením na neverbální komunikaci, chování k lidem, kteří jsou jakkoliv odlišní, slušné chování, moudrost pocházející z pohádek apod. Přispěli také k tvorbě různých brožur a návodů, např. jak se chovat na veřejných místech, jak se chovat při komunikaci v běžném životě i v kyberprostoru, jaké jsou vlastnosti dobrého přítele. Společně s rodiči si vytvořili i charakteristiku dobrého rodiče. Společně s učiteli se zúčastnili žáci i rodiče několika workshopů s paní psycholožkou, kde nejen besedovali o zásadách dobré komunikace, ale také si vyzkoušeli nácvik chování v různých situacích, došlo i na výměnu rolí zúčastněných.
     Vyvrcholením tříleté práce byla potom závěrečná konference, která proběhla odpoledne 6. 6. 2018 v konferenční místnosti multifunkční haly GONG. Pod záštitou ZŠ Gen. Píky konferenci připravila a moderovala garantka programu Mgr. Zuzana Kolářová. Během své prezentace krátce seznámila přítomné pedagogy jak z naší, tak i dalších základních a středních škol a zástupce města s náplní programu Erasmus za uplynulé období. Zajímavá prezentace přiblížila nejen výjezdy učitelů do celkem 6 zemí účastnících se tohoto programu (Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Portugalsko, Polsko, Lotyšsko a ČR), ale především informovala o jednotlivých výstupech jejich práce. Ty byly velice rozmanité. Šlo např. o brožuru Pokladnice moudrosti – soubor přísloví jednotlivých zemí na téma přátelství a film s pohádkami a legendami partnerských zemí,  zajímavé zpracování témat o komunikaci mezi dětmi či mezi školou a rodiči, dále příklady využití matematiky v praktickém životě, brožury Jak být dobrým rodičem a přítelem, příručku Proti šikaně apod. Velkým přínosem celého projektu byla i možnost účastnit se náslechových hodin v místních školách, z čehož mohli učitelé načerpat inspiraci do vlastní práce. Součástí konference bylo i strhující hudební vystoupení pěveckého sboru Hladnov Rock Choir a vystoupení žáků 9. tříd, kteří své učitele potěšili folklórními tanci nacvičenými pod vedením Mgr. Lapčíka a Mgr. Hlaváče.
     Závěrečná konference Erasmu+   poskytla jak příležitost uceleně shrnout a vyhodnotit práci všech účastníků projektu a zejména představit zásadní výstupy jednotlivých partnerských zemí, tak možnost k neformálním diskuzím o smyslu podobných projektů v budoucnosti.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.
 

 

Erasmus +

Erasmus + aktivity

Erasmus + partnerské schůzky

Erasmus + zásadní výstupy


Španělsko

Bulharsko

Turecko

Polsko


Den RODIN 2016

Pozvánka na výstavy

Pro účastníky projektu Erasmus+ z řad žáků a rodičů

8. ročník soutěže Řemeslo má zlaté dno

GAMES – FUN, KNOWLEDGE AND FRIENDSHIP


V polovině roku 2012 se základní škola dověděla skvělou zprávu v podobě schválení  projektu s názvem  „ GAMES – FUN, KNOWLEDGE AND FRIENDSHIP“  v rámci projektu Comenius,  který je zaměřen na školní vzdělávání.  Cílem programu  Comenius je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Základní škole se podařilo získat částku 20.000 Eur. Cílem projektu je spolupráce se zahraničními školami na tématech: hry, hraní, hračky, jak si hráli naši rodiče a prarodiče, jak si hrají děti dnes atd. Žáci si kromě těchto témat  zdokonalí    své vědomosti a dovednosti v anglickém jazyce, protože samotná komunikace bude probíhat jen v angličtině. Součástí projektu je také pracovní pobyt v zahraničí. Našimi partnery jsou školy z Polska, Bulharska, Turecka a Španělska. Na první takovou zahraniční cestu odlétají žáci školy se svými pedagogy již na přelomu října a listopadu. V tomto termínu se uskuteční první pracovní schůzka v bulharské Varně. Žáci povezou nejen dárky svým zahraničním spolužákům, ale také několik prezentací o škole, městě a regionu, ale také krátký film o škole, který byl natočen u příležitosti 30. výročí naší školy.

Další výjezdy do zahraničí jsou na programu v roce 2013. V dubnu nás čeká cesta do tureckého Mersinu a na podzim do polské Pszczyny. V roce 2014 navštíví žáci španělský Madrid a na závěr projektu v květnu 2014 budeme hostit zahraniční návštěvníky u nás v Ostravě. Už se těšíme, kolik jim ukážeme zajímavých her a soutěží, typických pro Českou republiku.

 

ŘÍJEN 2012

Před nedávnem jsme vyhlašovali soutěž o logo k projektu Comenius. Všechny práce se nám moc líbily.

S výtvory našich žáků pak odcestovaly paní učitelky Znojilová a Kolářová a vybraní žáci do bulharské Varny. Zde se rozhodovalo o tom nejlepším ze všech mezi pracemi dalších dětí z Bulharska, Polska, Španělska a Turecka. Konkurence byla veliká, ale s radostí vám oznamujeme, že nakonec zvítězilo logo z naší školy, které bude používáno po celou dobu dvouletého projektu. Vítězem mezinárodní soutěže se stává Poštúlková Nikol ze 7. B.
Gratulujeme!!!! 

Leden 2013

Půlrok uběhl jako voda a my začínáme pracovat na nových úkolech našeho projektu. V současné době se zaměřujeme na poutavé hry, které se hrají uvnitř s cílem udělat z nich zajímavý kalendář.

Dalším úkolem je představit národní tanec, v našem případě to bude polka. Abychom se dostali do té správné nálady a rytmu, zatancovali jsem si na taneční podložce a brzy nás čeká soutěž o nejlepšího tanečníka. 

Nesmíme opomenout ani výrobu hraček z recyklovatelných materiálů. Všechny výsledky a výstupy naší práce budeme prezentovat na další zahraniční partnerské schůzce na konci dubna. Tentokrát se chystáme do Turecka. Zde nás přivítá náš partner ve městě Merlin. Doufáme, že v této době už nám bude přát počasí a u Středozemního moře se po dlouhé zimě pořádně vyhřejeme.

To je ale ještě daleko, teď hurá do práce!!!

Na průběh celého projektu a některé zajímavé výstupy se můžete podívat na www.comeniuszsgepiky.webnode.cz
 

 

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 8917x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace