Dokumenty

1. září 2020

V této sekci vám nabízíme možnost prohlédnout si důležité dokumenty, týkající se výchovně vzdělávacího procesu ve škole.
Zmíněné dokumenty se nachází na konci této stránky. Máte možnost si je prohlédnout a popřípadě si je stáhnout.

Co by měli vědět žáci i rodiče:

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A CHOVÁNÍ

1.Žáci byli poučeni a seznámeni s únikovými cestami a umístěním hydrantů a hasicích přístrojů v budově školy a se Školním řádem.
2.Žáci jsou povinni ihned hlásit úraz nebo ztátu příslušnému učiteli /uvést svědka/. Na pozdější oznámení nebude brán zřetel.
3.Za věci, které nesouvisí s vyučováním škola nenese žádnou zodpovědnost.
4.Podle Zákona č.561/2004Sb., § 22odst.3d a Školního řádu je nepřítomnost ve škole nutno omluvit nejpozději do 3 dnů (stačí telefonicky do kanceláře školy). V den návratu do školy je žák povinnen předložit omluvenku v žákovské knížce. Na dodatečné omluvenky nebude brán zřetel.
5.Žák I.stupně smí opustit školu v době vyučování s vědomím třídního učitele pouze v doprovodu rodičů.
Žák II.stupně smí opustit školu v době vyučování jen s vědomím třídního učitele v doprovodu rodičů nebo po předložení omluvenky s textem: „Přebírám zodpovědnost za svého syna/dceru......................“
6.V průběhu vyučování je povinnost mít mobilní telefon vypnutý a uschovaný.
 

GDPR - dokumentace --> vstupte

Žádosti ke stažení - zde

Soubor ve formátu application/pdf

ŠD úplata od 01.09.2023

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 99KB | Počet stažení: 4x

Soubor ve formátu application/pdf

Dodatek k vnitřnímu řádu školní družiny

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 202KB | Počet stažení: 27x

Soubor ve formátu application/pdf

ICT plán školy 2022 - 2024

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 789KB | Počet stažení: 36x

Soubor ve formátu application/pdf

Školní vzdělávací program školní družiny - aktualizace k 1.9.2022

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 607KB | Počet stažení: 62x

Soubor ve formátu application/pdf

VZ o poskytování informací za rok 2022

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 789KB | Počet stažení: 46x

Soubor ve formátu application/pdf

Výroční zpráva za rok 2021-2022

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 1.350KB | Počet stažení: 118x

Soubor ve formátu application/pdf

Organizační schéma platné od 1. 9. 2022

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 216KB | Počet stažení: 124x

Soubor ve formátu application/pdf

Vnitřní řád školní družiny

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 327KB | Počet stažení: 102x

Soubor ve formátu application/pdf

Poskytování informací

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 366KB | Počet stažení: 267x

Formát souboru neurčen

Školní vzdělávací program (ŠVP) 2021

Typ souboru: file | Velikost souboru: 637KB | Počet stažení: 573x

Soubor ve formátu application/pdf

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2021

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 424KB | Počet stažení: 329x

Soubor ve formátu application/pdf

Školní řád 2021

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 319KB | Počet stažení: 508x

Soubor ve formátu application/pdf

Školní družina ZP 3. a 4. třídy

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 156KB | Počet stažení: 474x

Soubor ve formátu application/pdf

ICT plán 2020-22

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 771KB | Počet stažení: 562x

Soubor ve formátu application/pdf

Zvýšení úplaty za kroužky od 1.9.2019

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 307KB | Počet stažení: 824x

Soubor ve formátu application/pdf

Přestup žáka z jiné školy

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 472KB | Počet stažení: 1353x

Soubor ve formátu application/pdf

Rozhodnutí o zvýšení úplaty za ŠD

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 97KB | Počet stažení: 1309x

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 25590x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace