Školní psycholog

5. září 2023

Školním psychologem na naší škole je Mgr. Radek Fabián

Konzultace: úterý 12. 00 - 17.00

V jiných dnech po předchozí telefonické domluvě (596 612 102).


1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských
služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

Diagnostika a depistáž
Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
Screening, ankety, dotazníky ve škole.

Konzultační, poradenské a intervenční práce
- Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná
opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a
vedení.
- Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně,
zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.
- Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a
vedení.
- Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné
zástupce.
- Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
- Spolupráce s kariérním poradcem.
- Techniky a hygiena učení pro žáky.
- Skupinová a komunitní práce s žáky.
- Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
- Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
- Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
- Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
- Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
- Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

Metodická práce a vzdělávací činnost
Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Metodická pomoc třídním učitelům.
Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.
Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.
Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
Besedy a osvěta zákonným zástupcům.
Prezentační a informační činnost.
Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.


 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 1328x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace