Pěvecký sbor

1. září 2019

I v současné době ve škole pokračují pěvecké aktivity. Pod vedením MgA. Renáty Sternberk, pedagožky z Janáčkovy konzervatoře a Mgr. Veroniky Chrástecké účinkují na kulturních akcích pořádaných školou. Zpívají i v některých domovech důchodců v Ostravě v rámci spolupráce mezi institucemi ve městě.
Ve školním roce 2018/2019 jsme měli aktivní hudební sezónu.
  
     Už v září vše začalo zajímavým telefonátem. Na internetu našli náš sbor pořadatelé mezinárodní konference firem, které se starají o úklid měst. Zazpívat 11.10.2018 v hotelu Clarion v Ostravě slovenskou a českou hymnu přece není tak težké. Děti zjistily, že zpívat bez klavírního doprovodu přesně na dirigování, abychom byli synchronizováni s obrazovým záznamem není tak běžný požadavek. Nastoupit ve tmě a tichu do velkého sálu přesně do dvou řad a předvést přesvědčivý výkon nebude tak jednoduché. Byla to výzva a děti se rozhodly si to vyzkoušet. Museli jsme tedy požádat i starší a zkušenější členy o přátelskou výpomoc a povedlo se. Tréma byla velká, ale o to větší byla radost z povedeného vystoupení, pochvaly a pohoštění.
  
    Vánoční čas se nesl v duchu očekávaného vystoupení na jarmarku 13.12.2018 s výběrem tradičních českých koled a působivé společné písně s učiteli. Zpívalo se dobře a celý připravený předvánoční večer jsme si příjemně užili. Zařadili jsme 7.12.2018 opět výběr básniček, písní a koled v zařízení pro důchodce Iris. Úspěšné a sváteční atmosférou prodchnuté vánoční zpívání 11.12.2018 v porubské Slunečnici jsme v tentýž den odpoledne zopakovali i pro rodiče ve zkušebně školy.
  
    Do nového roku jsme si připravili nácvik další z osvědčených dětských oper autorů Svěráka a Uhlíře. Děti se na novou pohádku chystaly opravdu zodpovědně, kostýmy i pomůcky plnily postupně třídu. Pan učitel Luboš Hlaváč namaloval kulisu a děti z 5.B vyrobily v hodinách pracovní a výtvarné výchovy se svou dirigentkou a třídní učitelkou Danou Ganišinovou krásné dárečky pro své posluchače.
  
     Společné odpoledne pro rodiče a prarodiče 21.5.2019 bylo očekáváno s milou nervozitou. Je to přece to nejvíc obávané publikum, které děti mohou mít. Pak následovaly hned po sobě dvě vystoupení pro důchodce.
 V domově Slunečnice v Porubě 27.5.2019 už tradičně čekala více než stovka seniorů a velkým potleskem děti odměnila za přesvědčivý výkon. V porubském domově Adra jsme byli 28.5.2019 poprvé, velmi se naše pásmo líbilo a byli jsme požádáni o další návštěvu. 
  
    Děkujieme vedení školy za podporu, rodičům za pomoc a dětem za nadšení a radost, kterou rozdávají svými vystoupeními.
  
  
                                                                                                                                       MgA. Renáta Sternberg


Pěvecký sbor 2018/19 - fotogalerie


Z historie Dětského pěveckého sboru Melodie:
Dětský pěvecký sbor Melodie působil na základní škole od roku 1982 do června roku 2013. Od roku 1992 pořádá každoročně vánoční a jarní koncerty pro širokou veřejnost nebo se účastní vystoupení dle požadavku jiného pořadatele. Představuje se divákům na půdě školy, v kulturních zařízeních, v kostelech, v domovech důchodců, na Hukvaldech, na náměstích aj. Každoročně vystupuje na přehlídce ostravských dětských sborů.
Ve škole pracují tři pěvecké sbory - dva přípravné sbory mladších dětí a hlavní sbor. Sbor několikrát natáčel v Českém rozhlase. Na svém kontě má vydaná 2 CD (v letech 2000 a 2008).
 
                   

 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 15259x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace