Sociální pedagog

5. září 2023

Sociálním pedagogem na naší škole je Bc. Adriana Dušáková

Konzultace: úterý 12. 00 - 17.00

V jiných dnech po předchozí telefonické domluvě (596 612 102).

 
Náplň práce sociálního pedagoga:
 
  • realizace odborných aktivit v rámci školského poradenského pracoviště, jako např.:
– analýza sociálních vztahů u žáků ohrožených školních neúspěchem a jejich vlivu na výuku

– návrhy modelových řešení pro pedagogy a školní asistenty
– koordinace práce spolupráce s rodinami výrazně ohroženými sociálním vyloučením
– zajišťování podpory při vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (doučování, zprostředkování této podpory)
– supervize činnosti školních asistentů
– zjišťování sociálního klimatu ve třídě, ankety, dotazníky ve škole
– mediace konfliktů se žáky a rodiči
– iniciace spolupráce s dalšími výchovně-vzdělávacími institucemi a organizace volnočasových aktivit
– spolupráce se zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi
– práce s kolektivem a s jednotlivci (zaměření na sociální vztahy ve třídě), prevence problémového chování (práce se třídou- třídnické hodiny, práce s jednotlivcem – intervence), spolupráce na realizaci příležitostných tematických programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
– spolupracuje s metodikem ŠPP (za SMO), podílí se na realizaci projektových aktivit a sdílí příklady dobré praxe
– účastní se metodických setkání

  • příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy
  • příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky, průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy
  • informační činnost o práci školního poradenského pracoviště
  • spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, vychovateli, asistenty, žáky, rodiči, úřady práce
  • účast na poradách školy, tř. schůzkách, dni otevřených dveří atd. 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 787x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace