O škole

15. listopadu 2017

 Naše základní škola je středně velká městská škola sídlištního typu. Nachází se ve výhodné poloze uprostřed sídliště. Je úplnou státní základní školou, která poskytuje vzdělání cca 600 žákům v prvním až devátém postupném ročníku. Všechny ročníky mají dvě až tři paralelní třídy. 

Výuka probíhá v sedmadvaceti kmenových třídách. Naše škola má také několik odborných učeben. Patří k nim počítačová učebna, dvě jazykové učebny, multimediální učebna, učebny fyziky a chemie s laboratoří, učebny s interaktivní tabulí, učebna přírodopisu s interaktivní tabulí, dvě dílny sloužící k výuce pracovních činností, učebna pěstitelství, cvičná kuchyň, hudebna a v neposlední řadě relaxační místnost, školní knihovna a výtvarná a keramická dílna.
 


                                                                           

 

 

 


Součástí školy jsou také dvě tělocvičny a plavecká učebna. Bazén je využíván k výuce plavání v rámci hodin tělesné výchovy a dále pak Plaveckou školou k výuce plaveckého výcviku žáků 2. a 3. tříd. 

  


V atriu školy se nachází moderně řešená letní venkovní učebna. Kromě výuky se využívá k prezentaci školy, školním projektům, hudebním a kulturním akcím. 

Vedle školy je venkovní hřiště vhodné zejména pro míčové hry - fotbalové travnaté hřiště, házenkářské travnaté hřiště, hřiště pro basketbal s umělým povrchem, dvě volejbalová hřiště s asfaltovým povrchem. Dále využíváme běžeckou atletickou dráhu pro vytrvalostní běhy a druhou kratší pro sprinty, sektor pro skok daleký, skok do výšky a pro vrh koulí. Uprostřed celého areálu je umístěna klidová zóna s dětskými atrakcemi pro mladší žáky a školní družinu.

 

Každý žák má svou uzamykatelnou skříňku.

O přestávkách mohou hrát stolní tenis nebo fotbal.

     

         

 

 


                                                                    

 
 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 27092x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace