O škole

1. září 2020

 Základní škola je středně velkou městskou školou sídlištního typu. Nachází se ve výhodné poloze uprostřed sídliště. Je úplnou státní základní školou, která poskytuje vzdělání cca 600 žákům v prvním až devátém ročníku. Všechny ročníky mají tři paralelní třídy. 

 Výuka probíhá v 27 kmenových, podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Již v první třídě se vyučuje anglický jazyk, od 6. ročníku jazyk německý. Od 2. ročníku se vyučuje informatika. Vzhledem ke změně financování základních škol jsou více početné třídy děleny v rámci výuky na menší skupiny, například v předmětech cizí jazyky, tělesná výchova, pracovní činnosti, matematika, ……

 


                                                 Díky tomuto dělení na menší skupiny dochází ke zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu.      
                                                  Předností základní školy jsou moderně vybavené třídy a odborné učebny. V roce 2020 došlo, v rámci projektu Zlepšování infrastruktury základních škol, k vybudování nových odborných učeben – Jazyková laboratoř, učebna německého jazyka, učebna přírodních věd (zeměpis, přírodopis), kreativní dílna, učebna pěstitelských prací). Kromě těchto učeben se ve škole nachází počítačové učebny, dvě jazykové učebny, učebna fyziky a chemie s laboratoří, tři dílny sloužící k výuce pracovních činností, učebna pěstitelství, cvičná kuchyň, hudebna a v neposlední řadě školní knihovna a výtvarná dílna. Většina odborných učeben je vybavena interaktivní tabulí. Kmenové třídy jsou z velké části vybaveny interaktivními tabulemi a počítačovými stanicemi. 
 

   

   
 

 

Součástí školy jsou také dvě tělocvičny a plavecká učebna. Bazén je využíván k výuce plavání v rámci hodin tělesné výchovy a dále pak Plaveckou školou k výuce plaveckého výcviku žáků 2. a 3. tříd.  

  


V atriu školy se nachází moderně řešená letní venkovní učebna. Výhodou mimo jiné je, že má škola i dvě venkovní učebny, které jsou hodně využívány jak k výuce, tak na k zájmovým aktivitám či k prezentaci školy, školním projektům, hudebním a kulturním akcím. 
Vedle školy je venkovní hřiště vhodné zejména pro míčové hry - fotbalové travnaté hřiště, menší travnaté hřiště, hřiště pro basketbal s umělým povrchem, dvě volejbalová hřiště s asfaltovým povrchem. Dále škola využívá běžeckou atletickou dráhu pro vytrvalostní běhy a druhou kratší pro sprinty, sektor pro skok daleký, skok do výšky a pro vrh koulí. Uprostřed celého areálu je umístěna klidová zóna s dětskými atrakcemi pro mladší žáky a školní družinu. V roce 2021 by měla být zahájená rekonstrukce celého areálu včetně vybudování moderních hřišť s novými povrchy.

 

 Předností školy je dále to, že má každý žák svou uzamykatelnou skříňku.


Škola je velice aktivní v získávání finančních prostředků z grantů EU (výzva 56, 57, šablony I. a II. pro ZŠ, Comenius, Erasmus +, Infrastruktura ZŠ, Talentmanagement, apod.), které jsou využívány například na vybavení školy technikou, pomůckami či například na mezinárodní spolupráci škol.
 Při škole působí školní sportovní klub, který nabízí podmínky pro pravidelné pohybové aktivity žákům z územně si blízkých škol, které nemají pro sportovní činnost materiální nebo personální podmínky. Jmenovat můžeme kroužky plavání, florbalu, kopané, stolního tenisu, basketbalu, volejbalu, pohybových her atd.  Mimo výukový program zajišťuje škola pro své žáky řadu zájmových a volnočasových aktivit – keramický kroužek, výtvarný kroužek, kroužek anglického jazyka, informatiky, ekologický, dopravní výchovy atd. Každoročně se jedná o více než 25 kroužků. Žáci společně s učiteli vydávají školní časopis.

Škola má bezbariérový vstup.

Základní škola byla také pilotní školou v rámci projektu Pohyb a výživa či Hodina pohybu navíc.
Samostatnou kapitolou jsou projektové dny - např. celoměsíční projekt Kouzlo vánoc (Mikuláš, lampiónový průvod, vánoční jarmark, vypouštění balónků Ježíškovi), projekt Čteme spolu (spolupráce prvňáků a deváťáků), Drakiáda, Velikonoční jarmark, pečení závinů, čarodějnice, rozloučení s vycházejícími žáky.
Úzce spolupracujeme s mateřskou školou Lechowiczova a Varenská, které zveme na množství našich projektů a realizujeme pro ně projekt Předškolička, ve kterém se snažíme předškolákům přiblížit naši školu.
Každoročně se žáci účastní ozdravných pobytů, lyžařského výcviku, turistického kurzu v Beskydech či sportovně pobytového kurzu v zahraničí (Chorvatsko, Bulharsko).
Svým vybavením, úrovní vzdělávání a aktivitami patří základní škola Gen. Píky k nejlepším školám v Ostravě.

 

     

         

 

 


                                                                    

 
 
 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 33255x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace