Ukončené projekty

1. září 2020

Projekt - Pohyb a výživa

Projekt česko - polská spolupráce ZŠ

Projekt - eTwinning

Projekt - moderní dějiny

Popularizace tech. oborů a řemesel prostř. interaktivní výuky žáků

Projekt - Ozdravný pobyt EVVO 2019

Projekt - Vzděláváme se zábavně

Projekt - zlepšení infrastruktury základních škol

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II - map Ostrava

Přeshraniční projekt ,,Spojme sa navzájom"

Projekt Comenius - Erasmus + 

Doženeme vše, co jsme zameškali aneb zábavné doučování – Šablony III.

Projekt česko-polská spolupráce se ZŠJazyky nás baví  - CLIL  

 

Zkratka metody CLIL vyjadřuje použití cizího jazyka v odborných předmětech, nejedná se však o bilingvní výuku. Klade si za cíl zvýšit jazykovou vybavenost žáků, kteří by měli přestat vnímat cizí jazyk jen jako školní předmět, ale také jako běžný komunikační prostředek. Tuto alternativu jsme mohli žákům
nabídnout i díky grantu ze SMO „Jazyky nás baví“, díky němuž se učitelé jazyků vzdělávají v oblasti metodiky výuky a připravují se na získání certifikátů z angličtiny, kdy ve výuce některých tříd část hodiny probíhá v angličtině.
 
 

Rodilý mluvčí

Ve školním roce 2019/20 získala naše škola posilu pedagogického sboru pro výuku anglického jazyka, Brita Michaela Caseyho. Díky tomu nepochybně vzrůstá jazyková vybavenost žáků, a to nejen v běžných hodinách, ale také v odpoledních kroužcích, které pan učitel vede.
 
 

Sbor

Pěvecký sbor má na naší škole velmi dlouhou tradici. V současnosti získal sbor dotaci na činnost ze MOaP, která poslouží nejen k nákupu nových zpěvníků, ale zejména k pokrytí nákladů spojených s přípravou hudebních pásem pro veřejnost našeho obvodu, žáky z blízkých mateřských škol a pro seniory z domovů. Během vystoupení žáci také předají drobné dárky, které připraví ve výuce i v odpolední družině.
 
 

Podpora mladých badatelů k vědeckému rozvoji regionu … aneb pojďte si s námi bádat

Naše škola získala příspěvek z programu na podporu vzdělávání a talentmanagemantu zejména v oblasti technických a přírodních věd ba území statutárního města Ostravy ve výši 300 000,- Kč.
Cílem tohoto projektu je umožnění rozvoje nadaným a talentovaným žákům od 4. ročníku, kteří objevují svět kolem nás a prostřednictvím badatelských aktivit v kroužku mohou sami nebo za nenásilné pomoci učitele objevovat zákonitosti v oblasti přírodních věd, techniky, robotiky a programování. Žáky chceme zároveň dále motivovat ke studiu výše zmíněných oborů a vést je k vzájemné spolupráci. Zejména u mladších žáků podporujeme přechod od názorného myšlení k logickému, rozvoj paměti a pozornosti a také představivosti.
V současné chvíli probíhají 2 kroužky pro naše nadané žáky, kteří byli vytipováni svými učiteli. Pro mladší žáky je určen kroužek zaměřený na přírodní vědy s názvem Po stopách za kamenem mudrců, který vede paní učitelka Novotná,  v němž se zaměřují zejména na živou a neživou přírodu, fyziku a chemii. Díky pokusům si „na vlastní kůži“ vyzkouší práci chemiků a fyziků a získané výsledky mohou studovat a vysvětlovat jejich příčiny a důsledky. Pro žáky 7. a 8. tříd nabízí kroužek Robotíme pod vedením pana učitele Lapčíka práci s roboty, základy programování, využití solárních zdrojů pro pohon, využití dronů a práce s nimi v interiéru i exteriéru.


 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 3543x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace