Projekt - Ozdravný pobyt EVVO 2019

12. dubna 2021

Poskytovatel dotace:                     Státní fond životního prostředí
Číslo výzvy:                                       13/2017
Prioritní oblast:                                6. Environmentální prevence
Podoblast:                                         6.1. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Výše poskytnuté dotace:               122.500,-Kč
Název projektu:                                Do přírody za zdravím!!!
 
Ve dnech 25.3. – 30.3.2019 se zúčastnilo 70 žáků 2. – 3. ročníku společně se svými pedagogy ozdravného pobytu s environmentální tématikou. V proběhu několika dní žáci pracovali na tématech: Země, vzduch, voda a oheň. Čas trávili většinou venku na čerstvém vzduchu při plnění nejrůznějších úkolů.
Činnost probíhala v průběhu pobytu formou bloků. Obsahovala témata praktické biologie, ekologie i socioekonomické geografie. Během dne žáci střídali projektovou výuku s environmentální tématikou v učebně s badatelstvím v přírodě, bloky výukové a výtvarné s hrami, soutěžemi či sportovně zaměřenými aktivitami v závislosti na aktuálním stavu počasí. Program plnili žáci společně, popř. ve skupinách pod vedením vyučujících. Vybrané údaje si zaznamenávali do deníků a pracovních listů. V průběhu jednotlivých dní i v závěru pobytu žáci hodnotili výstupy a získané zkušenosti a poznatky. Projekt hodnotíme jako velice přínosný, žáci dokázali získané zkušenosti a poznatky aplikovat do výuky či mimo ni.

          

 
 „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“


                                                   www.sfzp.cz                                                                                  www.mzp.cz
 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 1052x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace