Úspěchy- školní soutěže

12. března 2012

Soutěže ve školní roce 2011/2012

Literární soutěž Mladý umělec: 
na téma- A to je ta země česká, země česká, domov můj...
Lucie Michalíková - 1. místo   9.A
Veronika Hadvigová - 2. místo 9.A

Soutěže přírodopis:
Soutěž mladých zoologů-téma : Kytovci
Účastníci: 6 družstev po 5-ti žácích, z nich nejúspěšnější družstvo 6.A, ale žádné nepostoupilo do finále

Školní kolo biologické olympiády
Téma: Vzájemné vztahy mezi organizmy
Kategorie C (6. a 7. třídy) – 13 účastníků:
vítězové:
1.  P.Bystroň 7.A
2.  P. Müllerová 7.A
3.  N.Rybková 7.A

Kategorie D ( 8. a 9. třídy) – 6.účastníků:
vítězové: 
1. Klučárová N.  8.B
2. Ulmannová M.  8.B
3. Majoros L. 8. A

Dějepisná olympiáda:
Výsledky školního kola:
Datum konání: 23. 11. 2011
Počet soutěžících žáků: 4

Nikola Niedzielová         22 bodů
Hana Škapová               19 bodů
Veronika Klímová           26 bodů
Lukáš Polka           40  postupuje

Výsledky okresního kola:
Ze 46 účastníků  ze ZŠ i víceletých gymnázií obsadil Lukáš Polka 19 místo.

Pěvecká soutěž   
školní kolo pěvecké soutěže pro žáky 2. – 9. tříd:

1. kategorie 2.a 3. třídy:
1. Tereza Heráková  2.A
2. Adéla Dolejšová  2.C
    Kristýna Paskerová  2.C
3. Klára Skleníková  3. A

2. kategorie  4. a 5. třídy:
1. Kristýna Kolářová  4. B
2. Pavlína Klimánková  5. B
    Jana Kulichová  4.B
3. Barbora Badidová  5. B
    Karin Schoberová  3. C

3. kategorie  6. a 7. třídy:
1. Veronika Němcová  6. B
2. Ivana Plísková  6. B
3. Petra Millerová  7. A

4. kategorie 8. a  9. třídy:
1.– 3. místo nebylo uděleno


Soutěž ve hře na hudební nástroje:
pro žáky 2. – 9. tříd

Klavír
1. Radek Jablonovský 7. A 
2. David Jablonovský 3. C
3. Jan Buryan  2. A

Housle
1. Martina Folwarczná 7. A
2. Kristýna Kolářová  4. B
3. Eva Adamcová  5. A

Flétna
1. Barbora Suchánková  3. A
2. Nikola Rolincová  2. A
3. Samuel Kovalík  3. A

Kytara
1. Veronika Malá  5. B
2. Aneta Vítková  5. A
3. Adéla Kozová  5. B

Akordeon
1. místo nebylo uděleno
2. Šimon Bartla  2. C
3. místo nebylo uděleno

Absolutním vítězem se stal Radek Jablonovský ze 7. A.

Let the sport come to you
9.A - Veronika Friedelová, Veronika Klímová, Nikola Niedzielová
Děvčata se sice neumístila na žádném ze tří výherních míst, ale velmi dobře reprezentovala naši školu.


Soutěže ve školní roce 2010/2011

Olympiáda v jazyce českém

Školní kolo Školního kola se zúčastnilo 12 žáků z 8. a 9. ročníku. Olympiáda měla dvě části – gramatickou část a slohový úkol. Do okresního kola postupují- Lenka Slováčková s 15 body a Kristýna Kavuloková se 14 body ze třídy 9. A.

Soutěže ve školní roce 2009/2010

Školní kolo ve florbalu ORION FLORBAL CUP
Kategorie ml. dívky:
1. místo – 7. A
2. místo – 7. B
3. místo – 6. A
4. místo – 6. B
Kategorie ml. chlapci:
1. místo - 7. B
2. místo – 7. A
3. místo – 6. A
4. místo - 6. C
5. místo – 6. B
Kategorie st. chlapci:
1. místo – 8. A
2. místo - 8. B
3. místo - 9. A
4. místo - 9. B

Pohár nohejbalu ZŠ
2. místo - Herák A., Tydlačka L., Vítek R. (9. A, 8. B)
3. místo - Matuška D., Procházka Dominik. Živný J. (7. A) 

Krajské kolo – 4.místo - volejbal dívky
 9.A – Žáčková A.,Debrecenyiová K.,Stoianová K.,Nagyová J.,Zapletalová K.,Wegrzynová L.,-7.A Friedelová V.

Obvodní kolo v minifotbalu-  3. místo - 7.A- Kielbas J., Matuška D., Vybíral D., 7.B -Chytroš J., Potenga A., Matula T.

Volejbal
6.místo - Okresní kolo ve vybíjené - dívky
1.místo - Okresní kolo -- Volejbal dívky- 9.A- Žáčková Aneta, Wegrzynová Lucie, Stoianová Karla, Zapletalová   Kristýna,Horváthová Lucie,Debrecenyiová Klára,Košková
Klára,Nagyová
6.místo - Okresní kolo -- Volejbal chlapci -- 9.A- Szczur
F.,Černík Mirek,Polichronov René,Lifart M.,Herák A.,Hruška V.,Smrček M.- 8.A
26.5. - Krajské kolo /Nový Jičín/ -- Volejbal dívky

Informace o probíhající soutěži –ASTRO-olympiádě
Za naší školu postoupilo do korespondenčího kola 19 účastníků, ale pouze dva soutěžící byli schopni toto druhé kolo zvládnout.
Zadání korespondenčního kola řešili pouze Kurka Tomáš, 8.B, který se umístil v kategorii EF na 24 místě z celkového počtu 44 soutěžících z celého moravskoslezského kraje.
Jako druhá zvládla korespondenční kolo Žažová Nicola, 6.A, která se umístila na 26 místě z celkového počtu 58 soutěžících z moravskoslezského kraje.
I když neskončili oba soutěžící na místech, ze kterých by mohli postoupit do finále, přesto jim gratulujeme a ceníme si jejich píle a vytrvalosti i dosažených výsledků. V moravskoslezském kraji se tohoto druhého kola účastnilo za kategorii EF 21 škol a za kategorii GH 22 škol.

Obvodní kolo ve florbalu- Orion florbal cup
Naši chlapci se umístili na pěkném 2. místě. 
Reprezentovali nás: 
8.A - Nikolas Macháček, Kevin Kašing, Filip Čichoň, Patrik Rubina, Martin Smrček
8.B - Radek Vítek
9.A - Mirek Černík, Vláďa Hruška, Tonda Herák, Filip Szczur 

Okresní kolo v basketbale 
Naše škola získala krásné 3. místo.
9.A   Filip Szczur, René Polichronov 
8.A   Filip Čichoň, Nikolas Macháček , Martin Smrček 
7.A   Ondřej Suška 
5.A    Jakub Dombek 

Obvodní kolo volejbal dívky1. místo
9.A Žáčková Aneta, Košková Klára, Debrecenyiová Klára, Horváthová Lucie, Wegrzynová Lucie, Zapletalová Kristýna, Stoianová Karla, Nagyová Nela
7.A Friedelová Veronika 

Obvodní kolo ve volejbale chlapců1. místo
9.A – Szczur Filip, Lifart Martin, Černík Michal, Herák Antonín,  Polichronov René
8.A – Smrček Martin 

Zdatný páťák – atletický čtyřboj
5.místo - 5.B  Mrozovská Lucie, Sněhotová Lucie, Šimková Kateřina, Kolářová Aneta
12. místo – 5.B Retei David, Šrámek Dominik, Axman David, 5.A Láhner Marek 

Velké finále ČEZ STREET HOCKEY 2010 
Postup mezi nejlepších 32 škol. 

McDonaldś CUP kopaná 
1. místo -Herák Tomáš, Kryštof Patrik, Szantó Richard, Láhner Marek, Šrámek Dominik, Dombek Jakub, Rafael Nikolas 

Preventan cup – vybíjená 
4.- 5.tříd -  2.místo získali chlapci i děvčata

Městské kolo Mc Donaldś Cup-  3. místo
Herák Tomáš, Kryštof Patrik, Szantó Richard, Láhner Marek, Šrámek Dominik, Dombek Jakub, Rafael Nikolas, Šabaka Adam, Čermák Simon, Bolek Denis. 

 Zapsala:  Mgr. Jiřina Hemžalová
Úspěchy žáků naší školy v dějepisných soutěžích ve školním roce 2009/2010 :

Okresní kolo dějepisné olympiády:
Téma: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské
Lenka Slováčková 8. B - 14. místo z celkového počtu 47 účastníků soutěže

15. ročník Keltičkova kahanu
Téma: Význam Vítkovických železáren pro industrializaci Ostravy
pod patronátem generálního ředitele VŽ Ing.Jana Světlíka a senátora Mgr. Otakara Veřovského
Družtvo: 8. B Lenka Slováčková, Romana Peterková, Tomáš Kurka

12. 5. 2010 ve 14.30 proběhne předání cen soutěžícím.
2. 6. 2010 soutěžící budou odměněni výletem do Olomouce.

Zapsala: Mgr. Eva Bernátková

Zpráva z celostátní soutěže „ KLOKAN“
Matematická soutěž „ KLOKAN“ , která proběhla 18. března, byla vyhodnocena v rámci celé ĆR ve čtyřech kategoriích.
V jednotlivých kategoriích se zúčastnilo celkem :
Kategorie „ Cvrček“ 2469 žáků
Kategorie „ Klokánek“ 2 497 žáků
Kategorie „ Benjamín“ 1 460 žáků
Kategorie „ Kadet „ 1 242 žáků
Naše škola byla úspěšná  v kategorii Klokánek. V této kategorii „ Klokánek „ se umístil Radek Drexler, žák 4.A třídy, s celkovým počtem 101 bodů na 5. místě. Srdečně blahopřejeme ! 

Zapsala: Ing. Eva Glozneková

Obvodní kolo ve volejbale děvčat
Naše děvčata zvítězila a postupují do městského kola. 
Naši školu reprezentovala tato děvčata :
9.A - Žáčková Aneta, Zapletalová Kristýna, Debrecenyiová Klára, Košková Klára, Stoianová Karla, Horváthová Lucie, Wegrzynová Lucie a Friedelová Veronika ze 7.A. 
 
Zapsala: Mgr. Jiřina Hemžalová


Matematický Klokan
Výsledky jsou následující:
Kategorie „ Cvrček“ počet soutěžících 70
Tabulka tří nejlepších řešitelů:
Hana Urbancová 3.B 46 bodů
Matěj Kosňovský 3.A 44 bodů
Katřina Vaněrková 3.B 43 bodů

Kategorie „ Klokánek“ počet soutěžících 70
Tabulka tří nejlepších řešitelů:
Radek Drexler 4.A 101 bodů
Martin Folta 4.A 86 bodů
Dominik Polach 5.B 71 bodů

Kategorie „ Benjamín“ počet soutěžících 26
Tabulka tří nejlepších řešitelů:
Tereza Kaňáková 7.A 66 bodů
Veronika Klímová 7.A 65 bodů
Dominik Kříž 6.C 65 bodů

Kategorie „ Kadet „ počet soutěžících 29
Tabulka tří nejlepších řešitelů:
Roland Chlubna 8.B 72 bodů
Lukáš Chudó 9.A 71 bodů
Monika Raková 9.A 60 bodů 

Zapsala: Ing. Eva Glozneková

Městské kolo recitační soutěže

Naši školu reprezentovala Klárka Skošníková z 1. A. Její výkon jí přinesl postup do krajského kola, které se bude konat  v sále Slezskoostravské radnice.

Zapsala: Mgr. Lucie Vykoukalová

Školní kolo pěvecké soutěže
Výsledky: 
1 kategorie - 2. a 3. třídy
1. Kristýna Kolářová 2.B
2. Jana Kulichová 2.B
3. Samanta Hauerová 2.B

2. kategorie – 4. a 5. třídy 
1. Petr Blažíček 4.A
2. Kristýna Řepíková 5.B, Kateřina Holišová 5.B
3. Radek Jablonovský 5.A , Jakub Kalužík 5.A 

3. kategorie – 6. a 7. třídy 
1. Lucie Urbanová 6. A
2. Jakub Mazánek 6.B
3. místo nebylo uděleno

4. kategorie 8. a 9. třídy
1. Veronika Tacáková 9.A
2. Monika Raková 8.A
3. místo nebylo uděleno

Zapsala: Mgr. Dana Boháčová

školní kolo biologické olympiády 
Letos na téma Ptáci žijící na území České republiky.
Z 15 účastníků šestých a sedmých tříd byla nejúspěšnější Kristýna Wiśniewská ze třídy 7.B, která dosáhla 38 bodů, následoval Lukáš Majoros ze třídy 6.A s 36, 5 body a Nikola Žažová s 36 body ze třídy 7.A.

V kategorii žáků osmých a devátých tříd se umístila na prvním místě Lucie Slováčková, která získala 43 bodů, druhá pak byla Lucie Býčková se 40 body a na třetím místě Tomáš Kurka s 38 body . Všichni ze třídy 8.B.

Zapsala: Mgr. Ivana Jurenková

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 
Kategorie II. A
Žák 9.B třídy  David Bezděk obsadil krásné 4-5. místo.

Zapsal:
  Mgr. Miroslav Latocha 


školní kolo Pythagoriády- matematická soutěž
Úspěšným řešitelem se stala Klučarová Natálie ze třídy 6.B s celkovým počtem 11 bodů.Tato žákyně postupuje do dalšího kola. 

Zapsala: Ing.  Eva Glozneková

školní kolo v konverzaci v AJ
Mladší kategorie:
1. Kristýna Wisniewská- 7.B
 
Starší kategorie:
1. David Bezděk- 9.B
2. Lucie Býčková a Romana Peterkováého- 8.B 

Zapsal: Mgr. Miroslav Latocha

školní kolo recitační soutěže
Nultá kategorie:
1. Daniela Jordanová     -  1. C
2. Klára Skošníková        -  1. A 
3. Barbora Suchánková - 1. A. 

První kategorie:
1. Jana Kulichová z 2. B,
2.  Hana Hulvová z 2. B 
3. Nikola Řeháčková z 2. A a Hana Urbancová z 3. B
 
Druhá kategorie:
1. Radek Jablonovský z 5. A,
2.  Ivana Plísková ze 4. B 
3. Valerie Tchýrová z 5. A a Martin Folta ze 4. A

Zapsala: Mgr. Lucie Vykoukalová


Soutěže ve školní roce 2008/2009

Keltičkův Kahan
Dvě dvoučlenná družstva žákyň 7., 8. roč.:   8. A- Karla Stoianová a Klára Debrecenyiová 
                                                                        7. B- Lenka Slováčková a Romana Peterková

se zapojila do 14. ročníku Keltičkova kahanu - soutěže k regionálním dějinám - pro rok 2009 na téma Doprava v Ostravě ve 13. - 20. století. Soutěže se zúčastnilo 30 družstev. Práce v rozsahu minimálně 3 stran musela obsahovat seznam literatury, ze které bylo čerpáno. 
Obsahem bylo:
dopravní prostředky a jejich podoba v jednotlivých obdobích a dopravní trasy. V celkovém hodnnocení se přihlíželo i na úpravu. Porotou bylo bez určení pořadí vyhodnoceno 20 nejlepších družstev, mezi nimi také naše děvčata. Ocenění jim bude předáno ve čtvrtek 18. června 2009 senátorem Mgr. Otakarem Veřovským a ředitelem DPMO Ing. Františkem Kořínkem. Zároveň je čekají nevšední zážitky během dne, který prožijí se zaměstnanci Českých drah.
Zapsala: Mgr. Eva Bernátková

Pythagoriáda- okresní kolo
V okresním kole soutěžilo celkem 84 žáků kategorie Z-7, jak ze základních škol tak i gymnázii a Tomáš Kurka se umístil na 9. místě. Tím se stal úspěšným řešitelem. V kategorii Z-6 se soutěže zúčastnilo celkem 59 žáků a Tereza Kaňáková se umístila na 32. místě.
Oběma soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za výbornou prezentaci naší školy. 
Zapsala: Ing. Eva Glozneková

Biologická olympiáda - okresní kolo
24. 4 2009 se uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády. Naši školu velmi úspěšně reprezentoval Tomáš Kurka, žák 7.B třídy. Nejenže se stal v okresním kole jedním z úspěšných řešitelů ( těch bylo jen 10 ze všech zúčastněných) , ale navíc obsadil krásné 6. - 7. celkové místo. Tomášovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 
Zapsala: Mgr. Iva Jurenková

Matematická olympiáda-okresní kolo
Někteří žáci naší školy se zúčastnili školního kola MO a postoupili do okresního kola. Dne 8.4.2009 se uskutečnilo okresní kolo MO, kterého se zúčastnilo celkem 6 žáků naší školy. V kategorii Z7 a Z8. Úspěšnými řešiteli se naši žáci nestali, tzn. nepostupují již do krajského kola, ale je nutné podotknout, že mezi úspěšnými řešiteli byli, kromě jedné ZŠ jak v kategorii Z7 a Z8, pouze žáci gymnáziií.
Z celkového počtu 64 zúčastněných v kategorii Z7 se umístili nejlépe Slováčková Lenka ze 7.B a na 32 místě a Steiner Jan ze 7.A třídy na 38 místě. V kategorii Z8 z celkového počtu 50 zúčastněných se umístil Kolář Daniel z 8.B na 38 místě.
Zapsala: Ing. Eva Glozneková

Klokan 2009

Dne 19.3.2009 proběhla na naší škole matematická soutěž Klokan. Soutěžili zde vybraní žáci 2.- 9. ročníku. Celkem se soutěže zúčastnilo 177 žáků. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích- Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. 

Výsledky v jednotlivých kategoriích:
Cvrček (2. a 3. ročník):
1. Petr Blažíček-   3.A- 40 bodů
2, Robin Hoblík - 3.A- 37 bodů
3. Hana Urbancová- 2.B- 36 bodů

Klokánek (4. a 5. ročník):
1. Kryštof Asmus - 5.A- 80 bodů
2. Jakub Dombek - 4.A- 58 bodů
3. Tereza Dydeková- 4.A- 57 bodů

Benjamín ( 6. a 7. ročník):
1. Jan Stainer - 7.A- 65bodů
2. Lenka Slováčková- 7.B- 58 bodů
3. Tomáš Kurka- 7.B- 53 bodů

Kadet ( 8. a 9. ročník):
1. Beáta Pituchová- 9.A- 64 bodů
2. Adam Albert- 9.A- 55 bodů
3. Gabriela Dzvoníková- 9.A- 50 bodů
    Jakub Chromčák- 9.B- 50 bodů
    Filip Tichavský - 9.B- 50 bodů
Absolutním vítězem na naší škole se stal Kryštof Asmus ze třídy 5.A s vynikajícími 80 body. 
Zapsala: Ing. Jarmila Mertová

SOUTĚŽ VE HŘE NA HUDEBNÍ NÁSTROJE
Ve středu 11. 3. 2009 se uskutečnilo školní kolo soutěže ve hře na hudební nástroje. Pro všechny přítomné to bylo příjemně strávené odpoledne. Nejúspěšnější soutěžící obdrželi diplomy a sladkosti.

Výsledky hudební soutěže žáků naší školy:
Housle
1. místo nebylo uděleno
2. Martina Folwarczná 4.A
3. místo nebylo uděleno
Kytara
1. místo nebylo uděleno
2. místo nebylo uděleno
3. Simon Čermák 3.A
Klavír (1. stupeň)
1. Radek Jablonovský 4.A
2. místo nebylo uděleno
3. Karolína Šafránková 5.B
Klavír (2. stupeň)
1. Beata Pituchová 9.B
2. Marie Kilarová 6.B
3. místo nebylo uděleno
Absolutní vítěz všech kategorií:
Radek Jablonovský 4.A 
Zapsala: Mgr. Dana Boháčová

Výsledky obvodního kola recitační soutěže- 1. stupeň 
Ve středu 11. 3. 2009 proběhlo ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici obvodní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň. Dva žáci naší školy získali umístění, a postoupili tak do městského kola, které se uskuteční ve čtvrtek 26. 11. 2009 v Domu dětí a mládeže v Ostravě – Porubě na Polské ulici. V první kategorii se umístila Ivana Plísková ze 3. B a v druhé kategorii Jakub Kalužík ze 4. A. Všem sedmi soutěžícím, kteří postoupili ze školního kola, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, oběma postupujícím vítězům naší školy blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším (městském) kole.
Zapsala: Mgr. Lucie Vykoukalová

Výsledky obvodního kola recitační soutěže- 2.stupeň 
Dne 11. března 2009 se konalo obvodní kolo v dětské recitaci. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii pro žáky 6. a 7. roč. naši školu reprezentovala Michaela Nedomová, žákyně 7. A třídy. V této kategorii se umístila na 1. místě a postupuje do městského kola, které se bude konat 26. března v DDM v Ostravě- Porubě. Ve starší kategorii pro žáky 8. a 9. roč. jsme měli dva zástupce – Dominiku Bořuckou z 8.B třídy a Adama Alberta ze třídy 9. A. V této silně obsazené kategorii nedosáhli na postup, ale podali velice dobrý výkon. 
Zapsala: Mgr. Jitka Magincová

14. ročník Keltičkova kahanu
V měsících březen-duben se žákyně 7.B a 8. A zapojily do 14. ročníku Keltičkova kahanu pro rok 2009. Soutěž má prohloubit znalosti dětí o regionu a zároveň napomoci vytvořit bližší vztah k městu, ve kterém žijí. V letošním roce je soutěž vyhlášena na téma Doprava v Ostravě ve 13. - 20. století. Soutěž probíhá korespondenční formou. 
Zapsala: Mgr.Eva Bernátková-  předseda PK D-OV

Okresní kolo Dějepisné olympiády
28. 1. 2009 reprezentovaly naši školu v Okresním kole Dějepisné olympiády žákyně 9. A Klára Světlíková a 8. A Klára Debrecenyiová. Celkem se zúčastnilo 72 soutěžících. Naše žákyně obsadily 42 a 43 místo. Za dobrou reprezentaci školy jim byla udělena pochvala.
Zapsala: Mgr. Eva Bernátková – předseda PK D- OV

Školní kolo dějepisné olympiády
12. 11. 2008 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády v letošním roce na téma Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě (lidé a život) – do období renesance. Do soutěže se zapojilo 11 žáků ze tříd 8.A,B a 9. A, C. Žáci pracovali pouze s dějepisnými atlasy, neměli možnost vyhledávat údaje v učebnici nebo v internetu. 
Výsledky:
8.A Veronika Tacáková 27 bodů
       Klára Debrecenyiová 43 bodů
8.B David Bezděk 33 bodů
       Daniel Kolář 46 bodů
9.A Karin Tondrová 27 bodů
      Jakub Poláček 36 bodů
      Klára Světlíková 49 bodů
      Beáta Pituchová 41 bodů
9.C Ester Havlová 24 bodů
       Denisa Pinková 41 bodů
       Lucie Stuchlíková 24 bodů

Maximální počet dosažených bodů 96. Do okresního kola postupují 2 žáci s nejvyšším dosaženým počtem bodů Klára Světlíková a Daniel Kolář.
Všem soutěžícím děkujeme za přípravu soutěže a vítězům školního kola blahopřejeme. 

Zapsala: Mgr. Eva Bernátková – předseda PK dějepis, OV 


Soutěž v cizích jazycích – jazyk anglický
Postupové kolo:     okresní
Okres:                      Ostrava
Místo konání:          SVČ Ostrčilova 19, 702 00 Moravská Ostrava
Datum konání:       11. 2. 2009

Kategorie I. A
8. místo- Romana Peterková ze 7.B

Kategorie II. A
16. místo- Daniel Vala z 8.B
Zapsal:
Mgr. Miroslav Latocha


Astronomická olympiáda
 
(kategorie E-F žáci 8. a 9. ročníku)
Pro zájemce o přírodní vědy, astronomii a soutěžení dne 20.11.2008 proběhlo , na naší škole školní kolo astronomické olympiády. Tuto soutěž vyhlašuje již šestým rokem Česká astronomická společnost se sídlem v Praze- Kolovratech. Letos jsme se přihlásili do kategorie E-F, tedy 8. a 9. ročníků. Mezi žáky byl dosti velký zájem o tuto soutěž, proto byli vybráni ti s největším zájmem o fyziku. Celkem se tedy soutěže zúčastnilo 40 žáků. Maximálně mohli soutěžící získat 40 bodů. Pro postup do dalšího korespondenčního kola stačilo jen 15 bodů, což se podařilo 30 žákům!!!!Toto další kolo bude zahájeno 1.1. 2009.

Tabulka výsledků: /postupující/
1. Krotký Jakub 9. A a Vlk Jan 9. C
2. Pinková Denisa 9. A
3. Albert Adam 9. A

4. Tichavský Filip 9.B
5. Milota Přemysl 9.A
6.Dzvoníková Gábina 9.A
7.Folwarczný Aleš 9.B a  Ječmen Čeněk 9. C
8.Pernická Michaela 9. A
9.Chromčák Jakub 9. B,  Koňová Kristýna 8. B a Žůrková Nikola 8. B
10.Nagyová Jacqueline 8. A, Pituchová Beáta 9. A, Raková Monika 8. A a Podušel Tomáš 9. C
11.Dlouhý Jakub 8. A, Stoianová Karla 8. A, Tondrová Karin 9. A a Vykydal Petr 9. A
12.Chudo Lukáš 8. A
13.Bezděk David 8. B
14.Bořucká Dominika 8. B a Havlová Ester 9. C
15.Světlíková Klára 9. A
16.Blecha Radek 9. C, Černík Miroslav 8. A, Herák Antonín 8. A, Koziorková Sofie 9. C

Zapsala: Ing. Jarmila Mertová , 28.11.2008

Recitační soutěž – I. stupeň

V 0. kategorii se na 1. místě umístila Nina Křesťanová z 1. A
                                     ostatní místa nebyla udělena
V 1. kategorii zvítězil Martin Folta ze 3. A
                         2. místo získala Eliška Křesťanová ze 3. A 
                        3. místo si odnesla Ivana Plísková ze 3. B.
 Ve 2. kategorii zvítězil Radek Jablonovský ze 4. A
                           2. místo obsadil Jakub Kalužík ze 4. A 
                           3. místo bylo uděleno Valerii Tchýrové ze 4. A
Vítězům blahopřejeme, prvním třem umístěným, a tedy postupujícím do obvodního kola, které proběhne ve středu 11. 3. 2008 ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici, přejeme štěstí a úspěch a děkujeme všem soutěžícím za účast.


Recitační soutěž - II. stupeň 
Ve 3. kategorii soutěžili žáci 6. a 7. tříd, ve 4. kategorii pak žáci 8. a 9. tříd.
Ve 3. kategorii získala I. místo Michaela Nedomová ze 7.A
                                        II. místo nebylo uděleno
                                        III. místo se dělí Jana Otrusinová ze 7.B a Kristýna Wisniewská z 6.B. 
Ve 4. kategorii se umístila na I. místě Dominika Bořucká z 8.B 
                                                     II. místo obsadil Adam Albert z 9.A 
                                                     III. místo
bylo uděleno Filipovi Tichavskému z 9.B.
Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a žákům, kteří budou reprezentovat naši školu dne 11.3.2009 v obvodním kole, přejeme mnoho úspěchů. 

Zapsala:  Mgr: Ivana Černochová 

Obvodní kolo ve florbalu starších děvčat a chlapců
Obě družstva se umístila na 4. místě.
Družstvo děvčat: 9.A Pernická Michaela, Dzvoníková Gabriela, Maňhalová Nicole, Holíková Kateřina, Pituchová Beáta, Světlíková Klára, 9. C Ferová Veronika, Pinková Denisa, Jendrulková Michaela, Kratochvílová Iris

Družstvo chlapců: 9. A Adamec Václav, Raszka Simeon, Pitra Michal, Krotký Jakub, Vidlička Jiří, Milota Přemysl, Ruszo René, 9. B Lifart Patrik, 9. C Červinka Lukáš, Podušel Tomáš 

Zapsala: Mgr. Jiřina Hemžalová
Soutěže ve školní roce 2007/2008

V 1. a v 2. pololetí školního roku 2007/2008 proběhlo na naší škole několik matematických a fyzikálních soutěží:

    V lednu bylo ukončeno domácí kolo ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY. Soutěžilo se ve dvou kategorií. V kategorii 6. a 7. ročníků se zúčastnilo celkem 5 žáků. Maximální počet bodů získal Kurka Tomáš z 6.B. V kategorii 8.- 9. ročníků se zúčastnilo 14 žáků a nejlépe se umístili Adamec Václav, Dzvoníková Gabriela z 8. A a Lifart Patrik z 8. B.

    Začátkem ledna bylo také ukončeno školní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY v kategorii Z5 a Z9.
Z 5.ročníků úspěšně vyřešili tito žáci: Botlík Vojtěch, Ďuranová Barbora, Hošová Tereza všichni z 5.A a Chalupa Jakub, Lhotská Magdaléna a Wiśnievská Kristýna z 5.B. Z 9. ročníků do okresního kola postoupili žáci 9.A, Görlichová Lucie, Kašuba Milan a Šípová Iva. Koncem února bude ukončeno školní kolo ostatních kategorií Z6, Z7 a Z8.

V únoru jsme uspořádali školní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA. Soutěžili zde žáci 6. a 7. ročníků a do okresního kola postoupili ze 6. ročníků Steiner Jan z 6.A a Ševčík Marek z 6.B. Ze 7. ročníků naši školu v okresním kole bude reprezentovat Blahut Daniel ze 7.A a Kolář Daniel ze 7.B.

Konverzace v německém jazyce

Před jarními prázdninami proběhlo okresní kolo soutěže v konverzaci v německém jazyce. Naši školu úspěšně reprezentovala Lucie Slováčková ze třídy 9.B, která obsadila 2. místo a postupuje jako náhradník do krajského kola.

Školní kolo ve street hockey

Dne 8.2.2008 se konalo školní kolo ve street hockey, které zorganizovala Mgr. Jiřina Hemžalová. V rozhodování jí pomáhali rozhodčí Václav Adamec a Simeon Raszka.

Výsledková listina:
1.místo chlapci 7.A třídy
2.místo chlapci 6.B třídy
3.místo chlapci 6.A třídy
4.místo chlapci 7.B třídy

Dějepisná olympiáda

V tomto školním roce proběhl 37. ročník Dějepisné olympiády - téma Osobnosti české a moravské kultury. Okresního kola se zúčastnilo 56 soutěžících.
Žákyně 9. A se umístily následovně:
Lucie Görlichová - 11. místo
Veronika Šípová - 16.místo

Matematická soutěž Klokan

27.3.2008 jsme se zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan. Soutěžili v ní žáci 2.- 9. ročníku, v kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Největší počet bodů získala Eliška Křesťanová a Martin Folta z 2.A v kategorii Cvrček, Jakub Chalupa z 5.B v kategorii Klokánek, Jan Steiner z 6.A v kategorii Benjamín a Iva Šípová z 9.A v kategorii Kadet.

Oblastní kolo Street hockey

18.3.2008 se konalo oblastní kolo ve street hockey. Naše škola měla za soupeře ZŠ Horymírova,Ostrava Zábřeh. Tuto školu porazili žáci naší školy a postupují do předfinále. Jsou to tito žáci : Herák Antonín 7.A , Blahut Daniel 7.A ,Hruška Vladimír 7.A, Jančík Daniel 6.B, Vítek Radek 6.B, Macháček Nikolas 6.A.
K dosaženému výsledku blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Obvodní kolo ve volejbale

V úterý 15.4.2008 se chlapci naší školy zúčastnili obvodního kola ve volejbale. V konkurenci 5 škol vybojovali 1.místo a postoupili do městského finále. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy, držíme palce a přejeme mnoho úspěchů v dalších bojích.
Družstvo hrálo v tomto složení:

JAKUB KROTKÝ
JAKUB POLÁČEK
JIŘÍ VIDLIČKA
VÁCLAV ADAMEC
SIMEON RASZKA
PŘEMYSL MILOTA
MICHAEL PITRA
RADEK KOS 

Výsledky hudebních soutěží žáků naší školy (duben 2008)

Pěvecká soutěž

1 kategorie - 2. a 3. třídy
1. Kristýna Řepíková 3.B
2. Petra Műllerová 3.A
3. Martina Folwarczná 3.A a Valerie Tchýrová 3.A

2. kategorie – 4. a 5. třídy
1. Simona Sedlářová 5. B
2. Barbora Koňaříková 4.B
3. Lucie Urbanová 4. B

3. kategorie – 6. a 7. třídy
1. Monika Raková 7.A
2. Jana Otrusinová 6.B
3. místo nebylo uděleno

4. kategorie 8. a 9. třídy
1. Dominika Habreková 9.B
2. Kateřina Mecnerová 8.B a Denisa Pinková 8.C
3. Filip Viktorini 9.B a Jan Živný 9.B

Soutěž ve hře na hudební nástroje

Flétna
1. Magdaléna Lhotská 5.B
2. a 3. místo nebylo uděleno

Kytara
1.Vendula Vontorová 4.A
2.Simon Čermák 2.A
3. místo nebylo uděleno

Housle
1. Martina Folwarczná 3.A
2.a 3. místo nebylo uděleno

Klavír (1. stupeň)
1.Radek Jablonovský 3.A
2.Adam Bátrla 2.B a Kristýna Wisniewská 5.B
3.Karolína Šafránková 4.B

Klavír (2. stupeň)
1.Táňa Marčišovská 9.B
2.Beata Pituchová 8. A
3.místo nebylo uděleno 

PreventanCup

Dne 22. a 29. 5. se na naší škole konalo obvodní kolo ve vybíjené PREVENTANCUP pátých tříd. Naše družstva chlapců i dívek složená z výběrů 5.A a 5. B ve velmi vyrovnaných zápasech v konkurenci 5 škol obsadila 2. místa. Všem hráčům i hráčkám blahopřejeme. 

Turnaj ve squashi

Dne 19.5.2008 proběhl turnaj ve squashi. Naši žáci se umístili na vynikajících místech a postupují do Prahy, kde změří své síly s Prahou. Tento souboj mezi Ostravou a Prahou bude probíhat ve dnech17.6. - 18.6.2008 v Praze. Je to již 3.ročník a stav mezi městy je 1 : 1. Naší školu a zároveň Ostravu budou reprezentovat tito žáci, kteří se v Ostravě umístili na těchto místech :
kategorie chlapci :        1.místo Martin Lifart 7.A
                                         2.místo Dan Blahut 7.A
kategorie dívky :            1.místo Barbora Filipová 9.B
                                         3.místo Iva Šípová 9.A
                                        4.místo Markéta Kukučová 9.A

5. ročník Squashem proti drogám Ostrava - Praha

Celkový výsledek Ostrava - Praha:       37 :35

 Ostravu reprezentovali žáci ze ZŠ Gen.Píky Filipová Barbora 9.B, Kukučová Markéta 9.A, Šípová Iva 9.A., Lifart Martin 7.A, Blahut Dan 7.A a ze ZŠ Zelená 3 žáci.

 Výsledky:
 Filipová Barbora - 2.místo
 Kukučová Markéta - 4.místo
 Šípová Iva - 5.místo
 Lifart Martin - 6.místo
 Blahut Dan - 8.místo
 

Přehled starších článků | Počet přečtení: 13647x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:      709 339 28
IZO:  102 508 119
Tel.:  596 612 102
Fax:  596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace