Zápis 2020

23. března 2020

       Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13, příspěvková organizace
 

Zápis dětí do prvních tříd

pro školní rok 2020/2021

proběhne letos zcela netradičně, bez účasti budoucích prvňáčků a jejich rodičů.

 

 

Velmi jsme se na Vás, milé děti, i Vaše rodiče těšili. Situace nám to nyní sice neumožňuje, ale slibujeme, že jak se vše dostane do normálu, tak si to pořádně vynahradíme. Již teď připravujeme program na oslavu Vašeho nástupu do školy, kde si to společně užijeme.

Jsme si ale jisti, že vše co máte umět před nástupem do školy, už stejně umíte:

 

1. Víte, jak se jmenujete a znáte svou adresu

2. Umíte si zavázat boty a rychle se oblékat

3. Umíte udržovat pořádek ve svém pokojíčku

4. Dovedete soustředěně poslouchat pohádku

5. Umíte poslouchat rodiče, chováte se slušně

6. Nikomu neubližujete, umíte zdravit a děkovat

7. Poznáte barvy a umíte držet pastelku

8. Umíte se podepsat tiskacím písmem

9. Umíte správně listovat v knize

10. Poznáte pravou a levou ruku

 

   Jak to tedy bude probíhat?

Informace naleznete v souboru Organizace zápisu. Upozorňujeme všechny zájemce o naši školu, že budeme upřednostňovat žáky s trvalým bydlištěm v MOaP. Děti z jiných městských obvodů budou přijaty podle kapacity školy.

 

   Jaké děti letos zapisujeme?

a)  děti narozené:

                                                         od 1. 9. 2013 – do 31. 8. 2014

b) děti po odkladu narozené

                                                         od 1. 9. 2012 – do 31. 8 2013

 

 Jak žádat o odklad povinné školní docházky?

Žádat mohou zákonní zástupci spolu s žádostí o přijetí (ano, nejprve musíme Vaše dítě přijmout a potom ho můžeme odložit). Nutno je vyplnit písemnou žádost a předložit doporučení dětské lékařky a pedagogicko - psychologické poradny nebo SPC. Jen jeden dokument nestačí! O odklad je nutné požádat nejpozději do 31. 5. 2020 po dohodě s ředitelem školy. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je Vaší povinností umístit dítě do předškolního vzdělávání. Předškolní zařízení, které dítě navštívovalo, však není povinno opět umístit dítě po odkladu (může mu být nabídnuta jiná MŠ).

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD

 

Níže na stránce nalezte tyto dokumenty včetně vyplněných vzorů:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisový lístek
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
 
Své dítě můžete zapsat k základnímu vzdělávání v naší škole ve dnech 1.4.2020 – 3.4.2020. V těchto dnech můžete přihlásit své dítě jedním z následujících způsobů:
 
  1. Formulář Žádost o přijetí, Zápisový lístek a GDPR si stáhněte, vyplňte, elektronicky podepište a společně s kopií rodného listu dítěte zašlete na mail: zapis@zsgepiky.cz, popřípadě můžete zaslat vyplněné žádosti do datové schránky školy: 6vqmqrp.
 
  1. Formulář Žádost o přijetí, Zápisový lístek a GDPR si stáhněte, vyplňte, podepište a společně s kopií rodného listu odevzdejte ve škole.
 
  1. V případě, že si nemáte možnost formuláře stáhnout a vytisknout, můžete si je vyzvednout ve vestibulu školy. Doma si je vyplňte, podepište a společně s kopií rodného listu dítěte osobně odevzdejte ve škole. V žádném případě nelze formuláře vypisovat ve škole!!!

 
Vyplněné formuláře společně s kopii rodného listu dítěte můžete odevzdat na vrátnici školy ve dnech 1.4.2020 – 3.4.2020 v době od 8 do 10 hodin a od 14 do 16 hodin.
O přijetí či nepřijetí vás budeme informovat e-mailem nejpozději do 8.4.2020.
Upozorňujeme všechny zájemce o naši školu, že budeme upřednostňovat žáky s trvalým bydlištěm v MOaP.
 
Odklad povinné školní docházky:
Pokud chcete požádat o odklad povinné školní docházky, je nutno vyplnit písemnou žádost a předložit doporučení dětského lékaře a pedagogicko - psychologické poradny nebo SPC. Jen jeden dokument nestačí! O odklad je nutné požádat nejpozději do 31.5.2020 po dohodě s ředitelem školy.
Vzhledem k současné situaci s nákazou novým koronavirem nejspíš nebudou poradny schopny vaše dítě vyšetřit. Variantou je nicméně to, že lze v průběhu prvního pololetí školního roku 2020/2021 dodatečně odložit povinnou školní docházku vašeho dítěte, a to se může vrátit zpět do MŠ. Do školy by pak nastoupilo v následujícím školním roce 2021/2022.
Žádost o odklad lze nabídnout, ale z praktických důvodů vyřešíme dodatečným odkladem.
Rozhodnutí o přijetí budeme zasílat poštou.
Všechny dotazy směřujte na email zapis@zsgepiky.cz
 
Soubor ve formátu application/msword

Zápisový lístek

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 907KB | Počet stažení: 183x

Soubor ve formátu application/msword

Žádost o přijetí

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 900KB | Počet stažení: 144x

Soubor ve formátu application/msword

Žádost o odklad povinné školní docházky

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 1.648KB | Počet stažení: 54x

Formát souboru neurčen

GDPR Souhlas zákonného zástupce

Typ souboru: file | Velikost souboru: 231KB | Počet stažení: 170x

Soubor ve formátu application/pdf

Zápisový lístek

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 389KB | Počet stažení: 82x

Soubor ve formátu application/pdf

Žádost o přijetí

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 415KB | Počet stažení: 97x

Soubor ve formátu application/pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 288KB | Počet stažení: 44x

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 1325x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace