Erasmus + partnerské schůzky

23. října 2018


Bulharsko 27. – 31. 5. 2018

Závěrečná partnerská schůzka celého projektu se odehrála od 27. – 31. 5. 2018 v bulharské Varně. Během této schůzky jsme navštívili základní školu, kterou jsme si prohlédli, zúčastnili jsme se několika náslechových hodin a navštívili jak obvodní, tak i městskou radnici. Při oficiálním zahájení programu na radnici v městské části Asparuhovo, kde nás přivítala starostka, proběhl také kulturní program, který si přichystali žáci školy. Následovala prezentace dokončených zásadních výstupů, filmů Zdvořilé slovo je vždy lepší a Jak se chovat k odlišným lidem a brožury Příkladů dobré pedagogické praxe – plánů hodin, které jsme za dobu trvání projektu navštívili při partnerských schůzkách. Poté byly prezentovány výsledky práce ve třetím roce projektu. Velmi zajímavé byly náslechové hodiny, v nichž byla vyučována matematika za užití bilingvní bulharsko – anglické výuky. Během pobytu jsme absolvovali také workshop zaměřený na dobrou pedagogickou praxi. Při návštěvě městské radnice, kde nás přivítala vedoucí odboru pro vzdělávání, jsme se seznámili se systémem vzdělávání ve Varně.
Celá schůzka byla důstojným zakončením tříletého projektu, během kterého jsme měli nejen jedinečnou možnost nahlédnout do vzdělávání v jiných evropských zemích, více zapojit naše žáky i jejich rodiče do běžného života školy, ale také navázat nová přátelství, která trvání projektu přetrvají.Slovinsko 15. - 20. 10. 2017

Ve třetím roce projektu nás čekala předposlední partnerská schůzka - v Novo mesto ve Slovinsku. Během této schůzky jsme zdárně prezentovaly ostatním zemím náš zásadní výstup - Pokladnice moudrosti. . Výstup má dvě části, film složený z pohádek a legend pocházející z národního dědictví lidové tvorby jednotlivých partnerských zemí věnované přátelství a mezilidským vztahům a z knihy přísloví, které se vztahují k přátelství. Tato přísloví, která nám partneři dodali, jsme rozdělili do čtyř kapitol podle tématu – Jak být dobrým přítelem a přítele si udržet, Význam přátelství, Všeobecné důsledky pro mezilidské vztahy a Jak rozpoznat skutečného přítele. Také jsme si prohlédly školu, navštívily mnohé třídy a užily si zajímavou náslechovou hodinu angličtiny, která pro nás byla velmi inspirativní. I na této schůzce proběhl workshop pro učitele, tentokrát zaměřený na techniky sociální komunikace. Po prezentaci splněných aktivit a výstupů jsme si prohlédly velmi zajímavé město, navštívily radnici a seznámily se s některými pamětihodnostmi Slovinska.


Slovensko 30. 4. - 5. 5. 2017

Letošní druhá partnerská schůzka se odehrála ve slovenské Bratislavě. V rámci programu jsme se věnovali prohlídce škole, jednotlivých tříd a v rámci sdílení dobré pedagogické praxe jsme absolvovali náslechovou hodinu Obohacení, která je jednou týdně určena talentovaným dětem a je zaměřena na dějepis. Po obědě ve škole jsme se věnovali prezentacím zásadních výstupů a aktivit, které jednotlivé země v průběhu tohoto školního roku již zrealizovaly. Zároveň jsme připravovaly plán aktivit na další období, dojednávaly termíny, které jsou zásadní pro tvorbu dalších výstupů a dohodly se i na termínu další partnerské schůzky na Slovinsku. Důležitou součástí byl i workshop věnovaný matematice jako mezinárodnímu jazyku. V dalších dnech jsme navštívili různá bratislavská zajímavá místa, užili si zajímavé odpoledne věnované slovenským národním tradicím, zavítali jsme také na radnici, kde nás velmi mile přivítal pan starosta, podělil se s námi o informace o nejen o městě, ale také o způsobu financování základního a středního školství na Slovenku. 
Polsko 22. – 27. 11. 2015
 
Program partnerské schůzky začal v pondělí 23. 11. v 9 hodin ve škole představením žáků a oficiálním uvítáním. Po prohlídce školy proběhla první část diskuze, věnovaná projektu, jeho organizaci a financování. Po obědě jsme absolvovaly náslechovou hodinu matematiky a další část diskuze.
Během partnerské schůzky jsme se setkali se starostou města, s nímž jsme besedovali o školství v Polsku, jeho financování a připravovaných reformách.
Vzhledem k tomu, že Pszczyna je od Ostravy vzdálená pouze přibližně 70 km a v naší škole se žádná partnerská schůzka v průběhu projektu konat nebude, patřil jeden den návštěvě Ostravy a zejména naší školy. Partneři z Polska, Bulharska, Slovenska, Slovinska, Lotyšska i Portugalska si prohlédli naši školu a její vybavení. Velmi je zajímali nejen specializované třídy pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů, ale také dílny, kuchyňka nebo bazén. Pozdravili se také s žáky ve výuce.


Portugalsko 17. -22. 4. 2016

V pondělí 18. 4. začal pracovní program prohlídkou základní školy s ukázkou výuky anglického jazyka. Následovala návštěva mateřské školy v primární škole Centro Eskolar a setkání s ředitelkou školy Idalinou Bento. Po obědě ve školní jídelně začal pracovní mítink. Účastnici se seznámili s činností psychologa Hugo Semra, který pracuje s problémovou mládeží. Poté následovaly prezentace jednotlivých škol zúčastněných zemí – Bulharska, České republiky, Litvy, Slovenska, Slovinska, Polska a Portugalska.
Úterý 19. 4. bylo poznávací. Celá skupina byla hostiteli pozvána do historického města Évora-města muzeí a památek UNESCO. Po obědě odjeli účastníci na Monsaraz – templářský hrad poblíž hranic se Španělskem.
Ve středu 20. 4. proběhlo setkání se starostkou města Montemor v budově historické místní radnice. Učitelé se seznámili s historií i současností města a předali paní starostce dárky, které sebou přivezli ze svých zemí. Následovala prohlídka tříd Sao Joao de Deus school. Po obědě ve školní jídelně proběhl workshop v Oficina da Crianca-ve středisku volného času města Montemor. Učitelé sami byli zapojeni do výroby pohyblivých ptáčků a různých hmyzu z papíru. Ve večerních hodinách byla uspořádána večeře s představiteli kraje Monte Alentejano.
Součástí partnerské schůzky byla organizační porada, při níž se koordinovala práce na zásadních výstupech, termíny další schůzky v Lotyšsku a organizace všech aktivit a soutěží, které v rámci projektu Erasmus+ pořádáme.Lotyšsko 9. – 14. 10. 2017
 
Program partnerské schůzky byl zaměřen na seznámení se školou, vzdělávacím systémem Lotyšska. První den jsme zahájili přivítáním ve škole, následoval koncert žáků, prohlídka školy a náslechové hodiny ve vybraných třídách – prvouka, matematika a ruský jazyk.
Také jsme navštívili místní radnici, kde nás přivítal místostarosta pro vzdělávání, který nás seznámil se školami spadajícími pod radnici, financováním škol a místním regionem. Po návštěvě radnice jsme si prohlédli Zemgalské regionální centrum pro lidské zdroje a rozvíjení kompetencí, které nabízí další vzdělávání pro dospělé formou rekvalifikací, jazykových a kreativních kurzů, možnost přístupu k internetu, profesní knihovnu apod. Zároveň nabízí podobné aktivity i pro děti.
Součástí partnerské schůzky byl den věnován workshopům na téma Co znamená pro učitele být dobrý rodič, v čem tkví podle nás jádro problému, které vznikají mezi dětmi a rodiči. Workshopu se zúčastnili i rodiče a studenti místní školy. Následovalo představení výstupů jednotlivých zemí a organizační porada.


 


 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 1602x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace