Evropský fond pro regionální rozvoj

3. dubna 2017
Název projektu: Tanec bez hranic

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000651
Výše dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia: 16 237,21 EUR
Rozpočet projektu: 19 102,60 EUR

Harmonogram realizace:
Fyzická realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2018

Partneři projektu:
- Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (vedoucí partner)
- Miasto Racibórz, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu
- Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
- Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace
- Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace

Popis projektu:
V rámci projektu dojde k rozvoji spolupráce mezi 4 školami městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10 a Základní škola Ostrava, Matiční 5) a polským partnerem projektu – gymnázium Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu.
Projekt reaguje na současný trend života mladé generace, kterou mimo jiné provází i nevědomost o kulturním dědictví svých předků. Jedním z pilířů národní kultury jak české, tak polské je tanec. Prostřednictvím této společenské aktivity žáci zapojených škol poznají kulturu své země i svých protějšků z druhé strany hranice. Projekt také reaguje na další problém a to nedostatek osobních setkávání mezi mladými lidmi napříč hranicemi, které čím dál tím častěji nahrazuje elektronická komunikace. Projekt "Tanec bez hranic" přispěje k rozvoji a prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými školami jak na úrovni pedagogů, tak i na úrovni žáků.
Cílem projektu "Tanec bez hranic" je prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými základními školami, poznávání kultury česko-polského pohraniční prostřednictvím výuky českých a polských národních a tradičních tanců. Žáci základních škol prostřednictvím projektu poznají kulturu svých protějšků z druhé strany hranice a naváží na nastavené vztahy svých starších spolužáků, které byly vytvořeny díky realizaci projektů "Přes hranice za sportem" a "Po stopách historie česko-polského pohraničí". Sekundárním cílem projektu je předávání zkušeností a znalostí mezi pedagogy. Hmatatelným výstupem projektu bude dvojjazyčná brožura, která bude obsahovat základní informace o zvolených národních tancích a zároveň bude dokumentovat průběh projektu.
V rámci projektu se uskuteční 6 klíčové aktivity. Z těchto 6 aktivit bude jedna aktivita zaměřena na pedagogy a zbylých pět již na samotné žáky.
Aktivita č. 1 – „Dvoudenní pobyt pedagogů v Polsku“
Klíčová aktivita setkání pedagogů bude koncipována jako vzájemná výměna zkušeností z pedagogického prostředí obou stran hranice a příprava následujících aktivit projektu (návrh přesného harmonogramu, tvorba loga projektu, upřesnění výběru žáků). Aktivita bude organizována jako dvoudenní setkání na území Polska.
Aktivita č. 2 – „Pětidenní pobyt žáků v Česku“
Pobyt žáků bude koncipován jako 5-ti denní aktivita (4 noci) v ubytovacím zařízení v CZ (Jeseníky, okolí Malé Morávky) s dostatečnou kapacitou. Žáci se budou po dva dny z pobytu intenzivně učit českým lidovým tancům, což jim zprostředkují mistři tance. Zbytek pobytu žáci stráví opakováním naučených dovedností a doprovodnými sportovními aktivitami, zejména turistikou, míčovými hrami, plaváním aj. Večerní program bude také zaměřen na rozvoj spolupráce mezi oběma národy, zejména po výtvarné a kreativní stránce. Tato aktivita se uskuteční ve dvou turnusech.
Aktivita č. 3 – „Pětidenní pobyt žáků v Polsku“
Pobyt žáků bude koncipován jako 5-ti denní aktivita v ubytovacím zařízení v PL s dostatečnou kapacitou. Žáci se budou po dva dny z pobytu intenzivně učit polským lidovým tancům, což jim zprostředkují mistři tance (pár). Zbytek pobytu žáci stráví opakováním naučených dovedností a doprovodnými sportovními aktivitami, zejména turistikou, míčovými hrami, plaváním aj. Večerní program bude také zaměřen na rozvoj spolupráce mezi oběma národy, zejména po výtvarné a kreativní stránce. Tato aktivita se uskuteční ve dvou turnusech.
Aktivita č. 4 – „Jednodenní návštěva českých škol“
V rámci této klíčové aktivity navštíví polští žáci z Racziborze v doprovodu pedagogů své protějšky v českých školách. Poznají tak prostředí, ve kterém se české děti vzdělávají. Přestože partneři spolu realizovali dva projekty CZ/PL, doposud tuto šanci neměli. Součástí návštěvy bude nácvik závěrečného vystoupení nejlepších českých a polských žáků, pod vedením lektorů tance.
Aktivita č. 5 – „Jednodenní návštěva polské školy“
V rámci této klíčové aktivity navštíví naopak čeští žáci z Ostravy v doprovodu pedagogů své protějšky na polské škole. Poznají tak prostředí, ve kterém se polské děti vzdělávají. Přestože partneři spolu realizovali dva projekty CZ/PL, doposud tuto šanci neměli. Součástí návštěvy bude generální zkouška závěrečného vystoupení nejlepších českých a polských žáků, pod vedením lektorů tance.
Aktivita č. 6 – „Závěrečné setkání s vystoupením v Raciborzi“
Vyvrcholením celého projektu bude závěrečné vystoupení nejlepších dvojic žáků v Raciborzi. Tyto dvojice budou prezentovat naučené národní tance z Čech i Polska. Vystoupení se jako diváci zúčastní i ostatní žáci a všichni pedagogové. Jako hosté budou pozváni i ředitelé škol. Vystoupení se odehraje v městském domě v Raciborzi a bude kulturní událostí pro celé město.Naše škola se účastní projektu „Přes hranice za sportem“. Projekt je administrativně a organizačně zajišťován městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, který na jeho realizaci získal dotaci ve výši zhruba 667 tisíc Kč z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

Cílem projektu je rozvíjet spolupráci mezi čtyřmi základními školami v obvodu – ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Matiční a ZŠ a MŠ Ostrčilova – a polským partnerem Gimnazium nr. 2 w Raciborzu.

V rámci projektu se uskuteční 5 akcí, do kterých se zapojí cílová skupina - žáci ve věku 14 - 16 let. První akce, které se naši žáci zúčastní, bude zářiový pobyt v rekreačním středisku v polské obci Istebna v termínu 9. – 13. 9. 2013. 20 vybraných žáků 8. – 9. ročníku bude absolvovat program složený ze sportovních činností a vytváření česko-polského a polsko-českého slovníku sportovní terminologie. V termínu 17. – 21. 2. 2014 proběhne pětidenní zimní pobyt v Jeseníkách, které budou finančně a organizačně zajištěny opět městským obvodem MOaP. Náplní bude lyžařský kurz, kurz jízdy na snowboardu (dle výběru žáků) a také dopracování slovníku. Závěrečnou pátou akcí bude společné setkání zúčastněných škol u polského partnera v Raciborzi v červnu 2014 spojené s hrami sportovního zaměření.Mgr. Jan Veselý, ředitel školy

Přehled starších článků | Autor: Jan Veselý | Počet přečtení: 3001x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace