Kroužky

7. května 2019

Děkujeme,
že Vás zajímá také rubrika Kroužky a aktivity. Na naší škole dbáme na to, aby děti měly zábavu i v odpoledních hodinách. Proto dle možností školy a zájmů žáků jsou každoročně otevírány různé kroužky. V této rubrice se dočtete o jejich práci a akcích.

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Nábor do kroužků

Zájmové kroužky pracují od začátku října do konce května vždy v odpoledních hodinách. Letos opět nabízíme celou řadu kroužků, které jsou odborně vedeny našimi zaměstnanci. Nábor do školních kroužků proběhne v době od 4. 9. 2018 do 28. 9. 2018. Přihlášku si mohou děti vyzvednout u vedoucích kroužků.

Vyplněnou a rodiči podepsanou přihlášku do školních kroužkům spolu s penězi odevzdají na sekretariátě školy p.Staňkové.


Nábor do sportovních kroužků organizovaných ŠSK při ZŠ Gen. Píky

Veškeré sportovní kroužky na naší škole jsou organizovány Školním sportovním klubem, mají jednotnou cenu 500,- (rok) .
Nábor do školních kroužků proběhne v době od 4. 9. 2017 do 28. 9. 2018. Přihlášku si mohou děti vyzvednout u vedoucích kroužků.
Vyplněnou a rodiči podepsanou přihlášku do kroužků spolu s penězi odevzdají vedoucímu kroužku. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně sportovních kroužků se prosím obracejte na vedoucího jednotlivého kroužku nebo na  vyučující v kabinetě TV.
Pro  školní rok 2018/2019 byly otevřeny tyto sportovní kroužky:
 

                název                                     ročník              den                       doba                                                     vede                           
Plavání 1. - 2. ST 14:15 -15:00 Mgr. Hemžalová                     
Plavání 3. - 5. ST 15:00 - 15:45 Mgr. Hemžalová
Florbal  6. - 7. ST 14:00 - 14:45 Mgr. Lapčík
Malá gymnastika 1. - 5. ST 12:45 - 13:30 Mgr. Demeterová
Kopaná - dívky 6. - 9. ST 14:00 - 14:45 Mgr. Tabášek
Kopaná - hoši 6.- 9. PO 14:00 - 14:45 Mgr. Tabášek
Pohybové  hry - Sportuj ve škole 3. - 5. PO 14:00 - 14:45 Ing. Hladíková
Stolní tenis pro I. stupeň 2. - 5. ÚT 13:15 - 14:00 Mgr. Mikuš
Pohybové hry - Sportuj ve škole 2. - 3. ÚT 12:45-13:30 Mgr. Nikolova
Hýbejme se 1. r - Sportuj ve škole 1. ročník ST 12:45-13:30 Mgr. Frischerová,       
Mgr. Popalová
 Fitness  8. - 9  PO  14:00 - 14:45  Mgr. Lapčík

Plavání Mgr. Jiřina Hemžalová jirina.hemzalova@zsgepiky.cz
     

 
Pro  školní rok 2018/2019 byly otevřeny tyto kroužky: 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně kroužků se prosím obracejte na vedoucího jednotlivého kroužku.
ceník: 

keramika -    800,-  šk. rok
výtvarný k.-  700,-  šk. rok
divadelní k.- 700,-  šk. rok
ostatní -        300,-  šk. rok 

       název           ročník den            doba             vede      
Ekotým 3.- 9. ST 14:00-15:00 Mgr.Novotná
Keramika I 3.- 5. ST 15:30–17:00 pí Buláková
Keramika II 5. ST 13:00-14:00 Mgr. Krakowczyková
Keramika III 6. - 9. ÚT 13:45-14:45 Mgr. Hlaváč
Výtvarný kroužek 6.- 9. PO 13:15-14:15 Mgr.Hlaváč
Logo hrátky 1.- 2. PO 11:50-12:35 Bc. Steblová
Pěvecký sbor   ÚT 12:45-13:30  MgA.Šternberk, Mgr.Ganišinová       
Šikovné ruce 1. PO 11:50-12:50 Mgr.Burková
Německý jazyk  6. ST 13:45-14:30 Mgr.Válková
Divadelní kroužek    PO 14:00-15:30  
Veselá Věda 1. - 5. ÚT 14:30-15:30
13:15-14:15
www.veselaveda.cz
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 290x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:      709 339 28
IZO:  102 508 119
Tel.:  596 612 102
Fax:  596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace