Modernizace výuky-učebna fyziky

10. února 2018Modernizace výuky základních škol městského obvodu  Moravská Ostrava a Přívoz 

Specializované počítačové a jazykové učebny a laboratoře

registrační číslo projektu:                           CZ.1.10/2.1.00/08.00718

počet modernizovaných učeben:              11

výše dotace z rozpočtu Regionální rady:  max. 5,3 mil. Kč 

rozpočet na projekt dle žádosti o dotace: 5,8 mil. Kč 

nabídková cena za projekt cekem: 6 482 867 Kč

pro ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A: 1 567 705 Kč

Plánovaný harmonogram:
 
 
- výběrové řízení na dodavatele – od 1/2011 do 5/2011

- fyzická realizace projektu – od 6/2011 do 10/2011

- ukončení projektu – 12/2011

Popis projektu:
 
V rámci projektu dojde k vybavení učeben, především  odborného charakteru, novým ergonomickým nábytkem, audiovizuální a  informační technologií. Díky realizaci projektů se zkvalitní technické  zázemí pro výuku v odborných učebnách cizích jazyků, multimediálních,  IT, chemie a fyziky a v kmenových třídách.

Pro naši školu to znamená částku 1, 463 tis. Kč , která nám pomůže vybudovat moderní, praktické pracoviště pro žáky, kteří budou moci zkoumat a objevovat zákonitosti vědy a techniky. Cílem projektu není jen zlepšení a zkvalitnění výuky fyziky, ale také přilákání mladých pedagogů této aprobace, kterých je stále v základním školství nedostatek.

Popis výchozího stavu : 
Obsah fyziky se v současné škole výrazně neliší od obsahu před lety, kdy jsme chodili do školy my. Výuka ve fyzice nemá šanci na úspěch, probíhá-li stejným způsobem jako tenkrát. Je tomu tak hlavně proto, že vnímání dnešních žáků je značně odlišné od těch před lety (nebyly mobily, CD, výpočetní technika, internet a jiné technické vymoženosti, které jsou pro dnešní generaci samozřejmostí). Před lety byla škola hlavním zdrojem informací, dnes jsou to multimédia, výpočetní technika a zejména internet. 

Chceme-li udržet zájem dnešních mladých lidí o vědu a techniku, vlastní hledání a objevování je nutno začít již u žáků ZŠ. Proto jim chceme na naší škole, tímto naším projektem nabídnout všechny dosud možné podněty pro vnímání. Naším cílem je zlepšit fyzikální vzdělávání.
V současné době je naše snaha brzděna tím, že v podstatě nemáme odbornou učebnu fyziky. K výuce využíváme odbornou učebnu chemie, která byla projektována především pro potřeby chemie. Její využití pro fyziku je zcela nevyhovující, neboť přednost v ní mají hodiny chemie a na fyziku zbývá jen velmi málo prostoru. Také uspořádání zařízení a technické zázemí je zcela nedostačující pro potřeby fyziky. Potřebujeme žáky seznámit s mnoha zábavnými pokusy, které mají bezprostřední vztah k probíranému učivu. Ideální je stav, kdy s jednoduchými pomůckami mohou vlastníma rukama objevovat zákonitosti různých jevů. Následné vyhodnocení pomocí techniky podtrhává jejich schopnosti využití v dnešním moderním světě. Takové poznatky jsou velmi hluboké a dlouhodobé. Jiný způsob výuky připadá žákům archaický, nesoučasný a vnitřně je nemotivuje. Jistě se jim nemůžeme divit. Myslíme si, že naši žáci by měli mít možnost pracovat moderně a zajímavě a že si tuto možnost určitě zaslouží. 

Přejeme si  vybudovat moderní, praktické a multifunkční pracoviště pro naše žáky, aby mohli zkoumat a objevovat zákonitosti vědy a techniky. Cílem projektu je nejen zlepšení a zkvalitnění výuky fyziky, ale také přilákání mladých pedagogů této aprobace, kterých je stále v základním školství nedostatek. 
Přehled starších článků | Autor: Ing. Jarmila Mertová | Počet přečtení: 5921x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace