Zápis do 1. tříd

18. září 2019

Informace k zápisu do 1. třídhttps://www.youtube.com/watch?v=Z9j6NJIQ0Jo


Termín:            středa -  1. dubna 2020     12:00 - 17:00 hod.
                           čtvrtek - 2. dubna 2020     12:00 - 16:00 hod.


Místo:              ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A

Vzít s sebou: - občanský průkaz zákonného zástupce žáka
                         - rodný list dítěte
                         - rozhodnutí soudu o svěření do péče
                         - kartičku pojišťovny dítěte
                         - pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole,
                           přinese písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladu
 

Pro školní rok 2020 – 2021


1) Zapisujeme děti narozené:
1. 9. 2013 – 31. 8. 2014

2) Po odkladu bereme děti narozené
1. 9. 2012 – 31. 8 2013 

3) Žádat o odklad mohou zákonní zástupci podat v den zápisu. Nutno je vyplnit písemnou žádost a předložit doporučení dětské lékařky a pedagogicko - psychologické poradny nebo SPC. Jen jeden dokument nestačí!!!!!
O odklad je nutné požádat nejpozději do 31.5.2020 po dohodě s ředitelem školy.

4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje rodiče o povinnosti předškolního vzdělávání. Předškolní zařízení, které dítě navštěvovalo, však není povinno opět umístit dítě po odkladu (může mu být nabídnuta jiná MŠ)

5) K základnímu vzdělávání budou přijaty děti s místem trvalého pobytu v příslušném městském obvodu spádové školy. Děti z jiných městských obvodů budou přijaty podle kapacity školy.

6) Zápis má 2 části:

a) FORMÁLNÍ část
• Účastní se zákonný zástupce a dítě
• Délka maximálně 20 minut
• Zjišťování pravolevé orientace, orientace v prostoru, poznávání barev a tvarů, znalost svého jména, svých rodičů, svého bydliště, časová orientace (den, měsíc, rok, roční období) apod.

b) MOTIVAČNÍ část
• děti plní snadné úkoly zaměřené na:
• Sportovní aktivity
• Malování
• Jednoduché počítání
• Popis postavy
• Délka motivační části je maximálně 20 minut

7) Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte, občanský průkaz, průkaz pojišťovny (pokud je třeba, také doklad o svěření do péče)
(škola si zapíše jméno a příjmení dítěte, datum narození, rodné číslo, místo narození, trvalé bydliště či jinou adresu na doručování, telefon, e-mail)

8) Pokud zastupuje dítě jiná osoba, musí předložit oprávnění dítě zastupovat

9) Informace o znevýhodnění či zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (nebudou mít vliv na přijetí)

10) Zjišťujeme informaci, zda zákonní zástupci podali žádost o zápis do jiné ZŠ. 
                                                                                                                                                         

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 13564x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace