2019/2020

25. září 2019

Členové žákovského parlamentu 2019/2020 :

5. A: Nela Řehová, Štěpán Malík
5. B: Kateřina Bodurová, Kateřina Chromčáková
5. C: Jonáš Přenosil, Tomáš Medek
6. A: Petr Pěkník, Sebastian Noštinský
6. B: Ondřej Kubatý, Jakub Oliver Víta
6. C: David Pavlišinec, Václav Pastrňák
7. A: Denis Kubíková, Nikol Šiková
7. B: Radim Hranický, Kristýna Lulková
7. C: Šárka Vajdová, Alexandra Nikolová
8. A: Michal Havránek, Radek Mrkvica
 8. B: Le Tuan Thiep, Tomáš Kupčík
 8. C: Veronika Večeřová, Natálie Brázdilová
 9. A: Natálie Nytrová, Karásková Adéla
 9. B: Kristýna Danělčíková, Michaela Kocmánková
 9. C: Sandra Dehnerová


1. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 11. 9. 2019
Program:
1) přivítání, zahájení
2) fungování parlamentu ve školním roce 2019/2020 – jednací řád a stanovy
3) volby – volba předsedy, místopředsedy, zapisovatele
zvoleni:   předseda žákovského parlamentu:  Denisa Kubíková
                 místopředseda žákovského parlamentu: Tomáš Kupčík                   
                 zapisovatel: Kristýna Danělčíková
4) žáci 5. a 6. tříd, popřípadě i další zástupci ŽP - kroužek Žákovský parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou výchovu
5) Dobrý anděl – pokračování, financování zajištěno až do prosince 2019, sbírka třídníchkolektivů – 5 -10 Kč za žáka- rozhodnutí na třídách v průběhu listopadu
6) Sbírka víček - celoroční
7) Stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů ŽP
8) Řád školy – chování žáků o přestávkách, pořádek ve třídách, spolupráce s Ekotýmem
9) probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
Zapsala: Kristýna Danělčíková IX. B

 


2. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 10. 10. 2019
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl- dobrovolná sbírka třídních kolektivů po dohodě s třídními učiteli do konce listopadu
2) Sbírka víček pro Lukáška- apelovat na sběr. Sběr celoroční
3) Zapojení do projektu Hrdá škola / v minulém roce zisk 1. místa/
1. projekt Suit up den – 15. 10. 2019
2. projekt Dobrý skutek ve škole – Sbírka knih pro děti do ostravských nemocnic do 8. 11.2019
4) Setkání parlamentů Moravskoslezského kraje v Krnově  -23.10.2019 – prezentace našeho parlamentu
5) Škola pro demokracii – metodické vedení, návrhy, postřehy - Certifikát
6) Týden úklidu 11. 11. - 15. 11. 2019 – kontrola pořádku ve třídách a třídění odpadu
7) Řád školy – chování žáků o přestávkách
8) Třídní návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
9) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
Zapsala: Kristýna Danělčíková, IX. B

 


3. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 31. 10. 2019
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl- dobrovolná sbírka třídních kolektivů po dohodě s třídními učiteli do konce prosince - organizace
2) Sbírka víček pro Lukáška- apelovat na sběr. Sběr celoroční
– předáno přes 600kg od žákyně z 8. A – poděkování  z Charity
3) Zapojení do projektu Hrdá škola / v minulém roce zisk 1. místa/
    2. projekt Dobrý skutek ve škole – Sbírka knih pro děti do ostravských nemocnic ve spolupráci
   CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – organizace, rozvoz, záložky, poděkování
4) Setkání parlamentů Moravskoslezského kraje v Krnově  -23.10.2019 – výsledky, zhodnocení, navázání spolupráce
5) Škola pro demokracii – metodické vedení, návrhy, postřehy - Certifikát
6) Týden úklidu  – dohoda na postupu, kontrola pořádku ve třídách, třídění odpadu
7) Řád školy – chování žáků o přestávkách
8) Třídní návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
9) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
Zapsala: Kristýna Danělčíková, IX. B

 


4. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 21. 11. 2019
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl- dobrovolná sbírka třídních kolektivů – uzařena ke dni 20.12.2019
2) Zapojení do projektu Hrdá škola / v minulém roce zisk 1. místa/
 - projekt Dobrý skutek ve škole – Sbírka knih pro děti do ostravských nemocnic ve spolupráci s
   CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – výběr cca 120 knih – do FNsP Ostrava, Havířovská nemocnice,  
   Hospic Ondrášek, dětské domovy
4) Sbírka hraček pro sociálně slabé rodiny a děti z dětských domovů – do 15. 12. 2019
5)  Soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu třídy – do 18.12.2019
6) Týden úklidu  – kontrola přezouvání se, kontrola zástupců ŽP u šatních skříněk
7) Akce Ježíškovo vnouče – darujeme zážitek, spolupráce a stínnový projekt ze ZŠ Bruntál - ke zvážení
7) Řád školy – chování žáků o přestávkách
8) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
Zapsala: Kristýna Danělčíková, IX. B

 


5. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum:19. 12. 2019
Účast: všechny třídy
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl - sbírka třídních kolektivů - shrnutí sbírky a celkový výtěžek, zvážení i další podpory/ např. UNICEF/
2) Zapojení do projektu Hrdá škola – zvážit akce
1. projekt Dobrý skutek ve škole - Sbírka hraček pro sociálně slabé rodiny                                                                       
– Odbor sociálně právní ochrany dětí Slezská Ostrava - 18. 12. 2019- předáno, písemné poděkování
3) Zvážení účasti na podporování UNICEF
4) Kontrola pořádku ve třídách a třídění odpadu – dohlédnou zástupci ŽP                                 
5) Kontrola přezutí žáků- zástupci ŽP kontrola denně u šatních skříněk- zápis předán koordinátorovi
6) Řád školy – chování žáků o přestávkách
7) Třídní návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
8) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy
Zapsala: Kristýna Danělčíková, IX. B

 
 


6. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 24. 1. 2020
Účast: všechny třídy
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl - sbírka třídních kolektivů                                                                         
 – 7013 KČ vybráno za třídy shrnutí sbírky, hlasováním ŽP rozhodnuto:
snížení měsíční částky na DOBRÉHO ANDĚLA od února 2020 na 400 Kč měsíčně
– žádost Nadačnímu fondu o změnu trvalého příkazu
jednorázová podpora UNICEF – Pitná voda a výživa pro děti ve Rwandě  -1200 Kč
zbývá částka 913 Kč – zvážení projektů
2) Shrnutí tříkrálové sbírky                                                                                                        
– 10. 1. 2020 Žádost Nadačnímu fondu o převedení finančních prostředků FNO, zhodnocení v TV Polar
– vybraná částka činila 13.523 Kč
3) Zapojení do projektu Hrdá škola – Den učitelů březen 2020
4) Sbírka pro psí útulek březen 2020
5) Soutěž ve stolním tenise pro 5. - 6. ročník- přesunuto z důvodu nemoci, další termín se upřesní v průběhu února
6) Kontrola pořádku ve třídách ve spolupráci s Ekotýmem
7) Třídní návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
Zapsala: Kristýna Danělčíková, IX. B

 


 
Přehled starších článků | Autor: Mgr. Ljuba Konečná | Počet přečtení: 914x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace