Nadační fond

3. března 2023


Nadační fond Žáci ZŠ Gen. Píky 13A, Ostrava byl zřízen v r. 2009. Ke změně nadační listiny a statutu došlo v r. 2012, kdy NF změnil sídlo. Úplné znění Statutu NF je uloženo v záložce Statut NF jako soubor ke stažení v pdf.
Finanční prostředky NF jsou získávány z dobrovolných příspěvků rodičů a sponzorů.
Použití Nadačního fondu
Prostředků nadačního fondu lze použít k realizaci cílů fondu, zejména pak v těchto oblastech:

1) hmotné zázemí školních aktivit:
příspěvky na vstupné do muzeí, hradů, galerií,
příspěvky na vstupné do ZOO,
příspěvky na dopravu - výlety tříd,
částečná úhrada nákladů spojených s pobyty ŠVP

2) ceny pro účastníky školních soutěží a odměny při školních akcích :
školní kolo 1. – 3. místo : drobné sladkosti
městské kolo : knihy, CD atd.
krajské a vyšší soutěže: hodnotnější ocenění

3) modernizace výchovně vzdělávacího procesu a estetizace školy :
nákup učebních pomůcek, např. PC, monitory, příslušenství k PC
nákup výtvarného materiálu, zeleně
nákup audiovizuální techniky

Pro případné dárce zveřejňujeme číslo TRANSPARENTNÍHO ÚČTU Nadačního fondu Žáci ZŠ Gen. Píky 13A u pobočky Raiffeisen BANK a.s.

Číslo účtu: 4122244001/5500

Tento běžný účet umožňuje zveřejněním pohybů na internetových stránkách banky zprůhlednění hospodaření nadačního fondu.

 

Statut nadačního fondu

Přehled hospodaření

Výpis

Soubor ve formátu application/pdf

Nadační listina – změna složení

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 595KB | Počet stažení: 228x

Přehled starších článků | Autor: Ing. Jarmila Polášová | Počet přečtení: 16443x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace