Školní družina

16. srpna 2021

Informace pro školní rok 2021/2022
 

Školní družina začíná 2.9.2021. Při nástupu je nutné odevzdat Zápisový lístek!!!


 
 

 PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Vážení rodiče,

s účinností od 15.10.2017 se budou platby za školní družinu realizovat prostřednictvím úhrad na bankovní účet školy 6938761/0100.

Stanovený měsíční příspěvek se platí předem, a to nejpozději 25. kalendářní den předcházejícího měsíce.

Pokud nebude platba připsána na účet, dítě nemá nárok na přítomnost ve školní družině.

Příspěvek lze platit na delší období než jeden měsíc, maximálně však na období školního roku.

Nejlepším řešením je zřízení trvalého příkazu.

Ve výjimečných případech, kdy rodiče nemají účet u peněžního ústavu, je možné po dohodě s vedoucí vychovatelkou provést platbu v hotovosti.

Informace o přidělení variabilních symbolů k platbám za žáka byly předány v písemné podobě všem žákům, kteří navštěvují školní družinu.

V případě nejasností se, prosím, obraťte na vedoucí vychovatelku paní Zdeňku Maciejkovou.Provoz školní družiny :

pondělí- čtvrtek        6.00 - 7.40       11.40 - 16.30           
pátek                           6.00 - 7.40       11.40 - 16.00 

Poplatek za školní družinu činí 200Kč měsíčně a vybírá se na měsíc dopředu.

V novém školním roce se na děti těší:  Bc. Zdeňka Maciejková a ostatní paní vychovatelky

Nyní několik informací o provozu školní družiny:
Máme 7 oddělení:
1. oddělení KOPRETINY- vede paní vychovatelka Bc. Zdeňka Maciejková
2. oddělení JEŽCI
- vede paní vychovatelka Jaroslava Potěšilová
3. oddělení BERUŠKY- vede paní vychovatelka Dagmar Buláková
4. oddělení SOVIČKY
- vede paní vychovatelka Zuzana Kopecká
5. oddělení PEJSCI- vede paní vychovatelka Marcela Smazová
6. oddělení KOŤATA - vede paní vychovatelka Bc. Lenka Kubatá
7. oddělení SLUNÍČKA
- vede paní vychovatelka Bc. Jana Ozdincová

1.-3. oddělení se nachází v přízemí školy a 4. - 7. oddělení se nachází na pavilonu B v přízemí. Vstup přes hlavní vchod školy.

                                          

 
                                                                                                                                                   
Jednotlivá oddělení jsou vybavena novým nábytkem a koberci v samostatných třídách, kde mají děti prostor na odpočinek, hry i zájmové činnosti- výtvarné, pracovní, hudební a sportovní.
Dále máme k dispozici bazén, sportovní areál u školy a za nepříznivého počasí tělocvičny nebo audiovizuální techniku, počítačovou učebnu  a interaktivní tabuli. Družina samozřejmě uspořádá i celou řadu zajímavých programů.

Činnost jednotlivých oddělení družiny je plně v kompetencí každé paní vychovatelky, která si vytváří vlastní plán činností. Akce a projekty školní družiny:
Podzimní miniolympiáda na školním hřišti-soutěže mezi odděleními.
Pexesový král/královna.

Podzimní mini olympiáda na hřišti v atletice.
Projekt Kouzlo Vánoc- výroba vánočních ozdob, účast na vánočním jarmarku.
Výroba dárečků pro seniory v domovech důchodců 
Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky.
Přijde Mikuláš? Zábavné a soutěživé odpoledne.
Spolupráce s mateřskou školou a budoucími prvňáčky. 
Mikulášská nadílka
Spolupráce s mateřskou školou a budoucími prvňáčky.
Výroba masek na karneval a rej čarodějnic.
Karneval, nebo diskotéka v jednotlivých odděleních
Divadelní představení – Loutkový svět – Gama
Účastníme se na akcích školy- OZO,divadelní představení, školy v přírodě, lyžařské výcviky, školní výlety.
Den dětí

Děti navštěvují řadu kroužků, které mají k dispozici přímo v naší škole.

Sportovní aktivity: 
využití školního bazénu
sportovní areál –soutěže, koloběžky
míčové hry – vybíjená,kopaná,basketbal
turnaj ve stolním tenise
badminton v tělocvičně
zimní radovánky – bobování a koulování

Centrum kultury a vzdělávání: 

Hopsalín
Loutkové divadlo
Kouzelník Reno
Putovní divadélko Beruška
Vánoční a velikonoční tradice
                         
                                        

Důležité upozornění! Na telefonické zavolání nesmí být dítě z bezpečnostních důvodů uvolněno ze školní družiny. 

Další informace najdete na nástěnce u školní družiny, nebo osobně u vedoucí vychovatelky Zdeňky Maciejkové. Průběžné informace na webových stránkách naší školy.

 
 


 
   

   

    

Zpracovala: Bc. Zdeňka Maciejková 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 23823x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace