2014/2015

16. června 2015

Členové žákovského parlamentu 2014/2015


5. A: Adéla Lapčíková
5. B: Magdaléna Přenosilová 5. C: Tereza Hájková
6. A: Daniel Hornáček 6. B: Matouš Kaleta 6. C: Barbara Boháčová
7. A: Dominik Tacák 7. B: Jaromír Muržín
8. A: Jan Garba 8. B: Dominik Laník, Evelína Klimánková 8. C: Sára Gajdošíková
9. A: Tereza Budajová
9. B: Veronika Němcová 9. C: Dominika Fanfrlová


1. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU


Datum: 17. 9. 2014
Účast: chybí zástupce třídy 9. C /nemoc/
Program:

1) přivítání, zahájení 2) fungování parlamentu ve školním roce 2014/2015 – jednací řád a stanovy 3) volba předsedy, místopředsedy, zapisovatele zvoleni: -předseda žákovského parlamentu: Dominik Tacák - místopředseda žákovského parlamentu: Jan Garba - zapisovatel: Matouš Kaleta
3) adopce na dálku- Mina /Bangladéš/: - na konci školního roku byl vytvořen dopis pro Minu do Bangladéše / dopis přeložila p. uč. Onderková /, Mina nám napsala také dopis
4) soutěž ve výzdobě tříd – podzimní tématika
5) soutěž v gumičkování – předběžný seznam účastníků / soutěž proběhne na poč. listopadu/ 6) Řád školy – chování žáků o přestávkách, pořádek ve třídách 7) Automat na bagety - vznesen návrh 8) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže,

Zapsal: Matouš Kaleta, VI. B
2. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 22. 10. 2014
Docházka: 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C Nepřítomni: zástupce třídy 5. A /nemoc /

Program:

1) Dopis Mině – žáci 9. tříd ve spolupráci s p. uč. Onderkovou 2) Městský parlament dětí a mládeže města Ostravy – účast Dominik Tacák 3) Zhodnocení a vyhodnocení soutěže ve výzdobě tříd s podzimní tematikou-24.10.2014 -umístění, diplomy, ceny 4) Soutěž v gumičkování - 11. 11. 2014 -14:00-15:30 5) Sbírka víček pro Tomáška Berku - po celý rok 6) Literárně výtvarná soutěž Srdce s láskou darované pro žáky II. stupně- do 5. 11. 2014 8) Sbírka hraček pro dětský domov / odvoz 5. 12. 2014/ 9) Řád školy – chování žáků o přestávkách, rozpis tříd u stol. tenisu, kontrola pořádku ve třídách!!!! 10) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže 11) Zvážení akce a příspěvku -Dobrý anděl- www.dobryandel.cz 12) Návrhy – zrcadla na WC, stůl na stolní tenis – 3. patro


3. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 19. 11. 2014
Docházka: 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C
Program:

1) Zhodnocení literárně – výtvarné soutěže Srdce s láskou darované – Mině/ pochvala, účast/ 2) Městský parlament dětí a mládeže města Ostravy – novinky 3) Zhodnocení a vyhodnocení soutěže v gumičkování -11. 11. 2014-umístění, diplomy, ceny 4) Sbírka hraček pro dětský domov / odvoz 5. 12. 2014 / 6) Větrníkový den – 21. 11. 2104 7) Spolupráce ŽP + kroužku Ekotýmu – Sbírka a následná návštěva psího útulku v Třebovicích dne: 17. 12. 2014 od 14: 00, členové Ekokroužku + zástupci parlamentu 8) SAZKA – olympijský víceboj –návrhy 9)Řád školy – chování žáků o přestávkách, rozpis tříd u stol. tenisu, kontrola pořádku ve třídách!!!! 10) Splnění požadavku- stůl na stolní tenis, automat – zamítnutí – zdravá výživa

Zapsal: Matouš Kaleta, VI. B

4. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 8. 12. 2014
Docházka: 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C
Nepřítomni: 5. A, 5. B
Program :

1) Finanční sbírka pro spolužačku Sabinku Kašovou- poděkování 2) Vánoční sbírka hraček pro dětský domov - odvoz 5. 12. 2014 – poděkování soc. odboru 3) Větrníkový den – 21. 11. 2014 poděkování za účast z Prahy 4) SAZKA – olympijský víceboj –Mikuláš –MŠ, ZŠ - zhodnocení 4) Vánoční sbírka pro Útulek v Ostravě – Třebovicích – odvoz 15. 12. 2014 - dne: 17. 12. 2014 návštěva Útulku od 14: 00, členové Ekokroužku + zástupci parlamentu 6) Tříkrálová sbírka - 6. ledna 2015 7) Řád školy – chování žáků, kontrola pořádku ve třídách, vánoční výzdoba 8) Chování žáků vůči učitelům, respektování autorit učitele!!!!! 9)V plánování – sportovní den, ročenky

5. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 21. 1. 2015
Docházka: 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. C
Nepřítomni: 8. C, 9. C
Program :

1) Tříkrálová sbírka – zhodnocení, vybraná finanční částka 3366 kč - nebudeme pokračovat v adopci, zvážení jiné dobročinné činnosti - Dobrý anděl 2) Vánoční sbírka pro Útulek v Ostravě – Třebovicích –zhodnocení, poděkování formou dopisu 3) Hlasování- soutěž Srdce s láskou darované –poděkování všem za podporu v hlasování 4) Vracíme zrak Africe – sbírka brýlí do června 5) Soutěž stolní tenis –starší žáci /4. 2. 2015/ 6) Řád školy – chování žáků, kontrola pořádku ve třídách 7) Návrhy - barevný den, sportovní den, soutěže

6. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 25. 2. 2015
Docházka: 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. C
Program :
1) Nadační fond Dobrý anděl- otázka registrace, volba rodiny, dítěte …. 2) Soutěž stolní tenis –mladší žáci /11. 3. 2015 / 3) Stolní tenis bez řádného vybavení – bez raket a stolu – pořízení videa - projekt Jeden za všechny, všichni za stůl –nutné hlasování 4) Vracíme zrak Africe – sbírka brýlí do června 5) Změna v rozpisu tříd u stolního tenisu – 3. patro 6) Sbírka víček pro Tomáška 7) Řád školy – chování žáků hlavně o přestávkách, kontrola pořádku ve třídách

7. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 18. 3. 2015
Docházka: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. C
Nepřítomni: 5.C
Program:

1) Nadační fond Dobrý anděl- registrace, volba rodiny, dítěte, dohoda na částce 2) Soutěž stolní tenis –mladší žáci /11. 3. 2015 / - zhodnocení , odměny 3) Vracíme zrak Africe – sbírka brýlí do června 5) Nový rozpisu tříd u stolního tenisu – 3. patro - nutno dodržovat 6) Sbírka víček pro Tomáška 7) Řád školy – chování žáků hlavně o přestávkách, kontrola pořádku ve třídách 8) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže

Zapsal: Matouš Kaleta, VI. B

8. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 29. 4. 2015
Docházka: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. C
Nepřítomni: 6.C

Program:

1) Nadační fond Dobrý anděl- registrace, volba rodiny, dítěte, prohlášení, výběry finančních částek za třídní kolektivy do konce května 2015 -seznam 2) Soutěž štrůdlování – 1. stupeň /30. 4. 2015 / - seznamy, organizace 3) Čarodějnický rej – projektový den /30. 4. 2015/, porota se zástupci ŽP 4) Vracíme zrak Africe – sbírka brýlí do června- nutné apelovat na žáky 5) Sbírka víček pro Tomáška- do června, poté předání 7) Řád školy – chování žáků hlavně o přestávkách, kontrola pořádku ve třídách 8) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže

Zapsal: Matouš Kaleta, VI. B

9. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 3. 6. 2015
Docházka: 5. A, 5. B , 5.C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C

Nepřítomni:

Program:

1) Nadační fond Dobrý anděl- podporujeme paní Renatu/ samoživitelka, onkologické onemocnění, s 1 dítětem, výběry finančních částek za třídní kolektivy 2) Sbírka víček pro Tomáška- předání, poděkování rodičů , výběr 140 kg, pokračování další rok 3) Vracíme zrak Africe – sbírka brýlí do června- nutné apelovat na žáky 4) Řád školy – chování žáků o přestávkách, kontrola pořádku ve třídách 5) Zhodnocení práce ŽP za školní rok 2014/2015

Zapsal: Matouš Kaleta, VI. B

 
Přehled starších článků | Autor: Matouš Kaleta žák 6.B | Počet přečtení: 4694x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace