2016-2017

9. června 2017

Členové žákovského parlamentu 2016/2017


5. A: Michal Havránek, Adam Veverka
5. B: Barbora Ondová
5. C: Andrea Žídková
5.D: Filip Lenert
6. A: Petr Škapa, Natálie Nytrová
6. B: Danělčiková Kristýna, Michaela Kocmánková
6. C: Sandra Dehnerová
7. A: Adéla Lapčíková, Natálie Bochenková
7. B: Magdaléna Přenosilová
7. C: Tereza Hájková
8. A: Daniel Hornáček
8. B: Matouš Kaleta, David Glac
8. C: Barbora Boháčová
9. A: Kateřina Pifková
9. B: Jaromír Muržín
1. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 6. 9. 2016
Účast:
Program:

1) přivítání, zahájení 2) fungování parlamentu ve školním roce 2016/2017 – jednací řád a stanovy 3) volba předsedy, místopředsedy, zapisovatele zvoleni: -předseda žákovského parlamentu: Matouš Kaleta - místopředseda žákovského parlamentu: Magdaléna Přenosilová - zapisovatel: Adéla Lapčíková
3) Dobrý anděl – pokračování , financování zajištěno až do ledna 2017
4) Řád školy – chování žáků o přestávkách, pořádek ve třídách 5) probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže,

Zapsala: Adéla Lapčíková, VII. A


2. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 5. 10. 2016
Docházka: 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C Nepřítomni: zástupce třídy 6.C, 7. C
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl- podporujeme paní Renatu/ samoživitelka, onkologické onemocnění, s 1 dítětem, výběry finančních částek za třídní kolektivy 2) Sbírka víček pro Aničku- po celý rok 3) Soutěž „Gen. Píky má talent“ – pro 1. stupeň, soutěž ve zpěvu, tanci, hře na hudební nástroj…/ 7.11.2016/ 4) Literárně výtvarná soutěž Srdce s láskou darované pro žáky I. a II. stupně –příprava 5) Řád školy – chování žáků o přestávkách, Řád školy, kontrola pořádku ve třídách!!!! 6) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže

Zapsal: David Glac, VIII. B

3. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 7. 11.2016
Docházka: 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl – změna rodin od prosince a ledna 2) Sbírka víček pro Aničku – odvoz 6 pytlů 3) Soutěž „Gen. Píky má talent“ – přesunuta na zač. 2. pololetí- organizační důvody 4) Sbírka knih pro nemocnic e ve spolupráci s organizací Celé Česko čte dětem- dají vědět z Prahy 5) 10. ročník výtvarné soutěže pro rok 2016 s tématem Příběh za oknem- do 16.12.2016 6) Soutěž o nejpěknější vánoční ozdobu – do 10. 12. 2016 7) Čtení předškolákům v MŠ Lechowiczova - každé pondělí po celý listopad 8)Řád školy – chování žáků o přestávkách, Řád školy, kontrola pořádku ve třídách!!!! 9) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže

Zapsal: David Glac, VIII. B

4. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 20. 12. 2016
Docházka: 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B
Nepřítomni: Program :
1) Nadační fond Dobrý anděl – od prosince 2016 1. změna, podpora rodina Hartošovy 2) Sbírka víček pro Aničku – odvoz dalších 6 pytlů, sbírka dále pokračuje, poděkování rodičů 3) Sbírka knih pro nemocnice ve spolupráci s organizací Celé Česko čte dětem- do ledna, poté zástupci ŽP předají do nemocnic 4) 10. ročník výtvarné soutěže pro rok 2016 s tématem Příběh za oknem – odesláno organizátorům 5) Soutěž o nejpěknější vánoční ozdobu – nízká účast 6) Čtení předškolákům v MŠ Lechowiczova – dobrá spolupráce 7) Tříkrálová sbírka - 6. ledna 2016 – finance pro Dobrého anděla 8) Řád školy – chování žáků, kontrola pořádku ve třídách, třídění odpadu 9) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže

Zapsal: David Glac, VIII.B

5. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 17. 1. 2016
Docházka: 5. A, 5. B, 5. C, 5.D, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7.C, 8. A, 8. B, 8.C, 9. A, 9. B
Nepřítomni: -
Program :
1) Tříkrálová sbírka – zhodnocení, vybraná finanční částka 5050kč - spolupráce s nadací Dobrý anděl 2) změna rodin – tvorba nástěnky / rodina Hartošova, MahĎákova/ 3) výtvarná soutěž - Příběh za oknem - výsledky budou známy v průběhu února 4) Sbírka knih pro nemocnice- předání dle domluvy/ výběr zástupců ŽP/ 5) Soutěž stolní tenis – mladší žáci, starší žáci /domluva organizace/ 6) Mezinárodní literární soutěž ke dni Země 7)Řád školy – chování žáků, kontrola pořádku ve třídách 8) Návrhy - soutěže

Zapsal: Matouš Kaleta, VIII. B

6. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 15. 3. 2017
Docházka: 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7.C, 8. A, 8. B, 8.C, 9. A, 9. B
Program :
1) Nadační fond Dobrý anděl- změna rodin - tvorba nástěnky / rodina Hartošova, Mahďákova/ 2) Soutěž stolní tenis – mladší žáci /28. 3. 2017 /, otázka organizace 3) Sbírka knih do nemocnic v rámci projektu Celé Česko čte dětem- předání do nemocnic, organizace 4) Mezinárodní výtvarná soutěž ke dni Země- „Květinové pohlazení“- rozdání letáků do tříd 5) Mezinárodní literární soutěž- „ Kořeny“ 6)Sbírka víček pro Aničku 7) Řád školy – chování žáků hlavně o přestávkách, kontrola pořádku ve třídách

Zapsal: Matouš Kaleta, VIII. B

7. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
 
Datum: 12. 4. 2017
Docházka: 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B Program :
1) Nadační fond Dobrý anděl- přehled finančních rezerv, výše uhrazených příspěvků 2) Soutěž stolní tenis –nanečisto - mladší žáci /20. 4. 2017 / - zhodnocení - nízká účast 3) Soutěž stolní tenis – mladší žáci / 28. 4. 2017/ - odměny, vyhodnocení 4) Sbírka víček pro Aničku – odvoz 6 pytlů- poděkování zákonných zástupců 5) Sbírka knih do nemocnic v rámci projektu Celé Česko čte dětem- posunut termín předání / karanténa v nemocnici/ 6) V rámci projektu Erasmus+ fotografická soutěž Usměj se na mě – letáky do tříd 7) Řád školy – chování žáků hlavně o přestávkách, kontrola pořádku ve třídách – třídění odpadu!!!! 8) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže

Zapsal: Matouš Kaleta, VIII. B

8. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 25.05 2017
Docházka: 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. C, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B
Nepřítomni: 7. B, 8. C Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl – finanční rezerva do 9/2017 , poté sbírka třídních kolektivů ?? 2) Sbírka víček – do polovina června 3) Sbírka knih – předání během měsíce – Kaleta, Glac, Muržín, Pifková 5) Soutěž Erasmus – možno zasílat ještě příspěvky p. uč. Kolářové – viz. letáky 6) Zhodnocení soutěže stolní tenis 7) Řád školy – chování žáků hlavně o přestávkách, kontrola pořádku ve třídách 8) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže – pro příští rok

Zapsal: Matouš Kaleta, VIII. B

 
 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 3672x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace