2017/2018

10. května 2018

 

Členové žákovského parlamentu 2017/2018

5. A: Michal Havránek, Adam Veverka
5. B: Lucie Lelová, Kristýna Lulková
5. C: Assis dos Santos, Šárka Vajdová
6. A: Michal Havránek, Radek Mrkvica
6. B: Le Tuan Thiep, Filip Pavelek
6. C: Andrea Židková, Veronika Večeřová
7. A:Petr Škapa, Natálie Nytrová
7. B: Kristýna Danělčíková, Michaela Kocmánková
7. C: Sandra Dehnerová
8. A: Adam Tydlačka
8. B: Magdaléna Přenosilová
8.C: Tereza Hájková
9. A: Daniel Hornáček
9. B: Matouš Kaleta, David Glac
9. C: Barbora Boháčová  


1. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
Datum: 18. 9. 2017 Neúčast: 5. A
Program:
1) přivítání, zahájení
2) fungování parlamentu ve školním roce 2017/2018 – jednací řád a stanovy
3) volba předsedy, místopředsedy, zapisovatele zvoleni: -předseda žákovského parlamentu: Matouš Kaleta - místopředseda žákovského parlamentu: Magdaléna Přenosilová - zapisovatel: David Glac
4) Dobrý anděl – pokračování, financování zajištěno až do října 2017, sbírka třídních kolektivů – 5 -10 Kč za žáka- rozhodnutí na třídách
5) Řád školy – chování žáků o přestávkách, pořádek ve třídách 6) probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
Zapsal: David Glac

2. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 18. 10. 2017
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl- dobrovolná sbírka třídních kolektivů
2) Sbírka víček pro Aničku- apelovat na sběr
3) Konference žákovských parlamentů základních škol Moravskoslezského kraje -8. 11. 2017 – účast Kaleta, Přenosilová
4) Všichni za stůl – tvorba maskota
5) Celoškolní projekt - Sbírka hraček pro dětský domov
6) Řád školy – chování žáků o přestávkách, pořádek ve třídách
7) Třídní návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
8) Literárně výtvarná soutěž
9) Řád školy – chování žáků o přestávkách, Řád školy, kontrola pořádku ve třídách!!!!
10) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
Zapsal: David Glac, VIII. B

3. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 2. 11. 2017
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl – sbírka třídních kolektivů za období 10/2017– 2400 Kč
2) Sbírka víček pro Aničku – odvoz 10 pytlů
3) Zhodnocení přípravy na konferenci ŽP Moravskoslezského kraje - vytvoření prezentace – Kaleta, Přenosilová, Glac
4) Celoškolní projekt - příprava – Sbírka pro opuštěná a ohrožená zvířata – od 6.11 – 12. 12. 2017
5) Soutěž o nejlepšího čerta – ve spolupráci s Muzeem v Petřvaldu
6) Otázka možnosti Sbírka knih pro nemocnic e ve spolupráci s organizací Celé Česko čte dětem
7) Řád školy – chování žáků o přestávkách, pořádek ve třídách – třídění odpadu
8) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
Zapsal: David Glac, IX. B

4. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 11. 12. 2017
Program:

1) Nadační fond Dobrý anděl- příprava na Tříkrálovou sbírku – 5. ledna 2017 – finance pro Dobrého anděla
2) Sbírka víček pro Aničku- poděkování ze strany rodičů
3) Konference žákovských parlamentů základních škol Moravskoslezského kraje -8. 11. 2017 – ocenění zástupcem hejtmana za práci ŽP ZŠ Gen. Píky
4) Oceněním za 2. místo v soutěži O nejlepšího čerta- Nela Čekanová – výtvarná soutěž
5) Celoškolní projekt – Sbírka pro ohrožená zvířata- Útulek v Ostravě – Třebovicích- odvoz 18. 12. 2017 – poděkování 6) Vánoční výzdoba, Řád školy – chování žáků o přestávkách, pořádek ve třídách
7) Třídní návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
8) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
Zapsal: David Glac, IX. B5. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 8. 2. 2018
Program:
1) Soutěž o logo, název ŽP
2) Škola pro demokracii- zapojení do projektu, certifikát
3) Hrdá škola – zapojení do projektu, dohoda na akcích
   / 28.3. Den učitelů, 13.6. Den hudby – dohoda zástupců ŽP s vedením školy/
4) Nadační fond Dobrý anděl- dobrovolná sbírka třídních kolektivů +
    tříkrálová sbírka – 6000kč- podpora rodin na celý rok
5) Sbírka víček pro Aničku- apelovat na sběr
6) Zhodnocení vánoční sbírky pro ohrožená zvířata- velké poděkování z Útulku v Třebovicích
7) Soutěž ve stolním tenise pro 1. stupeň – v průběhu února
8) Řád školy – chování žáků o přestávkách, pořádek ve třídách
9) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
Zapsal: David Glac, IX. B

6. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 27. 3. 2018
Program:
1) Soutěž o logo, název ŽP- nejlepší práce Matouš Kaleta
2) Škola pro demokracii- zapojení do projektu - jak propagovat své úspěchy /logo, webové stránky úprava /
3) Hrdá škola – zapojení do projektu, dohoda na akcích
/ 28.3. Den učitelů – organizace, poděkování/
4) Ukončení sbírky víček pro Aničku, nová sbírka pro Marušku
5) Soutěž ve stolním tenise pro 1. stupeň – v průběhu května
6) Zapojení do 22. ročníku celonárodní veřejné sbírky – Český den proti rakovině - v plánu 16.5.2018 7)Řád školy – chování žáků o přestávkách, pořádek ve třídách, ve spolupráci s Ekotýmem – Týden úklidu- kontrola tříd
8) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
Zapsal: David Glac, IX. B

 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 3589x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace