2018/2019

1. září 2019

Členové žákovského parlamentu 2018/2019


5. A:Petr Pěkník, Filip Ulrich
5. B: Ondřej Kubatý
5. C:David Pavlišinec, Natálie Zezulková
6. A: Denis Kubíková, Nikol Šiková
6. B: Kristýna Lulková
6. C: Assis dos Santos, Šárka Vajdová
7. A: Michal Havránek, Radek Mrkvica
7. B: Le Tuan Thiep, Tomáš Kupčík
7. C: Veronika Večeřová, Natálie Brázdilová
8. A: Petr Škapa, Natálie Nytrová
8. B: Kristýna Danělčíková, Michaela Kocmánková
8. C: Sandra Dehnerová
9. A: Magdaléna Přenosilová
9 .B: Tereza Hájková


1. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 26. 9. 2018 Neúčast: 5. A, 5.C, 8.B
Program:
1) přivítání, zahájení
2) fungování parlamentu ve školním roce 2018/2019 – jednací řád a stanovy
3) volba předsedy, místopředsedy, zapisovatele
- zvoleni: -předseda žákovského parlamentu: - Magdaléna Přenosilová
- místopředseda žákovského parlamentu: Denisa Kubíková
- zapisovatel: Petr Škapa
4) Dobrý anděl – pokračování, financování zajištěno až do prosince 2018, sbírka třídních kolektivů –        5 -10 Kč za žáka- rozhodnutí na třídách v průběhu listopadu
5) Řád školy – chování žáků o přestávkách, pořádek ve třídách
6) probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
Zapsal: Petr Škapa2. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 31. 10. 2018
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl- dobrovolná sbírka třídních kolektivů po dohodě s třídními učiteli
2) Sbírka víček pro Marušku- apelovat na sběr. Sběr celoroční
3) Zapojení do projektu Hrdá škola / v minulém roce zisk 1. místa/
1. projekt Dobrý skutek ve škole – Sbírka hraček pro dětský domov 1. 12.2018
- Sbírka knih pro děti no ostravských nemocnic
4) Výtvarná soutěž o nejhezčí vánoční stromeček do 26. 11. 2018 ve spojení s Technickým muzeem v Petřvaldě
5) Škola pro demokracii – metodické vedení, návrhy, postřehy
6) Týden úklidu 12. 11. - 16. 11. 2018 – kontrola pořádku ve třídách a třídění odpadu
6) Řád školy – chování žáků o přestávkách
7) Třídní návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
10) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
Zapsal: Petr Škapa, VIII. A3. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 4. 12. 2018
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl- dobrovolná sbírka třídních kolektivů po dohodě s třídními učiteli odevzdat
částky do 18. 12. 2018
2) Zapojení do projektu Hrdá škola / v minulém roce zisk 1. místa/
1. projekt Dobrý skutek ve škole – Sbírka hraček pro dětský domov od 4. 12.2018- 18. 12. 2018
- Sbírka knih pro děti do ostravských nemocnic
3) Výtvarná soutěž o nejhezčí vánoční stromeček 29. 11. 2018 odvoz do Petřvaldu
4) Vánoční výzdoba ve třídách od 4. 12. - 20. 12. 2018 – ve spolupráci s třídním učitelem
5) Kontrola pořádku ve třídách a třídění odpadu – dohlédnou zástupci ŽP
6) Řád školy – chování žáků o přestávkách
7) Třídní návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
8) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy
Zapsal: Petr Škapa, VIII. A4. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum:22. 1. 2019
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl a sbírka třídních kolektivů - shrnutí sbírky a celkový výtěžek, výběr na celý rok
2) Změna rodiny Dobrého anděla
3) Zapojení do projektu Hrdá škola / v minulém roce zisk 1. místa/
1. projekt Dobrý skutek ve škole -  Sbírka hraček pro dětský domov od 4. 12.2018- 18. 12. 2018- předáno, poděkování
                                                - Sbírka knih pro děti do ostravských nemocnic – pokračuje dále
4) Výtvarná soutěž o nejhezčí vánoční stromeček – vyhodnocení 1. místo žák 5. B, ocenění                                                                    
5) Zvážení účasti na akci Český den proti rakovině
6) Kontrola pořádku ve třídách a třídění odpadu – dohlédnou zástupci ŽP
7) Řád školy – chování žáků o přestávkách
8) Třídní návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
9) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy
Zapsala: Denisa Kubíková, VI. A5. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum:19. 3. 2019
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl – seznámení s novou rodinou
2) Zapojení do projektu Hrdá škola / v minulém roce zisk 1. místa/
2. projekt Den učitelů – 28. 3. 2019
3. projekt  Světový den zdraví 5. 4. 2019
3) Sbírka pro psy a kočky do útulku v Ostravě- Třebovicích  do konce 3/2019
4Účast na akci Český den proti rakovině
5) Sbírka víček – 2. odvoz , poděkování
5) Kontrola pořádku ve třídách a třídění odpadu – dohlédnou zástupci ŽP
6) Řád školy – chování žáků o přestávkách
7) Třídní návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy, soutěže
8) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy
Zapsala: Denisa Kubíková, VI. A6. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 29. 4. 2019
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl – seznámení s novou rodinou
2) Zapojení do projektu Hrdá škola
- projekt Den učitelů – 28. 3. 2019 - zhodnocení
- projekt  Světový den zdraví 5. 4. 2019 získání sponzorů, organizace
3) Sbírka pro psy a kočky do útulku v Ostravě- Třebovicích  do konce 3/2019 – odvoz začátkem května
4) Účast na akci Český den proti rakovině – 15. 5. 2019
5) Sbírka víček – pokračování
5) Kontrola pořádku ve třídách a třídění odpadu – dohlédnou zástupci ŽP
6) Řád školy – chování žáků o přestávkách, kontrola přezutí žáků
7) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy
Zapsala: Denisa Kubíková, VI. A7. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 13. 5. 2019
Program:
1) Nadační fond Dobrý anděl – nová nástěnka ve vestibulu
2) Zapojení do projektu Hrdá škola
- projekt  Světový den zdraví 5. 4. 2019  - zhodnocení
- projekt Den slavných 3. 6. 2019 – zvážit účast
3) Sbírka pro psy a kočky do útulku v Ostravě- Třebovicích  - odvoz 9. 5. 2019
4) Účast na akci Český den proti rakovině – 15. 5. 2019 – organizace
5) Setkání zástupců ŽP Moravskoslezského kraje v Krnově – 28. 5. 2019
5) Sbírka víček – pokračování
5) Kontrola pořádku ve třídách a dohled na přezouvání žáků – dohlédnou zástupci ŽP
6) Řád školy – chování žáků o přestávkách
7) Probrat se třídami návrhy na akce, mimoškolní činnosti, besedy
Zapsala: Denisa Kubíková, VI. A 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 1647x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace