Děti, pozor, červená …

12. října 2020

Nenásilnou formou chceme vést děti ke správnému a bezpečnému chování. Naše výuka a aktivity minulého týdne byly zaměřeny na situace, se kterými se děti setkávají každodenně na ulici, kdy se i ony stávají účastníky silničního provozu. Video ukázky dětem ukázaly, jak se správně v určité situaci chovat. Na vycházce jsme si to pak vyzkoušeli v praxi. Pojmenovávali jsme dopravní značky, sledovali jsme semafory i dodržování předpisů, hodnotili provoz na křižovatce i chování řidičů a chodců. Ne všichni, zejména chodci, se chovali tak, jak by se chovat měli. Děti si toho hned všimly. Vyzkoušely si také, jak bychom si mohli navzájem pomoci v případě úrazu a už také vědí,  na koho se mohou v takové situaci obrátit.

Děti, pozor, červená - fotogalerie
Přehled starších článků | Autor: Mgr. Dagmar Burková | Počet přečtení: 303x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace