Ekologický kroužek

17. srpna 2010

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
-------------------

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
EKO – letáček
4,5/2010
Úvod:
V minulém EKO – letáčku, z důvodů dlouhé a tvrdé zimy, jsme upozorňovali na nutné přikrmování ptáků v místech našeho bydliště a nyní se jaro již ohlásilo, i když to v některých minulých dnech tak nevypadalo. Sluníčko nabírá na síle a příroda se začíná probouzet.

Ptákem roku 2010 se stala kukačka. 


Kukačka obecná je veliká asi jako hrdlička zahradní. V letu je podobná menšímu dravci, např. krahujci nebo poštolce. Každému je jistě známý její hnízdní parazitizmus, tzn. snáší vejce do cizích hnízd. Možná, že málo kdo ví, že nám známé kukání, je hlas samečka. Potravou kukačky je pouze hmyz . Kukačka obecná je tažný pták. Ze zimovišť v severní Africe přilétá na přelomu dubna – května a odlétá v srpnu.
Ostatní informace o kukačce si určitě nastudují soutěžící EKO-soutěže.

Informace:
Rozdělení žáků do skupin pro konání EKO-soutěže již bylo provedeno a seznam je vyvěšen ve II. patře na EKO nástěnce.
Soutěž proběhne 10.5.2010.
Připomínáme, že do soutěže musí mít každá skupina alespoň jeden exemplář z pozorování ptáků a květeny v místě bydliště nebo školy.
Vzory pro zaznamenání z pozorování jsou vyvěšeny na EKO- nástěnce, ale také na disku“Žáci“ ve složce EKO-soutěž.

Ekoškola:
Složení EKO-týmu si může každý žák přečíst na webu školy.
První schůzka EKO-týmu již proběhla pod vedením našeho školitele-VITY Ostrava. Záznamy z  konání jednotlivých kroků budou zveřejňovány na nástěnce ve II. patře školy a webových stránkách.
Také zápisy a úkoly z konání schůzek EKO-týmu budou zveřejněny.

Připravil: EKO kroužek


EKO – letáček  1,2 / 2010
Úvod:

Předem bychom chtěli poděkovat všem těm žákům, kteří již pravidelně bez dalších výzev sbírají víčka z PET láhví a pomerančovou kůru. Zároveň připomenout, že neustále třídíme starý papír nejen ve škole, ale také z domova, PET láhve ve škole a pokračujeme i ve třídění hliníků resp. víček z jogurtových výrobků.
Vzhledem k tomu, že zima bude ještě dlouho trvat, než skončí, připomínáme všem, že je zapotřebí vydržet v pomoci mnohým ptákům, kteří přezimují v místě našeho bydliště. ( sýkory, kosi, strakapoudi, pěnkavy, vrabci … ) Čím přikrmovat? Buď koupíte krmivo nebo můžete sami vylouskat a nasekat oříšky, rozinky, ovesné vločky, zrnka máku popř. zavěsit lojovou kouli . Nemáte-li krmítko stačí nasypat na okenní římsu.
A hostina může začít !

Nové informace : 

V rámci příprav na již třetí EKO- soutěž vyhlašujeme první úkol jako prémii se ziskem max . 10 bodů :
Pozorování, evidování včetně fotografií popř. krátkého videa, ptáků v místě svého bydliště popř. v okolí naší školy.
Ti žáci, kteří mají zájem o přírodu a budou se účastnit dalšího ročníku této ekologické soutěže mohou již nyní začít s pozorováním.
( do soutěže budou zařazeny žáci 5 – 9 tříd. ve skupinkách po pěti )
Seznamy soutěžících budou včas vyvěšeny na EKO-nástěnce ve 2.patře školy.

Naše křížovka:

1. - člověk, který se zajímá o přírodu 5(1)
2. – rovnoběžka, která rozděluje zeměkouli na severní a jižní 6(6)
3. – z pramene vody se stane 5(2)
4. – plod smrku, jedle nebo borovice 5)1)
5. – Praděd je nejvyšší hora 8(7)
6. – výpěstky ekologického hospodářství se označují 3(3)
7. – nejmenší oceán ( druhé slovo) 6(1)
8. - základní surovina pro výrobu čokolády 5(2)

připravili: 5.B Polach D. a Kolářová A.

Zajímavosti:

Naše škola se přihlásila 2.2.2010 do mezinárodního programu Ekoškola. Tento program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program  v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.

Co tím můžeme získat?
Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.

Zatím začínáme pod názvem :
Soutěžíme o titul EKOŠKOLA

Jsme přesvědčeni, že tento titul společnými silami získáme !

ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Mimořádné vydání EKO – letáčku ke „ Dni Země „
U příležitosti oslav vítání jara si připomínáme také oslavy „ Dne Země“. Naše škola také i v tomto roce pořádá ekologickou olympiádu pro žáky pátých až devátých ročníků, kteří budou soutěžit nejen ve znalostech, ale také v dovednostech. Nároky budou větší a proto jsme sestavili z přihlášených žáků deset skupinek po pěti žácích, v zastoupení od 5.-tých až po 9. – té ročníky. Jmenovité složení skupinek si mohou žáci přečíst na EKO- nástěnce ve II. patře školy. Tato ekologická olympiáda z důvodů jiné mimoškolní akce je přesunuta na 23.4.2009. Zahájení bude ve 12.15 hod.v knihovně školy, kde budou určeny žákům stanoviště jednotlivých skupin.
Vzhledem k tomu, že akcí na duben je příliš mnoho je módní přehlídka přesunuta až na měsíc květen, termín je 7.5.2009.Změna oproti minulému roku je taková, že žáci jednotlivých tříd si budou moderovat své modely sami. Podmínky pro vstup na tuto módní přehlídku zůstávají tzn., modely navrhnout a předvést pouze z odpadových surovin.(modely musí vydržet po dobu předvádění).


EKO-letáček č.2,3/2009 
Úvod:
Naši anketu o adopci zvířete z naší ostravské zoologické zahrady vyhrál na celé čáře tygr ussurijský, jak jste si mohli všimnout na naši EKO – nástěnce. Dobrovolné finanční příspěvky budeme vybírat až do konce května a pak bude vybraný obnos předán ZOO Ostrava.
V měsíci dubnu proběhne na naší škole ekologická olympiáda zajímavou a netradiční formou. Ti z vás, kteří máte bližší zájem o přírodu kolem nás a její vliv na život člověka, ale také vnímáte bezohledné chování člověka k ní , pak určitě budete ti nejlepší soutěžící.
S blížícím se „Dnem Země“ se určitě všichni těšíte na naši netradiční módní přehlídku, která jako minule bude povolena jen těm modelům, které budou vytvořeny z odpadových surovin. Právě již teď hledejte nápady a začněte je realizovat.

Naše křížovka :
1.Mezi královny květin patří růže, které nejen voní, ale také píchají. Co je toho příčinou? 5(5)
2. Biblická postava, patřící k Adamovi 3(1) ?
3.Suchá tráva 4(1)
4. Věrný přítel člověka 3(1)
5. Stromořadí 4(1)
6. Pomáhá a chrání 7(3)
7. Co těžíme a spalujeme 4(1)
8. Co získáváme z oliv 4(4)
9. Nejlepší půda na Jižní Moravě 8(8)
10. Král zvířat 3(2)
X
11. Třídíme … 5(1)
12. Opak noci je 3(1)
13. Savec, který létá ?7(5)
14. Umělá hmota 5(3)
15. Velká voda 7(5)

Zapsali: Kurka T.7.B, Polach D. 4.B

Jaro se pomalu blíží a s ním ……………………………….vlaštovky. Pokud v dubnu přiletí vlaštovky pak jaro je tady! Vlaštovka je na hrudi bílá a její dlouhá křídla jsou černá s kovovým leskem, na hrdle a na čele rudohnědá. Hned po návratu hledají vlaštovky svá stará hnízda, opravují je nebo stavějí nová. Hnízdo lepí vlaštovka z bláta, které spojuje vlastními slinami a prokládá kousky slámy a žíněmi. Vnitřek hnízda vystýlá peřím. Vlaštovka vyvádí mladé dvakrát do roka a to v polovině května a v červenci.Svá mláďata krmí mouchami, komáry a jiným hmyzem. Hmyz chytá pouze v letu do krátkého, široce rozevřeného zobáku. Určitě víte, že za jasného počasí loví vysoko a prší-li, nebo je před deštěm pak loví při zemi a pokud prší dlouho, pak vlaštovka trpí hladem. Vlaštovka je výborný a rychlý letec a odhaduje se, že uletí až 150 km za hodinu. V srpnu, kdy končí prázdniny a v září začíná škola, ubývá hmyzu a vlaštovky odlétají do teplých krajin.

Informace :
K dnešnímu dni nasbírala naše škola celkem 2 888 kg odpadového papíru.
Současně pokračujeme ve sbírání PET víček, které sbírají jen někteří žáci školy a k 20. únoru je to celkem 100 kg.


EKO LETÁČEK 12/08-1/09- ukázka z našeho posledního čísla
Úvod:
Vánoce jsou za námi a většina z nás se nemůže dočkat až ledový krunýř svírající přírodu a vše živé povolí a my se budeme moci nadechnout. Na jaro si budeme ještě muset dlouho počkat, ale přesto nesmíme zapomínat na zvířata, která žijí ve volné přírodě. Na sídlištích můžeme pomoci hlavně ptákům, kteří si nějaké to zobání určitě na římse nebo v krmítku najdou. Nesmíme zapomínat, že jejich úloha pro přírodu je nezastupitelná. Budete-li pozorně sledovat své okolí, tak jistě uvidíte sýkorky, vrabčáky, kosy ale také můžete zahlídnout i strakapouda. Pro sýkorky nezapomeňte nasypat semínka slunečnic, ale i zavěsit lojovou kouli. Naše zimní přátelství bude jistě na jaře odměněno ptačím zpěvem. 


Anketa a výzva:                                                        
Pro tento rok jsme vyhlásili novou anketu pro adoptování zvířete z naší zoologické zahrady v Ostravě. V naší anketě zvítězil tygr ussurijskij.
Čeho se týká naše výzva? Ne všichni chtějí nějakou malou finanční částkou přispět na chov těchto ohrožených zvířat, ale určitě každý z nás vyhazuje do popelnic někdy suchý chleba nebo rohlíky. Dokonce i skořápky z vajíček lze oddělovat od odpadků a pak ve větším množství donést do ZOO zahrady na vrátnici. Za každý takový počin nám budou chovatelé našich zvířat velmi vděčni. 
Nebudeme-li plnit popelnice takovým to odpadem, pak i potkani odkráčí jinam.
Proto p o z o r!!!!! Chleba, pečivo i skořápky sušte a nevyhazujte !! 

Naše křížovka :
1.Nerychlejší psi 4(3)
2.Přelož do češtiny fish 4(2)
3.Největší lidoop 6(1)
4.Zvíře, které staví hráze 4(4)
5.–
6.Jak se jmenují sluneční paprsky, které jsou nebezpečné pro lidský organismus 12(1)
7.Kočkovitá šelma našich hor 3(3)
8.Osmý měsíc v roce 5(1)
9.Jeden z pěti smyslů 3(2)
10.Jaké přírodní vlivy ohrožují půdu_ 5(2)
11.Které zvíře má nejdelší krk? 6(2)
12.Nejkrásnější květy podzimu 6(1)
13.Co je zdrojem světla a tepla na Zemi? 6(1)
14.Šelma žijící v našich horách a loví ve smečkách 3(3)
15.Jak se nazývá samec krávy ? 3(2)

připravili:D.Polach,D.Bolek,K.Řepíková,4.B

Zajímavosti :
Pěnkava obecná je u nás hojným ptákem, který na našem území pobývá od března do října a pak se stěhuje za teplem do Středomoří. Staří samci však zůstávají po celou zimu tady.
EKO - kroužekA N K E T A
všichni žáci školy si vyberou ze seznamu tří zvířat to, které chtějí 
v příštích létech adoptovat formou sponzorského daru.
1. tygr ussurijský
2. orel mořský
3. lemur černý


Za minulý školní rok jsme se opět objevili v seznamu sponzorů zoologické zahrady. Chceme věřit tomu, že i pro letošní školní rok budete tomuto způsobu nakloněni a budete opět hlasovat ve svých třídách o adopci příslušného zvířete a to v pořadí dle přednosti. K adopci jsme vybrali ta zvířata, která jsou zahrnuta do celosvětového záchranného programu( EEP).. Dokonce jsou i taková zvířata, která ve světě vymírají, díky zásahu člověka a v ZOO jich je více, než ve volné přírodě.

„Původním účelem zoologických zahrad bylo především seznámit návštěvníka s co největším počtem různých druhů zvířat a to zcela bez ohledu na jejich potřeby. Zvířata, která v přírodě žijí ve skupinách, byla často chována po jednom exempláři a všechna pak v naprosto nevyhovujících podmínkách malých ubikací. K významné změně došlo v poměrně nedávné době a zoo se dnes mění nejen ve významná centra odpočinku a vzdělání, ale také v místa, kde je vyvíjena snaha o záchranu zvířecích druhů, z nichž mnohé už v přírodě nežijí nebo z ní v nejbližší době vymizí.“ ……( uvedeno na stránkách ZOO Ostrava www.zoo-ostrava.cz – chov zvířat) …… seznamte se v některých hodinách výuky s touto informační stránkou ZOO Ostrava.

organizuje- EKO  kroužek
                                                                                                            
Připravujeme se na Den Země   

Oslavy Dne Země, které vrcholí každým rokem 22. dubna, začínají na naší škole přípravami již vždy v polovině března. Každý rok žije přípravami celá naše škola a žáci se na její vyvrcholení těší. Např. módní přehlídka z odpadových surovin v loňském roce byla úžasná. Také jsou důležitá témata, vyhlášena ve vztahu k některému z cílů ochrany naší Země.V minulém školním roce byly přípravy věnovány tématům „Voda základ života“ pro I. stupeň a „ Ekologická stopa“ pro II. stupeň.
V tomto školním roce bude vyhlášená témata :
pro I. stupeň
“ Půda a její funkce v životě člověka“
a pro II. stupeň
“ Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví člověka“.
Na závěr bude dle očekávání opět módní přehlídka z odpadových surovin.

EKO-letáček
10-11/2008
Úvod:
V letošním roce, jak jistě víte, byl založen „ Nadační fond žáků Gen.Píky“.
Do tohoto fondu přicházejí i peníze, které máme za nasbíraný sběr- starý papír.
Každá třída si hlídá množství nasbíraného papíru, protože za toto množství může žádat peníze z fondu. Bude taky k této iniciativě žáků jednotlivých tříd přihlíženo.
Třídíme nejen starý papír, ale také plasty a sbíráme hliník a víčka od PET láhví.
Je nutné určitě připomenout, že žáci naší školy si na toto třídění zvykli a to byl náš cíl před dvěma léty.
V měsíci listopadu bude vyhlášená anketa ke sponzorování zvířete z naší ZOO.
Budou osloveni všichni žáci školy.

Znáte své okolí ?
Zelené kopce přímo v Ostravě, kdysi černé, jsou dnes krásně zelené . Je pravdou, že ozelenění trvalo řadu let. Z těchto kopců, které jsou asi 180 m nad úrovni Ostravy, je při nádherném počasí krásně vidět do širokého okolí. Halda sama o sobě stále pracuje. Putování na její vrchol je na vlstní nebezpečí. Zelený porost tvoří jívy, osiky a břízy.
Tato halda je tvořena z návozu hlušiny z původních hlubinných dolů , které byly v Ostravě. Dnes již nepracuje ani jediný. V některých místech halda prohořívá a břidlice na těchto místech získává nádherně červenou barvu.
Určitě stojí zato se jít do těchto míst podívat, avšak na vrchol haldy Emy lze vystoupit jen na vlastní nebezpečí.
Nemůžete nikde zabloudit, protože těmito místy vedou turistické značky. Bez problému se dostanete až na Slezsko-ostravský hrad a zpět do centra města. Žáci tříd 7.A a 7.B tuto cestu podnikli i přesto, že právě v tento den dost nepříjemně pršelo. Ukázky můžete vidět na  těchto fotografiích, včetně našeho průvodce z org. VITA. Na jaře, až bude krásné počasí, tento výlet zopakujeme a nafotíme lepší pohledy.
Určitě získaný zážitek stojí zato . A proto „ Hajdy na haldy „ !!

Zapsali: R.Peterková a J.Otrusinová 7.B 

Chcete vědět víc?
Co je to korek ?
Víte, že je to přírodní surovina? Z biologického hlediska jde o odumřelé buňky dřeva dubu.Tento dub roste výlučně ve Středomoří a ze všech stromů má nejtlustší korkový plášť. Mladý 20letý strom poskytne asi 15 kg korku, 50letý asi 145 kg.Korek se ošoupe a nechá se odležet 6 až 24 měsíců. Pak se z něho vyrábějí různé výrobky.( Hlavně nepostradatelné korkové zátky.)

Přehled starších článků | Autor: Ing. Eva Glozneková | Počet přečtení: 10529x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace