Jazyky jsou pro nás důležité

21. července 2020

Název projektu, pro který jsme získali podporu statutárního města Ostrava ve výši 168 000 Kč z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2019/2020, je zároveň motem, jímž se naše škola již několik let řídí.
Díky tomuto projektu jsme si mohli vyzkoušet v běžné výuce metodu CLIL, která v sobě kombinuje jazykové vyučování spolu s obsahem daného předmětu.  Jde tedy o použití cizího jazyka v ostatních předmětech, v našem případě šlo o matematiku, vlastivědu, pracovní činnosti a výtvarnou výchovu. Nejedná se dvojjazyčnou výchovu, ve které probíhá celá výuka v cizím jazyce, ale o pouze o částečné použití cizího jazyka v dané hodině. Přínos pro žáky spočívá zejména v tom, že začnou používat v našem případě angličtinu jako komunikační prostředek a nevnímají ho pouze jako předmět ve škole. Pozitivní je pro žáky také rozšíření slovní zásoby mimo běžné tematické celky a zlepšení jazykové vybavenosti pro použití angličtiny v každodenních situacích.
Díky projektu také několik vyučujících absolvovalo různá metodická školení zaměřená na metodu CLIL a výuku angličtiny a jazykové vzdělávání zakončené jazykovou zkouškou FCE.
Za část prostředků jsme nakoupili pomůcky pro výuku angličtiny, které pomohou v procvičování běžných gramatických jevů zábavnou formou a podpoří žáky v jejich úsilí naučit se cizí jazyk a neobávat se používat ho v každodenních situacích. Tím také zajistíme udržitelnost projektu pro několik dalších let.
Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za podporu a možnost vyzkoušet si nový způsob výuky, který budeme i nadále zapojovat do běžných vyučovacích hodin!!!

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 204x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace