Konference Erasmus

13. června 2018

Odpoledne 6. 6. 2018 proběhla závěrečná konference programu Erasmus+, který probíhal v období let 2015-2018, v konferenční místnosti multifunkční haly GONG. Pod záštitou ZŠ Gen. Píky konferenci připravila a moderovala garantka programu Mgr. Zuzana Kolářová. Během své prezentace krátce seznámila přítomné pedagogy jak z naší, tak i dalších základních a středních škol a zástupce města s náplní programu Erasmus za uplynulé období. Zajímavá prezentace přiblížila nejen výjezdy učitelů do celkem 6 zemí účastnících se tohoto programu (Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Portugalsko, Polsko, Lotyšsko a ČR), ale především informovala o jednotlivých výstupech jejich práce. Ty byly velice rozmanité. Šlo např. o brožuru Pokladnice moudrosti – soubor přísloví jednotlivých zemí na téma přátelství a film s pohádkami a legendami partnerských zemí, zajímavé zpracování témat o komunikaci mezi dětmi či mezi školou a rodiči, dále příklady využití matematiky v praktickém životě, brožury Jak být dobrým rodičem a přítelem, příručku Proti šikaně apod. Velkým přínosem celého projektu byla i možnost účastnit se náslechových hodin v místních školách, z čehož mohli učitelé načerpat inspiraci do vlastní práce anebo naopak mohli dojít k pozitivnímu zjištění, že to s jejich školstvím nevypadá tak bledě. Přestože je celý projekt spojen s poměrně složitou administrativou, jeho přínos byl hodnocen jako kladný, i když některé jeho aspekty a výstupy lze docenit až s odstupem času. Jeho jedinou slabinou bylo, že v rámci tohoto projektu Erasmu nemohli vycestovat také žáci jednotlivých škol. Součástí konference bylo i strhující hudební vystoupení pěveckého sboru Hladnov Rock Choir a vystoupení žáků 9. tříd, kteří své učitele potěšili folklórními tanci nacvičenými pod vedením Mgr. Lapčíka a Mgr. Hlaváče.

Závěrečná konference Erasmu+ poskytla jak příležitost uceleně shrnout a vyhodnotit práci všech účastníků projektu a zejména představit zásadní výstupy jednotlivých partnerských zemí, tak možnost k neformálním diskuzím o smyslu podobných projektů v budoucnosti.

Konference Erasmus - fotogalerie
Přehled starších článků | Autor: Mgr. Marcela Zončová | Počet přečtení: 460x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace