Kroužek ŽP

1. října 2020


Školní rok 2020 /2021

 

Kroužek ŽP - Žákovský parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou výchovu

Ve školním roce 2020/2021 pokračujeme v kroužku.  Kroužek je určen pro zástupce ŽP z 6. A 7. tříd.  V rámci situace v době koronavirové kroužek bude probíhat přes Google clasroom.  Žáci dostali skripta, která obsahují několik teoretických kapitol a také názorné ukázky, které jsou na konci skript. Součástí skript jsou i pracovní listy, díky nimž si žáci prohlubují získané vědomosti. Nebude chybět seznámení s E-learningem, který jistě bude žáky bavit.
 

E - learning pro vznik a fungování školního parlamentu

Obsahuje interaktivní e.learningy zakončené závěrečným testem včetně hodnocení. V případě úspěšného dokončení kurzu bude vygenerován certifikát...... E- learning
Žáci si prošli prezentací E- learningu a seznámili se s prostředím testového zadání, mohli si také vyzkoušet své vědomosti, závěrečný test budou žái provádět v ráci distančního vzdělávání.
Žákům se práce v prostředí E-learningu moc líbila, posuďte sami .....   Fotogalerie
I nadále se žáci budou vzdělávat v oblasti demokratické výchovy a seznámí se s následujícími kapitolami:
 

1. PROPAGACE A SPOLUPRÁCE

                                            
   Propagace parlamentu probíhá po celou dobu školního roku.
Místo na propagaci:
 • školní časopis
 • školní rozhlas
 • nástěnka
 • webové stránky školy
 • facebooková stránka školy2. VOLBY


                                        
 • nejdůležitější princip demokracie

A/ Druhy voleb:

B/ Aktivní volební právo

C/ Poslanecká sněmovna, Senát

D/ Současné druhy voleb

E/ Volby do ŽP

  3. EVALUACE, AUTOEVALUACE                                               

 • hodnocení úspěšnosti ŽP
 • slovní hodnocení, hodnocení pomocí hodnotících listů
 • závěrečné - na konci školního roku


 

4. KOMPETENCE - HODNOTY, POSTOJE, DOVEDNOSTI


                                            

A/ HODNOTY
 • hodnota lidské důstojnosti a lidských práv
 • hodnota kulturní rozmanitosti
 • hodnota demokracie

B/ POSTOJE
 • Otevřenost ke kulturní rozmanitosti
 • Respekt
 • Občanská uvědomělost
 • Sebedůvěra

C/ DOVEDNOSTI
 • Samostatné učení
 • Analytické a kritické myšlení
 • Aktivní naslouchání
 • Empatie
 • Jazykové a komunikační dovednosti
 • Spolupráce, řešení konfliktů
 

5. APLIKACE CLASSFLOW

                                          
 • Internetová aplikace, umožňuje zpestřit výuku, ale také umožňuje hlasování

 


   

Školní rok 2019 /2020Přehled starších článků | Autor: Mgr. Ljuba Konečná | Počet přečtení: 679x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace