Kroužky pro nadané žáky

4. února 2020

V září 2019 zahájily na naší škole činnost dva kroužky, zaměřené na talentované žáky.
První z nich se jmenuje „Robotíme“ a pracuje v nich dvanáct nadaných žáků sedmých a osmých ročníků. Kroužek se zaměřuje na programování robotů, prostřednictvím stavebnice LEGO Mindstorms EV3.
Kromě programování Lego robota se žáci seznámili se solárními stavebnicemi. Při této jednoduché zábavné činnosti přicházejí žáci nejen na principy mechaniky, ale i na principy fotovoltaických článků.
Další náplní kroužku je žáky seznámit s ovládáním dnes stále využívanějším pomocníkem v mnoha odvětvích činností člověka, což jsou Drony. Součástí této problematiky je nejen ovládání a získávaní záběrů z kamery dronů a další zpracovávání záběrů, ale také seznámení žáků s právní stránkou používaní resp. zneužívání těchto pomocníků dnešní doby (ochrany soukromí a bezpečného používání na veřejném prostranství).
Druhý kroužek s názvem „Po stopách za kamenem mudrců“ je zaměřen na přírodní vědy a koná se prioritně pro talentované vědce 4. a 5. tříd, kteří zkoumají jevy z oblasti živé a neživé přírody, fyziky, chemie. Pokusy, pozorování a zkoumání jim umožňuje řešit záhady tohoto světa. Žáci se učí formulovat hypotézy, plánovat postup k jejich ověření, vyhledávat a třídit informace, vyhodnocovat výsledky a závěry svých prací prezentovat před ostatními. Veškeré aktivity je učí týmové práci, čím se podporuje vznik dobrých vztahů a sociálních vazeb ve skupině.
Prostřednictvím badatelských aktivit chceme propojit učení s životem žáků a světem kolem nich. Naším cílem je podpořit a rozvíjet nadání dětí, podporovat přechod od názorného myšlení k myšlení logickému, rozvíjet paměť a pozornost, jejich představivost a fantazii, dovednosti využitelné v dospělosti.
Oba tyto kroužky byly realizovány za finanční pomoci Statutárního města Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy

Kroužky pro nadané žáky - fotogalerie
 
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 135x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace