Národní pohádky v komiksech

26. května 2013

Po delší pauze opět startujeme nový eTwinningový projekt, jehož hlavní realizace bude probíhat ve školním roce 2012/2013. Počítáme především se zapojením žáků letošních pátých tříd. Projekt nese název Národní pohádky v komiksech a partnerská škola, se kterou budeme spolupracovat,  se jmenuje Základní škola P. K. Hostinského v Rimavské Sobotě.

Projekt je založený na myšlence, aby základní vědomosti žáků získané v hodinách českého jazyka, dějepisu a výtvarné výchovy nezůstaly jen v oblasti teorie, ale aby se začlenily i do praktického života. Čtením pohádek žáci budou poznávat a objevovat společné a rozdílné znaky lidových pohádek, budou prezentovat své výtvarné a jazykové schopnosti při prezentaci literárních textů.

Při realizaci projektu chceme naučit žáky používat různé nástroje ICT – Powerpoint, video, komunikovat prostřednictvím emailu a videokonference.

Cílem projektu je vést žáky k lásce k vlasti, poznávání lidového kulturního dědictví, seznámit žáky s literárními osobnostmi – sběrateli lidové poezie, lidovými tradicemi, uměním a historií.

S tím souvisí navázání spolupráce a přátelství mezi žáky a pedagogy, vytvoření společného komiksu a rozvíjení schopnosti prezentovat svoji práci zahraničnímu partnerovi. 

Doba realizace projektu je naplánovaná na 10 měsíců. Během měsíce května a června proběhne vzájemné seznámení žáků a jejich škol, informace o městě a regionu. V dalším školním roce si vzájemně představíme osobnosti sběratelů lidové slovesnosti – P. Dobšinského a B. Němcové. Na základě četby jejich pohádek sestavíme česko – slovensko – anglický slovník  slov, které se nejčastěji vyskytují v pohádkách. Dále budeme pokračovat ilustracemi jednotlivých pohádkových postav, videonahrávkami čtení pohádek. Vrcholem projektu bude tvorba komiksu dvou pohádek.
Jak projekt bude pokračovat, můžete sledovat na těchto stránkách :

http://narodnipohadky.webnode.cz/eTwinningový projekt s názvem Národní pohádky v komiksech- pomalu končí

Pomalu ukončujeme eTwinningový projekt, který jsme realizovali v letošním školním roce. Na projektu pracovalo deset žáků šestých tříd. Projekt nesl název Národní pohádky v komiksech a partnerská škola, se kterou jsme spolupracovali, se jmenuje Základní škola P. K. Hostinského v Rimavské Sobotě.
Projekt byl založený na myšlence, aby základní vědomosti žáků získané v hodinách českého jazyka, dějepisu a výtvarné výchovy nezůstaly jen v oblasti teorie, ale aby se začlenily i do praktického života. Čtením pohádek žáci poznávali a objevovali společné a rozdílné znaky lidových pohádek, předvedli své výtvarné a jazykové schopnosti při prezentaci literárních textů.
Při realizaci projektu jsme chtěli, aby se žáci zdokonalili v používání různých nástrojů ICT – Powerpoint, video, aby komunikovali prostřednictvím emailu.
Cílem projektu bylo prohlubování vztahu k vlasti, poznávání lidového kulturního dědictví, seznámení se s literárními osobnostmi – sběrateli lidové poezie, lidovými tradicemi, uměním a historií.
S tím souviselo navázání spolupráce mezi žáky a pedagogy, vytvoření společného komiksu a rozvíjení schopnosti prezentovat svoji práci zahraničnímu partnerovi. Doba realizace projektu byla naplánovaná na 10 měsíců. Nejdříve proběhlo vzájemné seznámení se slovenskými dětmi, jejich školou a regionem. Dále jsme si vzájemně představili osobnosti sběratelů lidové slovesnosti – P. Dobšinského a B. Němcovou. Na základě četby jejich pohádek jsme sestavili česko – slovensko – anglický slovník slov, která se nejčastěji vyskytovali v pohádkách. Dále jsme pokračovali ilustracemi jednotlivých pohádkových postav. Vrcholem projektu byla tvorba komiksu dvou pohádek. Náročnou práci jsme zvládli a splněním všech aktivit projekt ukončujeme. Za práci na našem projektu jsme získali certifikát eTwinning Label.
Jak projekt pokračoval, můžete zhlédnout na těchto stránkách:

http://narodnipohadky.webnode.cz/

Soubor ve formátu application/pdf

Komiks

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 83KB | Počet stažení: 793x

Přehled starších článků | Autor: Mgr. Jitka Magincová, Bc. Radomíra Duží | Počet přečtení: 4178x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace