OP Vzdělávání pro konkurenceschop.

10. února 2018Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

Řídícím orgánem OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - sekce řízení operačních programů. 

Jaké projekty jsou z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovány?
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost obsahuje 5 prioritních os rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační program byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Níže jsou uvedeny příklady podporovaných aktivit v rámci jednotlivých prioritních os:

Počáteční vzdělávání
Na prioritní osu 1
je z fondů EU vyčleněno 612,1 mil. €, tj. 34 % alokace OPVK

Např. zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí, rozšíření výuky v cizích jazycích na středních školách, propracování a rozšíření nabídky asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvoření systému dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a podpora tohoto vzdělávání s důrazem na odborné kompetence ikompetence vedoucí ke zvyšování manažerských schopností nutných pro další rozvoj škol a školských zařízení apod.

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 626,5 mil. €, tj. 35 % alokace OPVK

Další vzdělávání
Na prioritní osu 3
je z fondů EU vyčleněno 289,9 mil. €, tj. 16 % alokace OPVK

Systémový rámec celoživotního učení
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 227,1 mil. €, tj. 12 % alokace OPVK

Technická pomoc
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 72,4 mil. €, tj. 4 % alokace OPVK 

ROK 2011/2012
Vyhlášení výzvy Moravskoslezského kraje k předkládání grantových projektů
v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Cílem globálního grantu je zvýšení kvality a efektivity jednotlivých stupňů počátečního vzdělávání v kraji Moravskoslezském.

Operační program: 7         OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:             7.1      Počáteční vzdělávání
Oblast:                       7.1.1   Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Další konkrétní informace o žádosti naší školy najdete v nové tužce menu. 

Přehled starších článků | Počet přečtení: 4365x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace