Plán činnosti

6. února 2024

ZŠ GEN. PÍKY 13 A, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE


PLÁN ČINNOSTÍ - ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024
PLÁN ČINNOSTÍ - ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020AKČNÍ PLÁN – ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016ODPADY

1. Dokoupit nové koše na tříděný odpad. (finance z kampaně Litter Less – Novotná)
2. Určit ve třídách pravidelnou službu, která bude dohlížet na vysypávání košů a třídění – zajistí tříd. učitelé.
3. Zajistit exkurzi na skládku směsného odpadu, popř. do OZO, besedu Ekokom – zajistí tříd. učitelé.
4. Dokončit popisy na koších, co do nich patří x nepatří – ekotým, tým odpady
5. Snažit se předcházet vzniku odpadu – propagace znovupoužitelných obalů na svačiny, působení na žáky a veřejnost s cílem omezování vzniku odpadů a důsledného třídění vzniklého odpadu.
6. Papíry používat oboustranně – všichni
7. Zapojení rodičovské veřejnosti do třídění použitých elektrospotřebičů, baterií, aj. v rámci Recyklohraní – celoročně +sběrový týden na jaře – tým odpady + Novotná
8. Akce pro žáky MŠ a 1. stupně – dokončit divadlo vybraní členové ET
9. Upozornit na případné černé skládky v obci.

Vyhodnocování pololetně.

PROSTŘEDÍ ŠKOLY:

1. Důsledněji dodržovat pořádek v lavicích ve třídách – tříd.uč + žáci.
2. Pravidelná péče o rostliny v budově školy, kontrolovat napadení škůdci, dle potřeby přesadit – Slováková + žáci v Pč.
3. Ping - pongové stoly jsou velmi využívané, stanovit rozpis na poschodích.
4. Informační tabule ve vestibulu rozšířit – zakoupit paravan – rozšířit o informace, jak předcházet vzniku odpadu – Novotná + ET.
5. Více využívat školní arboretum - všichni.
6. Vymyslet celoroční projekt.
7. Popisky k rostlinám (7. Roč. + Tabášek) ve škol. arboretu ( v ráci Pč).
8. Zlepšit výzdobu hlavně na II. stupni ve třídách - zapojit více žáky.
9. Zpřehlednit orientaci ve škole – p. školník.


 
Soubor ve formátu application/ms-excel

Plán činností 2015-16

Typ souboru: *.xls | Velikost souboru: 14KB | Počet stažení: 1181x

Soubor ve formátu application/ms-excel

Plán činností 2014-15

Typ souboru: *.xls | Velikost souboru: 14KB | Počet stažení: 1280x

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 4863x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace