Podpora čtenářské gramotnosti na ZŠ Gen. Píky

6. února 2020

Hned na začátku druhého pololetí jsme odstartovali dlouhodobější projekt, který se nazývá Podpora čtenářské gramotnosti žáků. Vycházíme z faktu, že předpokladem rozvíjení čtenářské gramotnosti je kladný vztah ke čtení. Zavedli jsme proto novou službu pro všechny žáky naší školy.
Každou středu během velké přestávky mají žáci možnost zapůjčit si knížku k domácímu čtení ze školní knihovny, která nabízí nejnovější tituly různých žánrů. Tyto knihy byly zakoupeny v posledních letech díky grantům, které naše škola získala. Zájem o půjčení knížek byl velký, více jak tři desítky žáků této služby hned první den využily.
     Další částí projektu bude instalace knižního boxu do vestibulu naší školy. Využili jsme starou skříň, kterou žáci v pracovních činnostech průběžně opravují, natírají a na závěr vyzdobí veselými obrázky. Knižní box bude sloužit k bezplatnému půjčování a výměně knih. Do knižního boxu může kdokoliv přinést knihu a vyměnit ji za jinou, knihu si jen půjčit, nebo myšlenku podpořit darováním knihy. Realizace proběhne symbolicky během měsíce března, který je označován jako měsíc čtenářů a knihy.
Nedílnou součástí celého projektu bude i zjištění, na jaké úrovni je čtenářská gramotnost našich žáků v některých ročnících. Máme připravené testy zaměřené na čtenářskou gramotnost. Formou soutěže vyhodnotíme žáky, kteří dosáhnou nejlepších výsledků. Právě na ně bude potom čekat malá odměna ve formě knihy.
    Uvědomujeme si, že rozvíjení čtenářské gramotnosti není pouze úkolem výuky českého jazyka a literatury, ale prolíná se všemi vzdělávacími obory. Vybavovat dnešní děti do života čtenářskou gramotností je již nutností. Učíme je rozeznávat skutečné a nepravdivé informace ve světě internetu a sociálních sítí tak, aby se v současném světě informací neztratily, ale naopak obstály.
Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 452x


Partneři naší školy

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace