Přijímací řízení na SŠ a podávání přihlášek

5. ledna 2021

Přihlášky pro všechny vycházející žáky v počtu 2 kusů budou vytištěny na počítači. V devátém ročníku automaticky všichni žáci obdrží tyto přihlášky hned po vysvědčení, v prvním únorovém týdnu. Každému dodám ještě vzor správně vyplněné přihlášky. Zkontrolujete pouze správnost osobních údajů, dopíšete název vybraných škol a termíny školních zkoušek (pokud na dané škole budou). Termíny jednotné zkoušky se neuvádějí, jelikož jsou celostátně dané (12. a 13. 4. 2021- pokud se budou konat). Obě přihlášky jsou naprosto stejně vyplněné jako přes kopírák (pořadí škol se nemění). Doplníte jen podpisy a případné potvrzení od lékaře (sami si musíte zjistit, zda je vaše škola vyžaduje). Také doporučuji prázdné kolonky proškrtat.

Podle posledních informací ministra školství:
V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Jednotné přijímací testy, které organizuje Cermat z jazyka českého a matematiky, by se měly konat na čtyřleté obory 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia 14. a 15. dubna. Školní přijímací zkoušky mohou být na maturitních oborech od 12. do 28. dubna.
Zájemci z pátých a sedmých ročníků nahlásí třídním učitelkám úmysl studovat na víceletém gymnáziu, pak také dostanou vytištěné přihlášky. V případě víceletých gymnázií se předpokládá standardní průběh přijímacího řízení - konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky (14. a 15. dubna 2021).
Pro všechny zájemce o studium na středních školách platí termín podání přihlášek pro první kolo do 1. 3. 2021!!!
Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci může docházet průběžně k různým změnám, o kterých vás budeme včas informovat. Další důležité informace ohledně přijímacího řízení se můžete dozvědět v Atlase školství, který dostal každý žák 9. ročníku. Také na našich webových stránkách najdete informace v sekci výchovný poradce – přijímací řízení, je zde i vzor správně vyplněné přihlášky.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat emailem – jitka.magincova@zsgepiky.cz (výchovný poradce).  
Přehled starších článků | Autor: Mgr. Jitka Magincová | Počet přečtení: 181x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace