PROJEKTY EVVO

9. února 2024

KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ 2023

SVĚTOVÝ DEN EKOŠKOL 2019


Vzhledem k dlouhodobému zapojení naší školy do mezinárodního programu Ekoškola jsme si i letos připomněli v rámci projektového dopoledne plného různorodých aktivit, jak zlepšovat prostředí, v něž trávíme spoustu času. Žáci mimo jiné provedli analýzu a sestavili plán, jenž nám v každodenním životě pomůže realizovat kroky vedoucí k ekologizaci provozu školy. Aktuálním tématem dnešní společnosti je šetrná spotřeba, výroba a dovoz potravin, proto jsme se také zamýšleli nad možnostmi, které nám poskytuje naše krajina. Žáci si ve třídách připravili zdravé pokrmy a diskutovali o důležitosti využívání lokálních zdrojů. Abychom poukázali na nutnost šetření přírodními zdroji, Ekotým školy uspořádal soutěž ve sběru papíru, vysloužilých elektrospotřebičů a baterií, do níž se zapojili nejen žáci, ale i široká veřejnost.

Den ekoškol 2019 - fotogalerie 

 


MEZINÁRODNÍ KAMPAŇ LITTER LESS 2015 -16:


Stejně jako v loňském školním roce se i letos naši žáci připojí společně s dalšími vybranými dvaceti pěti školami ČR k celosvětové kampani Litter Less. Jejím cílem je vést žáky a jejich prostřednictvím i rodiče ke snižování množství vyprodukovaného odpadu v každodenním životě. K připomenutí Světového dne Ekoškol a k zahájení této kampaně žáci během projektového dopoledne plného různorodých aktivit sestaví mimo jiné opatření, jež nám pomohou provést další kroky v ekologizaci provozu školy. V naší zemi kampaň řídí Sdružení TEREZA, mezinárodním koordinátorem je organizace Foundation for Environmental Education, která získala na realizaci aktivit finanční podporu od Nadace společnosti Wrigley. 


MEZINÁRODNÍ ROK SVĚTLA A RECYKLOHRANÍ:


Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2015 jako Mezinárodní rok světla (International Year of Light and Light-based Technologies - IYL 2015). Podnět k tomuto rozhodnutí dalo mnoho vědeckých společností ve spolupráci se společností UNESCO.
Úkolem iniciativy je upozornit obyvatele celého světa na důležitost světla a optických technologií v každodenním životě a v dalším rozvoji společnosti. Bez technologií využívajících světlo se již neobejde žádná součást vědy 21. století. Světlo nám pomáhá v řešení problémů například v oblasti zdravotnictví, zemědělství, energetiky, popř. komunikačních technologií. A hlavně ovlivňuje chování všech organizmů v průběhu celého života.

(bližší informace: http://www.roksvetla.cz/, http://www.light2015.org)

I žáci naší školy se zabývají v průběhu výuky touto tematikou. Ve třídách 4. B, 4. C a 5. C se v průběhu měsíce března ve výtvarné výchově zamýšleli nad vlivem světla na vše živé a jeho důležitostí. Zapojením do aktivit v rámci projektu Recyklohraní plnili další úkol. Všichni se zaujetím kreslili obraz zachycující světlo v různých podobách. Ze čtyř vybraných prací jsme sestavili koláž a ta spolu s fotografií místa určeného ke sběru úsporných žárovek či zářivek byla zaslána do soutěže. V případě, že budou práce našich dětí vybrány mezi nejzdařilejší, můžeme očekávat i dvojnásobný zisk bodů, které lze proměnit za věcné ceny. Proto, držme si palce.

P. S.: V letošním školním roce se nám podařilo prozatím nasbírat728 bodů. Ceny nabízené za tyto body si můžete prohlédnout na adrese: http://www.recyklohrani.cz/cs/catalog/

Fotky zde:
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět:

je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za zapojení se do doprovodných akcí a plnění úkolů získávají žáci body, které pak mohou směnit za různé ceny (stolní hry, sportovní náčiní atd.).
Blíže se s programem můžete seznámit na webových stránkách http://www.recyklohrani.cz/cs/ .
Naše škola i v letošním školním roce 2014 – 2015 pokračuje v tomto programu. Baterie a vysloužilé drobné elektrospotřebiče (např. fény, toustovače, žehličky, holicí strojky, kulmy aj.) můžete ukládat do sběrných nádob v pravé části vestibulu školy.


RECYKLOHRANÍ A OVOCNÁ VÝZVA:

V rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme svět, do něhož je naše škola zapojena, se žáci 9. B třídy se zaujetím pustili do plnění úkolu, který se skrýval za tajemným názvem Ovocná výzva. Úloha spočívala v sestavení galvanického článku z citrónu, mince a zinkového hřebíku. Tato provizorní baterie se následně propojila s kalkulačkou, do níž žáci napsali kód, jenž získali po vyluštění kvízu s ekologickou tématikou. Jak vše vypadalo si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.
MEZINÁRODNÍ KAMPAŇ LITTER LESS:

(Když méně znamená více aneb Snižme množství odpadu)


 
Zároveň jako jiná školská zařízení světa i my Vás touto cestou můžeme informovat o PŘIPOJENÍ NAŠÍ ŠKOLY K MEZINÁRODNÍ KAMPANI „LITTER LESS“, která startuje všude na Zemi ve stejném dni a tím je 7. listopad 2014. Akce je provozována Nadací pro environmentální vzdělávání Eco-Schools, mezinárodním koordinátorem je organizace Foundation for Environmental Education (FEE) www.fee-international.org, která získala na kampaň finanční podporu od Nadace společnosti Wrigley. V ČR ji zastřešuje Sdružení TEREZA.
Tématem kampaně je předcházení vzniku odpadu. Je důležité, abychom si uvědomili, co předcházení znamená, proč je důležité. Můžeme diskutovat o stylu našeho konzumního života a způsobu nakupování. Co je dopadem toho, když si pořídíme každý druhý rok nový mobil, nové džíny, když pijeme nápoje z plechovek, hromadíme věci nepotřebné či pouze na jedno použití…? Každý předmět, který vyhodíme, je nutné znovu vyrobit (často z něčeho, co je potřeba vytěžit), dovézt nebo vypěstovat. Odpad zbytečně končí na skládkách.
Takže...zamysleme se a zapojme se!
Záměrem odpadové kampaně LITTER LESS je umožnit školám uskutečnit konkrétní opatření vedoucí k předcházení nebo snižování množství odpadu ve škole či jejím bezprostředním okolí. Žáci v rámci kampaně navrhují a dělají opatření, která vedou k předcházení vzniku odpadu. Kampaň využívá metodiky 7 kroků programu Ekoškola.
Zahájení je naplánováno k připomenutí Světového dne Ekoškol a ukončení 5. 6. 2015 na Světový den životního prostředí.
Více na: http://www.eco-schools-litterless.org/
 
Přehled starších článků | Autor: Mgr.Iveta Novotná | Počet přečtení: 4806x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace