SMO

20. prosince 2012

Statutární město Ostrava

REALIZACE PROJEKTŮ:

ŠKOLNÍ ROK 2012-13

 ŠKOLNÍ ROK 2011-12

,,Cesta do světa jazyků – rozvíjení čtenářské gramotnosti"
  Druhá polovina loňského školního roku byla pro naši školu hodně neobvyklá, protože jsme mohli začít plnit náš plán s vybudováním koutku anglické literatury. Za finanční pomoci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsme se pustili do objednávání anglicky psané zjednodušené literatury, a po malých dávkách jsme v hodinách anglického jazyka žákům nabízeli ochutnávku, jak vlastně takové knihy ,,chutnají."

     Od začátku letošního školního roku je dlouhodobý projekt ,,Cesta do světa jazyků – rozvíjení čtenářské gramotnosti", který je zaměřen na oblast cizích jazyků a rozvíjení čtenářské gramotnosti, z té nejdůležitější části, a to nakoupení anglicky psaných knih, splněn!!! Náš koutek anglické literatury nabízí několik titulů v anglickém jazyce, které využíváme ve výuce anglického jazyka a které najdou své  bohaté uplatnění rovněž v odpoledním kroužku, který chceme žákům nabídnout jako jednu z mnoha volnočasových aktivit, a  který bude pro žáky otevřen od 1.října na naší škole. Knihy zakoupené do anglického koutku si mohou žáci rovněž půjčit domů, aby se v klidu domova mohli stát součástí zajímavých příběhů a zároveň mohou rozvíjet nejen svou slovní zásobu v angličtině, ale také upevňovat gramatická pravidla.

     Jelikož se jedná o dlouhodobý projekt a mezi žáky se najde hodně takových, kteří mají zájem o cizí jazyk, věříme, že si žáci i vyučující práci se zjednodušenou literaturou oblíbí, a že se náš knižní fond bude i nadále rozrůstat o další zajímavé tituly!!!

 Rozšíření služeb na školních hřištích zajištěním sportovní asistence"
Projekt je realizován ve sportovním areálu při ZŠ Gen. Píky 13A
Projekt je financován Statutárním městem Ostrava

Základní škola Gen. Píky se přihlásila do projektu „Rozšíření služeb na školních hřištích zajištěním sportovní asistence" 
jehož žadatelem byl Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Cílem projektu je Snížení rizika sociálně patologických jevů, které v dnešní době výrazně ovlivňují chování dětí a mládeže. Omezení kriminality dětí a mládeže, jejich následků a příčin. Díky tomuto projektu se podařilo získat prostředky, které rozšířily poskytované služby ve sportovním areálu o sportovní asistenti, kteří budou mít na starosti nejen kvalitu sportování (metodické vedení), ale i komunikaci s návštěvníky sportovních areálů, dohlížení na chování dětí a mládeže, zapůjčování sportovních potřeb. Finanční prostředky poskytlo Statutární město Ostrava.

Sportovní areál při ZŠ Gen. Píky 13A je otevřen denně od 8 do 20 hodin. 
Půjčit sportovní potřeby je možné v těchto hodinách:
 

Červenec a srpen:
Po – pá                   13:00 – 19:00
So, Ne, svátek         9:00 – 19:00 

Září
So, Ne, svátek         9:00 – 19:00 

Další informace získáte v sekci Sport ve škole- Školní hřiště:   https://www.zsgepiky.cz/cs/skolni-hriste.html


ROK 2010- 11

„Nízkoprahové sportovní aktivity v rizikových lokalitách se zajištěním sportovního asistenta“

Projekt je realizován ve sportovním areálu při ZŠ Gen. Píky 13A

Projekt je financován Statutárním městem Ostrava

Základní škola Gen. Píky se přihlásila do projektu „Nízkoprahové sportovní aktivity v rizikových lokalitách se zajištěním sportovního asistenta“ jehož žadatelem byl Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Cílem projektu je Snížení rizika sociálně patologických jevů, které v dnešní době výrazně ovlivňují chování dětí a mládeže. Omezení kriminality dětí a mládeže, jejich následků a příčin. Díky tomuto projektu se podařilo získat prostředky, které rozšířily poskytované služby ve sportovním areálu o sportovní asistenti, kteří budou mít na starosti nejen kvalitu sportování (metodické vedení), ale i komunikaci s návštěvníky sportovních areálů, dohlížení na chování dětí a mládeže, zapůjčování sportovních potřeb. Finanční prostředky poskytlo Statutární město Ostrava.

Sportovní areál při ZŠ Gen. Píky 13A je otevřen denně od 8 do 20 hodin. Půjčit sportovní potřeby je možné od 9 do 18 hodin. V měsíci září je na hřišti sportovní asistent o víkendech v době od 9.00- 18.00 hodin.

Všeobecné podmínky si můžete stáhnout dole na stránce.

Projekt „ Hry s přírodou, o přírodě a v přírodě“

Součástí projektu „Hry s přírodou, o přírodě a v přírodě“ bylo mimo jiné zpracování samostatných prezentací, včetně krátkých videí z míst v přírodě, kde žáci tráví svůj volný čas. Byly vytvořeny čtyři prezentace o volném čase žáků naší školy. Své zážitky a zkušenosti také předváděli svým nejmladším spolužákům na besedách.

Projekt vyvrcholil ekologickou soutěží „ EKOS“ v květnu tohoto roku. V této soutěži si mohli žáci ověřit své znalosti z oblasti přírodovědy, zeměpisu, ekologie i matematiky. Soutěž byla rozdělena na část teoretickou a praktickou, nejvíce se soutěžící zapotili u praktické části. Nakonec všech sedm skupin zvládlo soutěžní otázky, někteří lépe a někteří hůře, ale tak to v soutěžích bývá. Každá skupina mohla před zahájením soutěže získat až 20 bodů navíc, pokud odevzdala závěry z pozorování ptáků v místě svého bydliště nebo školy a také z pozorování květeny, včetně závěrečného protokolu. Tuto možnost využila pouze 3 družstva z celkového počtu sedmi. 

Soutěže se zúčastnilo 33 soutěžících z 5. – 9. ročníků, kteří byli rozděleni do 7 skupin.
Na projektu se podílelo, nebo bylo projektem osloveno, celkem 72 žáků a 4 vyučující.

Momentky z celkového soutěžení jsme mohli nafotit zakoupeným digitálním fotoaparátem a vytisknout pozorované objekty žáků na multifunkční tiskárně, díky získanému grantu ze Statutárního města Ostrava, a tak je přiblížit ostatním žákům školy na školních nástěnkách.

Projekt je pro tento rok ukončen, ale vzhledem tomu, že žáky opravdu zaujal, jsme připraveni v příštím školním roce pokračovat v započaté aktivitě a realizovat práci v terénu formou soustředění dětí v přírodě.

Celý průběh soutěže a výstupy z  projektu „Hry s přírodou, o přírodě a v přírodě“ jsou zveřejněny na webu školy, Statutární město Ostrava bylo prezentováno logem OSTRAVA !!! na školních nástěnkách a webových stránkách s textem „Projekt byl spolufinancován z prostředků Statutárního města Ostrava“. 

Fotografie z této akce naleznete ZDE.

Zpracovala : Ing. Eva Glozneková, koordinátor projektu 


Projekt Technika v estetickém prostředí


Cílem našeho projektu byla estetizace prostředí naší školy. Chtěly jsme tímto oživit vstupní prostory školy, strohé chodby a zapojit žáky do zvelebování společných prostor. Přesvědčily jsme se o tom, že právě jim není lhostejné prostředí, ve kterém tráví většinu pracovního týdne. A to je další forma působení na mladého člověka, který se naučí vážit si hodnot kolem sebe, když k nim přispěl svou vlastní prací.

Realizační tým byl složen z učitelů pracovních činností, přírodopisu i dalších pedagogů. Do realizace se také ochotně zapojili žáci a členové ekologického kroužku. Ochotně přesazovali a upravovali zeleň a květinovou výzdobu. Žáci ekologického kroužku nám také přislíbili, že si vezmou patronát nad jednotlivými skupinami květin a budou se o květiny starat.

Díky prostředkům, které jsme získali se nám skutečně podařilo zkulturnit školní prostředí. Nyní nabízíme dětem nejen výuku prostřednictvím nejmodernějích metod a techniky, ale rovněž celou řadu mimovýukových aktivit. Kultura prostředí přispěje nejen k tomu, aby se žáci cítili ve své škole dobře, ale sehraje i svou roli ve výchově a přispěje ke kulturnímu vývoji našich žáků. Navíc naši přírodovědci získali nový studijní materiál pro oživení svých hodin. Také chceme celoročně zapojit žáky s různými formami poruch učení s vyšším počtem hodin pracovních činností. Tato práce jim později pomůže lépe se zapojit do praxe.

Květinová výzdoba chodeb a výukových místností nepochybně mnohonásobně pozvedla celkový dojem školy. Na webových stránkách školy jsme informovali širokou veřejnost o tom, jak tento projekt probíhal. Ve fotogalerii se rodiče a přátele školy mohli přesvědčit o tom, že naše snaha nebyla zbytečná a že prostředky získané ze Statutárního města Ostravy (SMO) byly účelně vynaloženy. Dík patří tedy především Vám, za štědrou dotaci, ale také všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli.
Statutární město Ostrava bylo prezentováno logem OSTRAVA !!! na školních nástěnkách a webových stránkách s textem „Projekt byl spolufinancován z prostředků Statutárního města Ostrava“.

Za realizační tým: Ing. Jarmila Mertová,
                                Mgr. Eva Bernátková,
                                Mgr. Vladislava Slováková

Příloha: fotodokumentaci naleznete ZDE.

     v Ostravě dne 16. 5. 2010

Soubor ve formátu application/msword

„Nízkoprahové sportovní aktivity v rizikových lokalitách se zajištěním sportovního

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 82KB | Počet stažení: 1402x

Přehled starších článků | Počet přečtení: 8042x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace