Popularizace technických oborů...

10. února 2018
POPULARIZACE TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL PROSTŘEDNICTVÍM INTERAKTIVNÍ VÝUKY ŽÁKŮ 

Operační program:   7       OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:              7.1     Počáteční vzdělávání
Oblast:                        7.1.1  Zvyšování kvality ve vzdělávání

V prosinci roku 2011 jsme se radovali z dalšího našeho úspěchu. Podařilo se nám získat grant (více než 2,9 mil. Kč) a stali se tak jedinou úspěšnou základní školou v obvodu obvodu MOaP. Obsadili jsme 36. místo ze 48 úspěšných projektů v celém kraji. Cílem globálního grantu je zvýšení kvality a efektivity jednotlivých stupňů počátečního vzdělávání v kraji Moravskoslezském.

Obsahem projektu je především zvýšení zájmu žáků ZŠ Gen. Píky 13A o obory technického a řemeslného charakteru v počátečním vzdělávání. Naší  aktivní popularizací chceme žáky motivovat a podporovat k dalšímu rozvoji v této oblasti.

Projekt  jsme zahájili:    1. 7. 2012
Ukončení projektu:      30. 6. 2014

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšit zájem žáků 2. stupně o technické obory a obory řemeslné výroby. Prioritou projektu je zlepšování podmínek počáteční výuky tak, aby motivovala žáky k dalšímu vzdělávání v těchto oborech a následnému lepšímu pracovnímu uplatnění na trhu práce v moravskoslezském regionu. 

Popis projektu:
Ve školním roce 2012/13 jsme vyhlásili projekt s názvem "MOJE MĚSTO OSTRAVA 2012". V dalším školním roce 2013/14 to bude projekt s názvem "MOJE MĚSTO OSTRAVA 3012". Jedná se vždy o roční koncept technického charakteru, ve kterém žáci 2. stupně společně vytvoří model svého města- současnosti a budoucnosti, což u nich podpoří vztah k regionu.

Inovativnost tohoto projektu spočívá v nové formě vzdělávání v předmětech pracovní činnosti a pracovní a výtvarné činnosti. Koncept výuky je zaměřen zejména na praktickou stránku a počítá s aktivní účastí žáka při celoškolním a týmovém projektu. Samotný průběh výuky probíhá interaktivní formou modulů, kde je zastoupena část teoretická, metodická, výrobní, exkurzní a instalační. 


Výsledek 1. VZ:
Dne 20.6. rozhodla hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku pracovního nábytku DÍLNY.

Vítězným uchazečem – vybraným dodavatelem je společnost Moderní škola, s.r.o. se sídlem Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc-Lazce, IČ 28607376.

Vysoutěžená cena: 327.116 Kč bez DPH

S vybraným dodavatelem byla dne 12.7.2012 uzavřena smlouva o dílo.Výsledek 2. VZ:
Dne 7.11. rozhodla hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku nářadí a strojů DÍLNY.

Vítězným uchazečem – vybraným dodavatelem je společnost Moderní škola, s.r.o. se sídlem Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc-Lazce, IČ 28607376.

Vysoutěžená cena: 339.869,- Kč bez DPH

Přehled starších článků | Počet přečtení: 4181x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace