Dokumenty

3. května 2024

V této sekci vám nabízíme možnost prohlédnout si důležité dokumenty, týkající se výchovně vzdělávacího procesu ve škole.
Zmíněné dokumenty se nachází na konci této stránky. Máte možnost si je prohlédnout a popřípadě si je stáhnout.

Co by měli vědět žáci i rodiče:

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A CHOVÁNÍ

1.Žáci byli poučeni a seznámeni s únikovými cestami a umístěním hydrantů a hasicích přístrojů v budově školy a se Školním řádem.
2.Žáci jsou povinni ihned hlásit úraz nebo ztátu příslušnému učiteli /uvést svědka/. Na pozdější oznámení nebude brán zřetel.
3.Za věci, které nesouvisí s vyučováním škola nenese žádnou zodpovědnost.
4.Podle Zákona č.561/2004Sb., § 22odst.3d a Školního řádu je nepřítomnost ve škole nutno omluvit nejpozději do 3 dnů (stačí telefonicky do kanceláře školy). V den návratu do školy je žák povinnen předložit omluvenku v žákovské knížce. Na dodatečné omluvenky nebude brán zřetel.
5.Žák I.stupně smí opustit školu v době vyučování s vědomím třídního učitele pouze v doprovodu rodičů.
Žák II.stupně smí opustit školu v době vyučování jen s vědomím třídního učitele v doprovodu rodičů nebo po předložení omluvenky s textem: „Přebírám zodpovědnost za svého syna/dceru......................“
6.V průběhu vyučování je povinnost mít mobilní telefon vypnutý a uschovaný.
 

GDPR - dokumentace --> vstupte

Žádosti ke stažení - zde

Soubor ve formátu application/pdf

Žádost o přestup (2024)

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 329KB | Počet stažení: 47x

Soubor ve formátu application/pdf

Výpis usnesení RMOb ze dne 13.05.2024 k úplatě za zájmové vzdělávání

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 203KB | Počet stažení: 60x

Soubor ve formátu application/pdf

Prevence - jednotný postup

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 343KB | Počet stažení: 63x

Soubor ve formátu application/pdf

Příloha ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání od 01.09.2024

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 110KB | Počet stažení: 61x

Soubor ve formátu application/pdf

Úplata za zájmové vzdělávání od 1.9.2024

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 208KB | Počet stažení: 65x

Soubor ve formátu application/pdf

Poskytování informací

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 164KB | Počet stažení: 60x

Soubor ve formátu application/pdf

Příloha ke stanovení úplaty za ŠD 01.09.2024

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 110KB | Počet stažení: 73x

Soubor ve formátu application/pdf

Výpis usnesení RMOb ze dne 13.05.2024

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 203KB | Počet stažení: 75x

Soubor ve formátu application/pdf

Úplata za zájmové vzdělávání na školní rok 2024-2025

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 208KB | Počet stažení: 73x

Soubor ve formátu application/pdf

Vyhlášení voleb do školské rady 2024

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 153KB | Počet stažení: 71x

Formát souboru neurčen

Školní vzdělávací program platný od 9.4.2024

Typ souboru: file | Velikost souboru: 889KB | Počet stažení: 86x

Soubor ve formátu application/pdf

Hodnoty školy - vize školy

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 270KB | Počet stažení: 82x

Soubor ve formátu application/pdf

Vnitřní řád ŠD

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 156KB | Počet stažení: 89x

Soubor ve formátu application/pdf

Školní řád

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 193KB | Počet stažení: 125x

Soubor ve formátu application/pdf

Strategický plán rozvoje školy

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 234KB | Počet stažení: 92x

Soubor ve formátu application/pdf

Inspekční zpráva 2024

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 600KB | Počet stažení: 114x

Soubor ve formátu application/pdf

VZ o poskytování informací za rok 2023

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 441KB | Počet stažení: 129x

Soubor ve formátu application/pdf

Výroční zpráva za rok 2022-2023

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 1.484KB | Počet stažení: 204x

Soubor ve formátu application/pdf

Organizační schéma platné od 1.9.2023

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 219KB | Počet stažení: 189x

Soubor ve formátu application/pdf

ŠD úplata od 01.09.2023

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 99KB | Počet stažení: 243x

Soubor ve formátu application/pdf

ICT plán školy 2022 - 2024

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 789KB | Počet stažení: 249x

Soubor ve formátu application/pdf

Školní vzdělávací program školní družiny - aktualizace k 1.9.2022

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 607KB | Počet stažení: 323x

Soubor ve formátu application/pdf

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2021

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 424KB | Počet stažení: 540x

Soubor ve formátu application/pdf

Zvýšení úplaty za kroužky od 1.9.2019

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 307KB | Počet stažení: 1030x

Soubor ve formátu application/pdf

Přestup žáka z jiné školy

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 472KB | Počet stažení: 1566x

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 28151x


Partneři naší školy


 

Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257
ID datové schránky: 6vqmqrp

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace