Dokumenty

1. září 2020

V této sekci vám nabízíme možnost prohlédnout si důležité dokumenty, týkající se výchovně vzdělávacího procesu ve škole.
Zmíněné dokumenty se nachází na konci této stránky. Máte možnost si je prohlédnout a popřípadě si je stáhnout.

Co by měli vědět žáci i rodiče:

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A CHOVÁNÍ

1.Žáci byli poučeni a seznámeni s únikovými cestami a umístěním hydrantů a hasicích přístrojů v budově školy a se Školním řádem.
2.Žáci jsou povinni ihned hlásit úraz nebo ztátu příslušnému učiteli /uvést svědka/. Na pozdější oznámení nebude brán zřetel.
3.Za věci, které nesouvisí s vyučováním škola nenese žádnou zodpovědnost.
4.Podle Zákona č.561/2004Sb., § 22odst.3d a Školního řádu je nepřítomnost ve škole nutno omluvit nejpozději do 3 dnů (stačí telefonicky do kanceláře školy). V den návratu do školy je žák povinnen předložit omluvenku v žákovské knížce. Na dodatečné omluvenky nebude brán zřetel.
5.Žák I.stupně smí opustit školu v době vyučování s vědomím třídního učitele pouze v doprovodu rodičů.
Žák II.stupně smí opustit školu v době vyučování jen s vědomím třídního učitele v doprovodu rodičů nebo po předložení omluvenky s textem: „Přebírám zodpovědnost za svého syna/dceru......................“
6.V průběhu vyučování je povinnost mít mobilní telefon vypnutý a uschovaný.
 

GDPR - dokumentace --> vstupte

Žádosti ke stažení - zde

Soubor ve formátu application/pdf

Úplata za ŠD v prosinci 2021

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 566KB | Počet stažení: 1x

Formát souboru neurčen

Školní vzdělávací program (ŠVP) 2021

Typ souboru: file | Velikost souboru: 637KB | Počet stažení: 41x

Soubor ve formátu application/pdf

Výroční zpráva za rok 2021

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 1.042KB | Počet stažení: 54x

Soubor ve formátu application/pdf

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2021

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 424KB | Počet stažení: 46x

Soubor ve formátu application/pdf

Školní řád 2021

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 319KB | Počet stažení: 88x

Soubor ve formátu application/pdf

Školní družina ZP 3. a 4. třídy

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 156KB | Počet stažení: 198x

Soubor ve formátu application/pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 1.244KB | Počet stažení: 215x

Soubor ve formátu application/pdf

ICT plán 2020-22

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 771KB | Počet stažení: 212x

Soubor ve formátu application/pdf

dodatek č.1 ke školnímu řádu 10/2020

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 889KB | Počet stažení: 382x

Soubor ve formátu application/pdf

příloha č. 1 ke klasifikačnímu řádu 9/2020

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 459KB | Počet stažení: 417x

Soubor ve formátu application/pdf

rozhodnutí o snížení úplaty za kroužky od 1.10.2020

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 761KB | Počet stažení: 306x

Soubor ve formátu application/pdf

Školní vzdělávací program od 18.2.2019

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 1.995KB | Počet stažení: 487x

Soubor ve formátu application/pdf

Zvýšení úplaty za kroužky od 1.9.2019

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 307KB | Počet stažení: 462x

Soubor ve formátu application/pdf

Vnitřní řád školní družiny

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 383KB | Počet stažení: 509x

Soubor ve formátu application/pdf

Školní vzdělávací program školní družiny

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 555KB | Počet stažení: 569x

Soubor ve formátu application/pdf

Přestup žáka z jiné školy

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 472KB | Počet stažení: 1109x

Soubor ve formátu application/pdf

Rozhodnutí o zvýšení úplaty za ŠD

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 97KB | Počet stažení: 1069x

Přehled starších článků | Autor: ZŠ GEpiky | Počet přečtení: 22789x


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace