Výpis všech článků

Třídíme s kamarády

Dne dvacátého šestého ledna do třídy 2.C zavítaly na dvě hodiny talentované dívky z naší školy Michaela Foltová se Zuzanou Adámkovou s originálním environmentálním programem. Dívky přišly na pozvání z důvodu pomoci malým spolužákům z nižších ročníků s tříděním odpadů přímo ve třídě. Dívky velmi poutavě, soutěživě, názorně a s přátelským přístupem našim dětem vysvětlovaly a motivovaly k recyklaci. 

Vítejte ve Škole nanečisto…

Již tradičně zveme budoucí prvňáčky v odpoledních hodinách do naší Školy nanečisto. Budoucí školáci si ve třídě s paní učitelkami formou her zkouší, jaké to ve velké škole bude. Nenásilnou formou se připravují na vyučování, poznávají prostředí školy. 

Návštěva JKO a Antonín Dvořák - Rusalka

Žáci naší školy byli přizváni ke zhlédnutí studentského pojetí opery Rusalka. Průřez a úprava velmi závažného a historicky známého díla s krásnými starými texty se tak stala přístupnější pro děti,  které se s operním zpěvem na jevišti setkaly vůbec poprvé. 
V úterý 4.2.2020, po svačině a velké přestávce, jsme s odvahou vyrazili s naší 5., 6., 7. i 8. třídou za kulturním vzděláváním. 

Mateřinky v naší líhni talentů

V minulých týdnech naši školu navštívily děti z MŠ Lechowiczova a MŠ Varenská.  Kromě prohlídky školy a návštěvy v prvních a druhých třídách se podívaly mezi žáky, jež docházejí do kroužků podpořených městem v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy. 

Třiďme odpad, má to smysl !

V pátek 7.2. jsme se už těšili na jarní prázdniny. Učení nás nebavilo, nesoustředili jsme se a tak jsme s radostí přivítali v naší třídě 2.B návštěvu. Členky ekotýmu naší školy Michaelu Foltovou z 8.C a Zuzanu Adámkovou z 9.A., které napomáhají společně s ostatními žáky plnit cíle Ekoškoly, zapojují se do mezinárodního programu. Zpříjemňují prostředí školy ....

Olympiáda z českého jazyka 2020

V pondělí 20. 1. 2020 proběhlo okresní kolo olympiády v českém jazyce v Ostravě. Sešlo se 103 nejlepších češtinářů 8. a 9. tříd ostravských škol. Naši školu reprezentovaly Beáta Zedníková z 9. B třídy a Natálie Nytrová z 9. A třídy. Beáta Zedníková se umístila na 30. místě a Natálie Nytrová na 38. místě. Oběma žákyním blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Podpora čtenářské gramotnosti na ZŠ Gen. Píky

Hned na začátku druhého pololetí jsme odstartovali dlouhodobější projekt, který se nazývá Podpora čtenářské gramotnosti žáků. Vycházíme z faktu, že předpokladem rozvíjení čtenářské gramotnosti je kladný vztah ke čtení. Zavedli jsme proto novou službu pro všechny žáky naší školy.......

Kroužky pro nadané žáky

V září 2019 zahájily na naší škole činnost dva kroužky, zaměřené na talentované žáky.
První z nich se jmenuje „Robotíme“ a pracuje v nich dvanáct nadaných žáků sedmých a osmých ročníků. Kroužek se zaměřuje na programování robotů, prostřednictvím stavebnice LEGO Mindstorms EV3.
 

4. A ve Světě techniky Ostrava

V úterý 28.1. byla 4.A ve Světě techniky, kde se děti seznámily s vystavenými exponáty a také se zúčastnily výukového programu v laboratoři, kde prováděly pokusy. Tato akce se jim velmi líbila a doufáme, že si ji brzy zopakujeme.

Svět techniky 3. a 4. ročník

Žáci třetích a čtvrtých tříd navštívili Velký svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic, kde pro ně byl připraven program. Třeťáci na chvíli vstoupili do světa robotů Ozobotů a vyzkoušeli si jejich ovládání pomocí jednoduchých pokynů. Čtvrťáci měli možnost vžít se do role chemiků a laborantů, a tak si žáci vyzkoušeli různé pokusy na vlastní pěst přímo v chemické laboratoři. 

Celkový počet článků: 335


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace