Výpis všech článků

Posezení u čaje v 1.B

Mrzne,sněží, toto zebe, hodně sněhu spadlo z nebe, ale v naší třídě 1.B je teplo a příjemně. Počítáme, píšeme, kreslíme, ale hlavně čteme. Překonáváme čtení prvních slov jednoslabičných, dvouslabičných a dokonce i víceslabičných.......

Získali jsme finanční prostředky ze státního rozpočtu na pořízení technického vybavení školy

V říjnu letošního roku se nám podařilo získat finanční prostředky ze státního rozpočtu na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat distanční výuku ve školním roce 2020/2021. Částka určená pro naší školu byla 762.000,-Kč. Za tuto částku jsme pořídili notebooky pro všechny pedagogy, dále pak sluchátka a ozvučení do vybraných učeben.

Projekt - S písní a zábavou za lepší náladou

Školní pěvecký sbor má v naší škole dlouholetou tradici. Stejně jako výtvarné kroužky. V letošním roce jsme prostřednictvím dotace financované statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz podpořili nejen tvorbu v obou kroužcích, ale zapojili jsme naše žáky ve škole i při mimoškolních aktivitách, zejména v družině, do přípravy dárečků pro seniory.

Živý betlém

Vážení rodiče, milé děti, všem vám přejeme příjemný adventní čas a již velmi brzy Vánoce plné pohody klidu a štěstí. 
Abychom vám období čekání zpestřili, připravili jsme si pro vás reportáž z natáčení představení živého betlému. Projekt byl pečlivě vymyšlen vedením naší školy, tvořen asistentkami, vychovatelkami a velkým množstvím pedagogů i správních zaměstnanců. Všem nám na něm velmi záleželo a pracovali se na jeho realizaci, i když škola osiřela a žáci museli být doma.

Zapojili jsme se do výběrového řízení z rozpočtu s.m. Ostravy na podporu digitální výuky na rok 2020

V září letošního roku jsme se zapojili do výběrového řízení pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu digitální výuky na rok 2020. Podařilo se nám získat 100.000,-Kč, které jsme využili na zlepšení pedagogů v oblasti IT a zvýšení jejich připravenosti na distanční výuku. 

Kdo to klepe

V pátek 4. 12. zaklepal na třídy prvních a druhých ročníků Mikuláš se svou doprovodnou družinou. Přinesl dětem malou sladkost, vyslechl si krásné básničky a písničky, které si děti pro ně připravily. 

Setkání Petra Bezruče s Minecraftem v 9.A

Distanční výuka s sebou přinesla řadu negativních, ale i pozitivních aspektů. Mezi klady určitě patří to, že jak žáci, tak i učitelé si museli vyzkoušet řadu nových forem výuky. V 9. A se žáci pokusili zajímavým způsobem uchopit poezii Petra Bezruče. Zadání znělo: vyber si jakoukoliv báseň Petra Bezruče a natoč video, ve které ji kreativně ztvárníš. 

V 1.B se nejen učíme…

Konečně můžeme chodit do školy a dohnat všechno učivo. Počítáme, čteme, píšeme. Protože nesmíme cvičit v tělocvičně, využíváme pěkného počasí.  V pátek jsme se vydali na malou vycházku. Pozdravili jsme kamarády ze sousední školky, kteří byli na zahradě, sbírali jsme listy, které nám šustily pod nohama, obdivovali jsme jejich rozmanité barvy. Nakonec jsme si zaběhali na školním hřišti. Listy jsme využili v PČ a vyrobili jsme si ježky, protože ježka máme všichni rádi, jenom se nám špatně hladí.

Den Slabikáře v 1.B - 2020

1.B už zvládla úkoly v ŽA, umí přečíst písmena, slabiky i první slova. Ve středu 18.11. po splnění úkolů černokněžníka Lukáše proběhlo předání Slabikáře. Paní učitelka všem dětem ve třídě popřála mnoho pěkných chvil nejen při čtení Slabikáře, ale i dalších knížek, předala dětem Pamětní list, který jim bude tento slavnostní den připomínat.                                

Den válečných veteránů

11. listopad, je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Den válečných veteránů se slaví u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě a staly se proto symbolem tohoto svátku.  

Celkový počet článků: 320


Partneři naší školy


Další informace

Partneři naší základní školy Gen. Píky

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava
Gen. Piky 13A
příspěvková organizace
Ostrava, 702 00

IČ:     709 339 28
DIČ : CZ 709 339 28
IZO:   102 508 119
Tel.:   596 612 102
Fax:   596 637 257

sekretariat@zsgepiky.cz
www.zsgepiky.cz
 

Další informace